Soara~☆

UAE

Yo Minna~...Sakurai Soara desu~...Tobikko/JUMPER...Otaku...Fan Fiction Writer...I Won't Follow Non Johnny's Fans or Otaku...Yoroshiku~...♡