Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Fourteen: Capture

(Des' POV)

"Patingin naman Sherg."

Pangungulit ko sa kanya.

"Wait"

Sambit niya sabay kuha ng kanyang telepono at ibinigay niya iyon sa akin.

"Tingnan mo iyong mukha niya."

Natatawa kong sambit habang nakatingin sa larawan ni Lyn.

"Uyy! Ano ba 'yan?"

Tanong ni Lyn at akmang titingin sa telepono ni Sherg pero agad ko naman itong itinago. Umupo na kami.

"Girls? What's your order?"

Tanong ni Sherg.

"Same"

Sabay naming sagot ni Lyn.

"May same ba na pagkain?"

Pagtataray ni Sherg. Pilosopa.

"Gusto mo bang matamaan ng telepono?"

Masungit kong tanong sa kanya.

"Really? Kaya mo?"

Inangat ko ang kanyang telepono na aking hawak at akmang itatapon sa kanya.

"No!"

Sigaw niya. Ang OA naman nito.
Tumingin ang mga estudyante kay Sherg.

"What are you looking at?"

Maangas na tanong ni Sherg sa mga estudyante.

"Huwag kasing tanga Sherg."

Sabi ni Lyn habang nakahalukipkip.

"Ako? Tanga? Really? Hahaha Des---"

Natatawang sambit ni Sherg kaya itinaas ko ang aking kamay para siya'y pigilan.

"Tahimik, Sherg. Mamaya na. Gutom na ako. Tsupi! Gooo!"

Pagtataray ko sa kanya at tumakbo na siya. Tiningnan ako ng masama ni Lyn.

"Ano?"

Taas kilay kong tanong.

"Des, alam kong may tinatago kayo."

Sabi niya habang tinitingnan pa rin ako ng masama.

"Hmm... basta. Maghintay ka lang."

Sabi ko sabay kindat sa kanya.
Maya-maya ay dumating na si Sherg at may kasamang lalaki para tumulong sa mga dala niya.

"Thanks."

Sabi ni Sherg at umupo na. Ni hindi man lang niya tinapunan ng tingin iyong lalaki at umalis naman ito. Pogi pa naman. Kahit kailan talaga itong si Sherg. Nang makaupo siya ay kinuha niya ang kanyang telepono mula sa akin at nagsimula nang kumain.

Nagsimula na kaming kumain. Tinitingnan ko si Sherg at Lyn habang kumakain. Bumaling si Sherg sa akin at tinaasan niya ako ng kilay.

"Sherg, ipakita mo na kasi."

Inis kong sambit sa kanya. Kasi naman eh! Sabik na ako sa magiging reaksyon ni Lyn.

"Ano ba kasi yan hah?"

Hayy! Kung alam mo lang Lyn.

"You know what? Konting-konti na lang, magtatampo na ak--"

Kinuha ko ang phone ni Sherg at ipinakita sa kanya ang larawan.

"W-whatttt?"

Gulat na sabi ni Lyn. Lumaki pa talaga ang mata.

"Nagulat ka no?"

Tanong ko sa kanya kahit halata naman. Wala lang. Gusto ko lang siyang tuksuhin.

"I hate you! Bakit may ganyan kang picture?"

Ayan na si Baby Lyn. Nagagalit na ang bata.

"Uy! Hindi ako ang may gawa niyan. Si Sherg kaya."

Sabi ko kay Lyn at ibinalik ko na kay Sherg ang phone niya.

"Sherg! Bura--"

Sambit ni Lyn habang bumabaling kay Sheg.

"Tsk. You're so noisy, Lyn."

Walang emosyong sambit ni Sherg sabay subo ng pagkain.

"Okay fine."

Nakangusong sabi ni Lyn.

"Nga pala, paano mo nakuha ang larawan na iyan?"

Tanong ko kay Sherg.

"Oo nga. How?"

Segunda na Lyn.

"Pay me first."

Sabi ni Sherg habang nakalahad ang kanyang palad.

"Magkano ba?"

Tanong ni Lyn at kinuha ang kanyang pitaka. Aba! Galante!

"Isang daan."

Napatingin ako kay Sherg sa sinabi niya. Grabe! Mukhang pera din pala ito. Akala ko ako lang.

"Okay."

Rinig kong sabi ni Lyn kaya lumingon ako sa kanya at napanganga. Akala ko kuripot itong payat na ito.
Nakatingin lang ako sa kanya habang inilalahad ang kamay niyang may hawak na isang daan.

"Nah-uh. I won't accept that. Like what I've said, isang daan. In english, one road."

Sabi ni Sherg at tumawa. Napairap na lamang ako. Ayan na naman siya sa biro niyang pamatay.

"Joke ba yun?"

Tanong ni Lyn. Ang baduy talaga niyang magbiro.

"Magkukwento ka ba? O kakainin namin iyan?"

Banta ko sa kanya sabay turo sa kanyang pagkain. Agad naman niya itong inilayo sa amin.

"Fine! I was about to take a nap but then I remembered that I have something to tell you but when I looked at you, I saw something."

Sabi ni Sherg at ngumisi kay Lyn.

"So pagtingin ko sa likod, nakita ko si Ty na sobrang lapit sa mukha ni Lyn."

Sabi ni Sherg at ininom ang kanyang inumin.

"Tapos?"

Kuryosong tanong ni Lyn.

"I looked at Ty. He was intently looking at you and you did the same. So, I took the chance to capture a photo of you. I thought that both of you would notice it but you didn't. Seemed like you're enjoying it."

Eksplenasyon ni Sherg at nagkibit balikat. Tiningnan ko si Lyn. Kawawa. Gulat pa rin ang kanyang mukha.

"Natamaan na rin sa wakas! Wooh!"

Sabi ko kay Lyn at niyugyog.

"Stop it Des."

Seryosong sambit ni Lyn kaya tumigil na ako. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Sherg.

"Bakit hindi ko yun napansin?"

Tumingin si Sherg sa akin. Nagpipigil siya ng tawa pero di namin ito napigilan kaya hamalakhak na kami.

"What?"

Taas kilayng tanong ni Lyn.

"Akala ko kasi, matigas ang puso mo."

Natatawa kong sambit.

"Natamaan kasi ng pana ni Kupido kaya ayan!"

Sabi ni Sherg kaya nakatanggap siya ng batok mula kay Lyn.

"Asus! May pagalit galit ka pang nalalaman diyan eh halata namang kinikilig ka!"

Sabi ko sa kanya. Hindi na lang niya ako pinansin at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagkain.

"Dorothy, yung loves mo oh."

Rinig kong sabi ng babae.

"Wow! Dorothy, totoo bang si Yvan talaga ang nagbigay sayo ng drawing na yan?"

Sabi naman ng babaeng mukhang pusit.
Noong una, wala lang akong pakialam pero noong nabanggit nila sa usapan si Ty, tiningnan ko agad si Lyn. Napatigil siya sa pagkain at kumunot ang kanyang noo. Nagseselos ba siya?

"What's wrong?"

Tanong ni Sherg sa kanya. Napansin niya rin.

"Nothing."

Sagit ni Lyn at padarag niyang binitawan ang kubyertos.

"Let's go."

Agad namang sabi ni Sherg. Hindi, hindi maayos sk Lyn.

(Lyn's POV)

Hindi ako nagseselos. Hindi rin ako galit sa mga babaeng yun. Galit ako sa sarili ko dahil nag-assume ako.
Tumayo na kami at nadaanan namin yung nag-uusap kanina kaya tumigil muna kami saglit.

"Tama nga yung kutob mo. May feelings si Yvan sayo. Ayiiee!"

Sabi ng kabigan ni Dorothy. So, she's Dorothy. The rumored soon to be girlfriend of Ty.

"I told you girls."

Maarte niyang sabi. Type niya pala yung mga maarte.

Naglakad na ulit kami at nakasalubong namin ang tatlo. Kung sinuswerte ka nga naman.
Bored lang ang mukha nina Sherg at Des habang ako, kinakabahan.

"Hi Des."

Bati ni Randcris kay Des pero inirapan lang siya. Bumati naman si Ty sakin pero di ko na lang siya pinansin. Galit ako.

"Tsk."

Rinig kong sabi ni Sherg. Nabunggo kasi siya ni Suk. Tiningnan ng masama ni Suk si Sherg. Di naman nagpatalo si Sherg.

"Desarie, tapos na ba kayong mag-lunch?"

Tanong ni Rand kay Des. Mukhang masaya siya ngayon ah.

"Tapos na."

Tipid na sagot ni Des.

"Why?"

Tinatanong pa ba yun?

"Nawalan kami ng gana."

Sabi ni Des at tinaasan niya ng kilay si Rand.

"Huh? But why?"

Takang tanong ni Rand. Tumingin naman sina Ty at Suk kay Des, naghihintay ng sagot.

"Kasi dumating kayo."

I said at naglakad na kami. Ramdam kong sinundan ako ng tingin ni Ty pero hindi ako tumingin sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya, sa kanila. I don't care. Really.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.