Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Thirteen: Inspiration

(Sherg's POV)

"Psstt!"

What does she need this time?

"Huyy! Sherg!"

I looked at Des.

"What?"

I asked in creased brows.

"Anong iniisip mo?"

She asked. She might be bored.

"Nothing"

Tipid kong sabi at balik tingin sa mga ibon.

"Wala? Tapos tulala?"

Pangungulit niya.

"Ano bang kailangan mo?"

I asked sarcastically.

"Ang ngiti mo."

She said while winking at me.

"Ewan ko sayo."

I rolled my eyes and continued my reverie.

"Psst! Silent!"

Biglang sabi ni Lyn.

"Bakit?"

Des and I asked in chorus.

"Shh. May naririnig ako."

Lyn said.

"Tanga! Malamang, may tenga ka eh."

Iritang sabi ni Des.

"Tahimik."

We shut up and looked for the noise Lyn was talking about. We look like insane here. Hinanap namin sa ilalim ng kanya kanya naming armchair. Nagtataka na ang mga classmates namin pero tuloy-tuloy pa rin kami sa paghahanap.

"Janlyyyyynnnnn!"

I shouted. Lyn stood up and her head was hit by her armchair. My classmates laughed at her but she just glared at them so they stopped.

"Ang sakit."

Reklamo niya habang hinahaplos ang ulo niya.

"Your phone."

Inis kong sabi sa kanya at ibinigay sa kanya ang phone. Her phone and its ridiculous ringtone.

"Ahihihi. Sorry."

Sabi niya at nagpeace sign. Few minutes later, the three men came.

(Lyn's POV)

Tumayo na ako galing sa pagkakaupo ko sahig. Hinanap namin kung sa'n yung ingay o sabihin na nating kakaibang ingay. Tapos yung cellphone ko lang pala. Nakalimutan ko na yun pala ang message alert tone ko.

Umupo na ako sa chair ko. Ayy, nandito na pala ang seatmate ko. Ang gwapo kong seatmate. Siguro kung boyfriend ko 'to, di ko 'to papakawalan. Magiging selfish ako. Pinaghirapan ko ang boyfriend ko tapos makukuha lang ng iba? NO WAY!

"Hey! Are you crazy? Why are you smiling?"

Tiningnan lang niya ako at naghihintay sa sagot ko. Ano ba 'tong iniisip ko?

"Dahil ba nakangiti, crazy agad?"

Taas kilay kong tanong.

"Hmmm maybe. Crazy because of me."

Ano daw?

"Ano?"

Tanong ko habang pinaningkitan ko siya ng mata.

"Wala. So, bakit masaya ka ngayon?"

Tanong niya sakin at may kinuha sa bag niya.

"May iniisip lang kasi ako."

Inosente kong sagot.

"Hmm... sino naman?"

Tanong niya ulit.

"Ikaw."

Sabi ko habang nakangiting tinitingnan ang blackboard.

"What?"

Tanong niya. Teka, ano nga ulit ang sinabi ko?

Gosh!!!

"Ahh... I-i m-mean ikaw. Ikaw? Bakita ka ba nagtatanong hah? Close ba tayo? Hindi naman diba?"

Ano bang nangyayari sakin? Kalma lang Lyn.

"Hmm... okay, if you say so. Nga pala, may ibibigay ako sayo."

Sabi niya sabay abot sakin ng folded bond paper. Binuksan ko 'to at nakita ko ang rose na drawing. Ang ganda naman pero...

"Di pa 'to tapos ah. Ba't mo binibigay?"

Tanong ko.

"Ikaw na ang magkulay niyan. Di 'yan mabubuhay kung hindi mo kukulayan."

Sabi niya habang titig na titig sakin. Tiningnan ko ang bond paper.

"Di ako marunong eh."

Sabi ko at tiningnan siya. Ang ganda naman ng mga mata niya.

"Marunong ka man o hindi, kulayan mo 'yan. Para magkabuhay."

Sabi niya habang titig na titig sa akin.

"Diba may inspirasyon ka? Why don't you give this to her instead?"

Sabi ko sa kanya sabay bigay ulit ng bond paper sa kanya.

Ibibigay niya sakin kasi kukulayan ko raw. Tapos ano? Babawiin niya pag tapos na para maibigay niya sa INSPIRASYON niya?

Imbes na tanggapin ang bond paper ay lumapit siya sakin. As in. Napakalapit na niya sakin. Anong gagawin ko?

"I already did."

Sabi niya at ngumiti ng matamis. Bigla akong nahirapan huminga sa sinabi niya.

Bakit? Bakit ganito ang pakiramdam ko?

Tiningnan ko lang siya sa mata. Ano ba 'to? Ayaw kong maging assuming pero... ako ba ang sinasabi niyang inspirasyon niya? Parang ako eh.

"Good morning class."

Ayy panira ng moment. Kainis naman oh. Bakit ba sa tuwing may moment kami ni Ty eh palagi nalang may panira?

Umayos na kami ng upo at nag-start na ang klase.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.