Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Seventeen: Illicit

(Lyn's POV)

May one hour vacant daw kami sabi nung speaker---este ayon sa announcement kanina.

Tiningnan ko si Sherg, natutulog na naman siya while si Des naman ay wala. Ang boring!

Tiningnan ko ang katabi ko. Nagdo-drawing na naman siya. Gusto ko sana siyang kausapin dahil nag-aalala ako dun sa sugat sa labi niya. Alam kong maliit lang yun pero si Sherg ang sumuntok nun. Mabuti nga hindi siya hinimatay. Okay, back to the topic. Gusto ko siyang kausapin pero nahihiya ako. Nahihiya ako sa ginawa ko kanina. Gusto kong mag-sorry kasi nasigawan ko siya. Kahapon lang kami nagkabati tapos hindi na naman kami nag-uusap ngayon.

Napatigil ako sa pag-iisip nang nag-ring ang phone ko. Di pala nakasilent.

"Hello!"

Galit kong salubong sa caller. Napatigil si Ty sa pagdo-drawing pero hindi siya tumingin sakin.

"[Tsk. Pumunta na kayo dito.]"

Tiningnan ko yung phone ko para makita kung sino ang tumawag. Si Prof pala.

"[Bilis!]"

Galit niyang sabi at binabaan ako. Ang lakas ng loob ah.

This time, tinawagan ko naman si Des.

"[Ano?]"

Inis niyang sagot. Wow ha! Mukhang nakaka-disturb ako.

"At NOA. Bilis!"

Panggagaya ko kay Prof.

"[Sino yan, loves?]"

Rinig kong sabi mula sa phone. At sino naman 'tong kasama ni Des?

"[Chismoso]"

Mahinang sabi ni Des.

"Who's that?"

Kunot noo kong tanong.

"[A freaking dog.]"

Kalmang sagot niya.

"[Yes, I'm her dog. Always chasing her.]"

Sabi nung lalaki. Napangiwi na lang ako. Ang corny!

"[Letse ka! Tsupi aso! Layas!]"

Rinig kong sigaw ni Des dun sa lalaki at agad akong binabaan. Bumuntong na lang ako ng hininga.

Hinila ko ang buhok ni Sherg para agad siyang magising pero walang epekto kaya malakas kong sinipa-sipa ang upuan niya.

"Stop that."

Galit niyang sabi. Ayan! Nagising din.
Masyado yatang napalakas ang sipa ko. Pati si Suk nagising at si Ty naman ay napatingin sakin. Pero di ko na lang siya pinansin.

"NOA."

Tipid kong sabi.

Nakita ko sa peripheral vision ko si Ty na nakakunot ang noo.

"I want to sleep."

Sabi ni Sherg habang ginugulo ang buhok niya.

"Saan ka ba kasi galing kagabi?"

Tanong ko.

"Wala."

Sabi niya at tumayo na kaya tumayo na rin ako.

Naglalakad na kami sa hallway papuntang NOA. Nakasabay na rin namin si Des. Itatanong ko sana kung sino yung lalaking kasama niya kanina. Siguro mamaya na lang.

(Des' POV)

Buti na lang talaga at nakatakas ako sa aso na iyon o mas kilala sa pangalang Rand. Ang kulit! Gusto pa nga daw niyang sumama para daw mabantayan niya ako kasi daw, aso ko siya. Ang baduy! Buti na lamang talaga at tinakbuhan ko siya. Ngayon lang talaga ako magpapasalamat doon sa mga malalanding babae na parang linta kung makadikit sa kanya... di niya ako nasundan. May silbi naman pala sila sa mundong ibabaw.

Binuksan na namin ang NOA o kilala sa No Outsider's Allowed. Masikreto ang lugar na ito.

Kami lang ang nakakaalam nito pero sa kasamaang palad, alam na ni Rand ang lugar na ito.

Pagbukas namin, nandoon na si Luke. Naka-gloves siya at naka-mask rin habang may tinitingnan. Hinagisan niya kami ng mask at agad naman namin itong isinuot.

"What took you so long?"

Tanong niya habang nakatingin doon sa inoobserbahan niya.

"Natural! Naglakad lang kami. Ang layo kaya nito."

Pilosopong sagot ni Lyn. Tiningnan siya ni Luke ng masama.

"Sorry po Prof Luke."

Sabi ni Lyn.

"I already told you to stop calling me Prof Luke."

Inis na sabi ni Luke.

Nagtaas ako ng kilay. Nga naman. Bakit ba kasi tinatawag ni Lyn si Luke na Prof Luke. Di ba siya nabubulol? At isa pa, magkasing-edad lang kami. Sadyang trabaho lang niya talaga ang pagiging professor.

"Eh sa nasanay na ako eh."

Rason ni Lyn. Kaya pala.

Ibinaling ko ang aking paningin doon sa isang maliit na bote. Nakakaagaw pansin ang laman nito.

"Anong gagawin rito?"

Tanong ko sabay hawak sa bote.

"Let me see."

Sabi ni Sherg at lumapit sa akin. Itinaas ko ang kamay ko para iiwas sa kanya ang bote.

"Let me examine it."

Sabi niya sabay tingin sa akin ng masama.

"Di pa ako tapos."

Sagot ko sa kanya.

"Just for a second."

Sabi niya pero tumalikod lang ako. Ang kulit!

"Sabing Luke eh."

Mariing sabi ni Luke kay Lyn.

"Prof Luke nga eh."

Pang-aasar na sabi ni Lyn.

"Akin na, Des."

Pangungulit pa rin ni Sherg. Ang gulo namin.

"Luke."

Tuloy pa rin ni Luke.

"Prof Luke."

Sambit ni Lyn na ngayon ay nakahalukipkip na.

"Gotcha."

Nakuha ni Sherg ang bote. Di pa ako tapos eh.

Tumingin na lang ako kina Lyn at Luke.

"Luke sabi."

Pagpupumilit ni Luke na ngayon ay nakahalukipkip na rin.

"Prof Luke nga eh."

Napailing na lang ako. Ganyan talaga sila. Kapag nagkikita-kita kami rito sa NOA, palagi silang nag-aasaran.

Sa labas, guro ang turing namin sa kanya. Pero kapag nandito kaming lahat sa loob, sobra pa sa barkada. Nailayo ko sa kanila ang aking mga mata nang kalabitin ako ni Sherg. Ibinigay niya sa akin ang bote at tinanggap ko naman iyon.

Ang ganda naman nito. Ewan ko ba, pero ang ganda. Hawak ko na ngayon ang bote na may lamang mala-kristal na bato.

Buksan ko kaya ito.

"No!!!"

Grabe naman itong makasigaw si Luke. Bubuksan lang naman.

"Bakit?"

Tanong ko. Lumapit siya sa akin at agad kinuha ang maliit na bote na aking hawak.

"This is a drug."

Malamig niyang sambit. Napanganga ako sa sinabi niya habang ang dalawa, parang wala lang.

"So, nakapasok na?"

Tanong ni Lyn.

"Oo. Lintek! Di ko man lang namalayan. Dun ko lang nalaman nung nakita ko ang isa sa faculty member na gumamit nito. Ang nakakapagtaka, bakit ang bilis kumalat?"

Sabi ni Luke habang tinitingnan pa rin ang bote.

Tama siya.

Parang kailan lang, pinapahirapan pa namin iyong babae. Pinapaamin pa namin siya kung may alam ba siya.

Parang kailan lang, kami lang ang nakakaalam.

Pero ngayon, tuluyan nang nakapasok.

Ang bilis talaga ng panahon.

"Isa sa faculty member ang gumamit nito?"

Tanong ulit ni Lyn. Tumango naman si Luke bilang sagot.

"Oh! Dangerous! Wait, baka ikaw yun!"

Sabi ni Lyn habang tinuturo si Luke. May panahon pa talaga siyang magbiro?

"Are you out of your mind?"

Iritang tanong ni Luke.

"Eh, paano ka nakakuha ng ganito? Baka pagdudahan ka."

Kunot noong tanong ni Lyn.

"Nung isang araw, pinuntahan ko siya. Nakita ko ito at agad ko itong kinuha at itinago. Noong una, hinahanap niya ito but later on, he realized that maybe he forgot it in the bar."

Paliwanag ni Luke at humila ng upuan para paupuin si Lyn. Tss.

Kanya-kanya din kaming kumuha ng upuan ni Sherg.

"Bakit nakasuot tayo ng mask? Grabe ba talaga yan?"

Kalmang tanong ni Sherg.

Sumulyap muna si Luke kay Lyn at saka tumingin kay Sherg.

"For your safety. And I won't bother to give you those masks if this is not dangerous."

Sagot niya.

"So?"

Singit ni Lyn.

"So base sa obserbasyon ko, this drug is called 'crystal meth'."

Sabi ni Luke.

"Info?"

Tipid na tanong ni Sherg.

"Crystal meth is not just famous because of a certain Walter H White, but also because it is one of the most destructive drugs in the world."

Panimula ni Luke. Kumunot ang noo ni Lyn.

"Famous? Eh, ba't ako? Di ko alam yan?"

Tanong ni Lyn. Minsan, di ko rin talaga alam kung matalino ba talaga itong babaeng ito.

Inirapan siya ni Sherg kaya ngumuso siya. May naaalala ako sa ginagawa niya.

"Ituloy mo"

Utos ko kay Luke at tumango naman siya.

"The effects of crystal meth are devastating. In short term users will become sleep depraved and anxious, and in the long term it will cause their flesh to sink, as well as brain damage and damage of the blood vessels."

Paliwanag ni Luke.

"Ganun ka destructive? Sayang! Ang ganda pa naman."

Nakangusong sambit ni Lyn habang nakatingin sa maliit na bote na hawak ni Luke. Binatukan naman siya ni Sherg.

"Aray!"

Reklamo niya habang hinihimas ang kanyang ulo.

"Kailan pa naging maganda ang droga?"

Kunot noo kong tanong sa kanya.

"Kasi naman! Napakaseryoso niyo."

Sagot niya sa tanong ko na siyang dahilan upang tingnan siya ni Luke.

"This is a serious matter, Lyn."

Seryosong sabi ni Luke. Tumikhim si Lyn at tumahimik na.

"So, you need to know who's behind all of these at bakit ito pa ang napili niyang unibersidad."

Sabi ni Luke at tiningnan kami isa-isa.

"Sige."

Sagot ko sabay halukipkip.

"Okay"

Sambit ni Lyn sabay sandal sa kanyang upuan.

"We will handle this."

Matapang na sambit ni Sherg sabay tayo.

Simulan na ang laro.

(Someone's POV)

"Naipasok na po ang droga sa university."

Sabi ng isa kong tauhan.

Nasa opisina ako ngayon. Tiningnan ko siya at sumimsim ng konti sa wine ko.

"Good."

I said with my evil smile.

"The plan is good."

Sabi niya at ngumiti

"Not good. Very very very good."

Tumayo ako at lumapit sa bintana.

"Makakaganti na rin ako sa inyo."

Bulong ko. Mahigpit kong hinawakan ang baso ko.

Galit ako.

Galit na galit.

"What's your next plan?"

Tanong niya sa akin.

"Kill the one who deserves to die."

Sabi ko.

Narinig kong bumukas at sumara ang pinto. Marahil ay lumabas na siya.

Ngayon.

Tikman niyo ang galit ko.

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.