Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Three: Transferee

(Sherg's POV)

"Hi."

I looked at the one who spoke and there I saw a male human being standing in front of us. I don't know him but I think I saw him already. Hmm... oh yes. He's my classmate. He's one of the new students. Bakit kasama niya si Desarie? I looked at Des and I saw how she wrinkled her forehead. Problema nito?

"Hi! Inutusan ka ba ni Desarie na magdala nito?"

Janlyn asked gleefully while looking at Des. Des just stared at Lyn.

"Oh! I guess I'm wrong."

Bawi ni Lyn at kinagat ang labi.

"No, you're not."

He said calmly while I'm just here... staring at him.

"Aba'y---"

Des didn't able to continue what she was about to say when this man sat along with us. Padabog na ring umupo si Des. Kaharap niya ang new student.

"Excuse me."

The man said cause someone is calling him and he answered it. When the phonecall was done, he turned to us while smiling. I must admit, he's handsome.

"If you don't mind, pwede bang dito nalang kumain ang mga pards ko?"

"Hindi maa---"

"Okay."

I answered that made Des looked at me in surprise so I returned the look she gave me. I guess there's nothing wrong with it. Ilang minuto, dumating na ang mga 'pards' daw niya. What's 'pards' anyway?

I am now sitting accross with him... I'm still staring at him in a not-in-a-nice way. Ano ba ang meron sa kanya at naaasar ako pag nakikita ko siya?

"What?"

He asked and I just rolled my eyes. I couldn't able to speak. Ano ba yan?

(Lyn's POV)

And the silence is really awkward.

"Guys, transferee kayo diba?"

Tanong ko sa kanila. Tiningnan lang nila ako. Yung tingin na 'obvious ba?'

"Yes."

He smiled at me... yung kaharap ko.

"Why?"

Tanong ko sa kanya. Siya lang naman kasi ang nakikinig. Yung apat, patuloy lang sa pagkain.

"We got bored."

Sagot niya, tsaka nag smile. Ang cute!

"Ganun ba? Well anyway, I'm Gabriella Janlyn Flores."

Pagpapakilala ko sabay abot ng kamay ko sa kanya.

"I'm Terrence Yvan Howard."

He smiled at me at tinanggap ang kamay ko.

"Yung mga friends mo or 'pards'?"

Tanong ko sa kanya pertaining sa mga friends niya. Hindi man lang sila tumigil para mag-introduce.

"Hahaha! Guys, pakilala rin kayo."

He said habang tumatawa. Ano ba ang nakakatawa? Bahala na. Ang cute niya nga eh.

"Hi. I'm Ceasary Randcris Uy."

Sabi niya sabay abot ng kamay niya sa amin. Kinamayan niya si Desarie pero denedma lang siya. Ano ba ang problema niya? Kanina pa 'to eh nung dumating sila matapos umorder ng food.

"I'm Sherwin Suk Lee."

Sagot niya habang nakasimangot. Di rin siya nakipagkamay. Uminom na lang siya ng tubig. Tsk. Ang sungit!

"Sarah Sherg Avilla."

Pagpapakilala ni Sherg. Nakangiti na siya. Hmm...siguro binabalewala na naman niya ang problema niya.
Nakipagkamay siya kay Yvan at Randcris. Pero nung nakipagkamay na siya kay Sherwin, tiningnan lang niya ang kamay ni Sherg. Nainis tuloy si Sherg. Tsk. Ang sungit naman niya. Bagay sila.

-----

Nandito na kami ngayon sa classroom. Naghihintay sa subject teacher namin.

"Hey Danny churva chuchu!"

Sigaw ni Sherg. Ngayon lang yata niya nalaman na magkaklase kami ni Danny sa subject na 'to. Danny and Sherg are good friends since first year.
Sherg ran too fast palapit kay Danny at niyakap niya 'to.

"Eww! Bakla don't hug me. Para tayong magboyfriend. Yuck."

Nakangiwing sabi ni Danny. Yes, he's gay kaya masaya siyang kasama. He's handsome at hindi halatang bakla siya. Magkaibigan din kami pero di kagaya nila Sherg na sobrang close.
Lumapit ako sa kanila. Ngumiti ako sa kanya at ngumiti din siya sa akin. Ibinalik niya ang atensyon kay Sherg at nagkulitan ulit. That's why OP ako minsan.

Nag-uusap na naman sila tungkol sa family bonding. Hayy, namiss ko na agad ang family ko. Minsan lang kasi kami magkasama then balik klase na. Minsan na lang talaga tapos babalik na naman si mommy sa States. Ewan ko ba pero parang may kulang talaga sa family ko. Ayy! Bahala na!

(Des' POV)

Kung hindi lang bading itong si Danny, lumandi na ako sa kanya. Matangkad, maputi at matangos ang ilong. Saan ka pa? Parang nasa kanya na ang lahat...

BAKLA nga lang. Tss.

"Hahaha!"

Tawa ni Sherg sa kanya.

"Kaya ayun, nung nalaman niyang I'm a baklush. Umiyak."

Natatawa niyang sambit.

"Sige na mga prends. Bumalik na kayo sa upuan niyo. Ayaw ko nang makita ang pagmumukha niyo."

Arte nito. Binatokan namin siya kaya napa-aray.
Bumalik na kami sa upuan namin. Nasulyapan ko si Lyn na malungkot. Ano naman kaya ang problema nito?
Humarap ako kay Sherg.

"May napapansin ka ba?"

Tanong ko kay Sherg kaya tumingin siya sa akin.

"What?"

Tinuro ko si Lyn gamit itong nguso ko. Napansin rin niya naman agad.

"Lyn, are you okay?"

Seryosong tanong ni Sherg at tumingin lang ako sa kanila.

"Yeah, I'm okay."

Sagot niya pero malungkot pa rin ang kanyang mukha. Asus! Kunwari pa ito.

"Bakit nga?"

Pangungulit ko. Mukha na kaming timang rito pero mabuti na lamang at hindi kami pinapansin nang tatlong mokong na ito.

"Wala nga."

Sagot niya habang ibinabalik ang tingin sa bintana.

"Wala raw? Ganyan talaga, Lyn. Kapag nagmahal ka, kailangan mong masaktan. Makaka-move on ka rin."

Pinagsasabi ko? Eh klaro namang iba ang problema ni Lyn. Bahala na nga!

Masamang tingin ang ibinigay nila sa akin.

"Ano?"

Inosente kong tanong ngunit binatokan lamang nila ako. Napa-aray naman ako kaya kumunot ang aking noo.

"Kayong dalawa---"

Sabi ko habang hinihimas ang aking batok.

"Ano ba 'yang mga iniisip mo? Ang corny ehh."

Naiiritang tanong ni Lyn at inirapan naman ako ni Sherg. Tss. Umiling na lang ako. Eh gusto ko lang naman ng matinong sagot galing kay Lyn. Isang minuto ang lumipas at dumating na ang aming mahiwagang guro.

-------------------
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.