Their Secrets

All Rights Reserved ©

Chapter Seven: Holding Hands

(Sherg's POV)

"Baka matunaw si Randcris at masunog si Yumi."

One month has passed and the way Des look at him didn't change. I can really smell something.
Des sat properly.

"Ano ba iyang mga pinagsasabi mo?"

She asked and finally facing me. She didn't change... still in denial.

"Your eyes say it all. You're jealous."

Des looked at them again and so I did. I saw how Rand smiles at Des and Des just rolled her eyes.

"Aray!"

Headshot.

"You're too obvious. Just don't look."

Des scratched her head before she spoke.

"Malisyosa! Naiirita lang talaga ako sa pagmumukha ni Yumi kaya nakatingin ako sa kanila."

She's irritated? Yet still staring. I'm confused.

"Tumahimik ka, Sherg."

Tahimik naman ako ah.

"I already shut my mouth Des."

I said while rolling my eyes.

"Hmm."

Tumayo ako.

"Teka, anong gagawin mo?"

Des asked in surprise while holding my uniform. Parang bata. I glared at her and she arched her brows but she immediately get my point so she let go of me. Inayos ko ang uniform ko dahil nakusot ng konti dahil sa ginawa niya.

"I just want to return his book."

I said while waving the borrowed book.

"But I guess, you should do the favor."

Sabi ko at inabot sa kanya ang libro. I sat and looked at her. I can't help but to shook my head. What an easy instruction yet hard follow.

(Des' POV)

Tatayo ba ako? Huwag na lang kaya. Ahh! Ibibigay ko ito kay Sherg ulit at siya na ang bahalang magsauli nito. Bahala siya. Tumingin ako kay Sherg at siya ay natutulog. Napairap ako. Naman eh!

Tumayo na ako. Papunta na ako sa pwesto ni Rand. Pagdating ko, nagku-kwentuhan pa rin sila. Seryoso? Malapit na sila sa isa't isa?

Nilapag ko na ang kanyang libro sa kanyang upuan at tumalikod na para bumalik sa aking upuan.

"Wait Des!"

Anak ng! Huwag kang lilingon, Des. Sinasabi ko talaga sa iyo, huwag kang lilingon.

"Ano?"

Aiishh. Sabi ko huwag kang lilingon diba?

"Thank you."

Bakit kahit tinatarayan ko siya, nakukuha niya pa ring ngumiti sa akin?

"Di paba kayo tapos mag-usap?"

Ewan ko kung bakit iyon ang sinabi ko pero iyon talaga ang lumabas sa bibig ko eh.

"Hindi pa. Wanna join us?"

Anyaya niya sa akin.

"Salamat... pero huwag na."

Sabi ko at umalis na. Sakto namang dumating ang aming guro.

(Lyn's POV

Tapos nang mag-klase si Prof so vacant na naman. Humarap ako kay Sherg and Des pero natutulog sila.
Ganyan talaga sila pag vacant. Anong gagawin ko?
I looked at Ty, nagdo-drawing na naman. Tiningnan ko ng mabuti ang drawing niya pero hindi ko talaga masyadong makita eh.

Nabigla ako nang tumingin siya sa akin. Umayos ako sa pagkakaupo. Nakakahiya! Napansin pa talaga niya na tinitingnan ko siya.

"Miss Flores and Mr. Howard, please proceed to the office right now!"

Sabi nung speaker na nakakabit sa ibabaw ng board in order for us to hear the announcements. Ano kaya ang problema? Bakit pati si Ty ay pinatawag din?

Tiningnan ko si Ty, nakangiti siya sa'kin. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Why? Why and what is this weird feeling?

Naglakad na kami patungo sa office. Tahimik lang kami habang naglalakad hanggang sa dumating na kami. Nasa harap na kami ng pintuan. Bubuksan ko na sana pero di ko naituloy. Natatakot kasi ako.

"What's wrong?"

Tanong ni Ty habang nakatingin sakin. Huminga ako ng malalim. Ano ba ang nangyayari sakin?

"Nothing."

Sagot ko sabay yuko.

"Nothing? But you look like you're scared."

Tumingin ako sa kanya. Hindi ako makasagot. Huminga ako ng malalim. Ano ba 'to?

"Don't be scared. I'm here."

Sabi niya habang nakangiti. Ang tamis ng ngiti niya pero bakit mas lalo pa akong kinabahan? Kaba ba talaga 'to?

Binuksan na ni Ty ang pinto and there, nakita namin ang babaeng nakaupo sa swivel chair.

"Hello po."

Bati ko sa kanya pero tinaasan lang niya ako ng kilay. Ang strikta naman niya eh hindi naman siya ang principal. Napatingin kami sa lumabas sa cr ng office.

"Oh! Nandiyan na pala kayo."

Sabi niya samin.

"Yes po."

Sabi ko habang nakayuko. Kung wala lang si Ty dito, kanina ko na siya kinausap.

"Umupo na kayo."

Anyaya niya kaya sabay kaming umupo ni Ty sa maliit na sofa.

"Faye, pakikuha mo naman kami ng maiinom."

Utos niya sa babaeng mataray. So, Faye is her name? Kung makaasta siya kanina parang siya ang principal.

"So, kaya ko kayo pinapunta dito it's because I want both of you to manage sa darating na event for this year. Is it okay with you guys?"

Sabi ni Madame Principal. So, hindi pa pala nawawala ang event na 'yan. Tiningnan ko si Ty sa alam kong nalilito siya pero tinanggap pa din namin.

"Yes Madame."

Sabay naming sabi ni Ty.

"Good. Kaya kayo ang pinili kong mag-manage nito because I know you're responsible..."

Sabi niya sabay tingin sakin. Huminga ako ng malalim.

"... and I'm also going to London so I can't able to manage it."

Sabi niya at tumingin naman kay Ty.

"And oh by the way, here's the list of of the candidates na napili ko, kayo na ang bahala ah? And here's the program also, kayo na din ang bahala."

Tinanggap ko ang yellow pad. Pareho kaming napatingin ni Ty sa yellow pad na binigay ni Madame Principal.

"And let them practice na din."

Pumasok na ang assistant niyang mayabang habang may hawak na juice. She gave it to us while she's wearing her authentic face. Tss. Kung pwede lang talagang mag beast mode dito, ginawa ko na.

Nag-usap muna kami ni Madame tungkol sa even pero di nagtagal ay lumabas na din kami. Tahimik kaming naglalakad hanggang sa nagtanong si Ty.

"Ano ba ang event na yan?"

Tanong niya kaya tumigil muna kami saglit.

"Pageant 'to. Ginagawa talaga nila 'to every year. Ewan ko kung bakit may ganito sila."

Sagot ko at tiningnan ulit ang yellow pad. Kumunot ang noo ko sa nabasa ko.

"Anong problema?"

Tanong niya habang lumalapit sakin.

"Si Sherg kasi, kasali siya sa mga napiling candidates na napili ni Madame."

Naku! Dito na sana kami mags-start kaso mukhang made-delay pa.

"Ano naman ang problema dun?"

Tanong ni Ty. Hindi niya dapat malaman. Lumunok ako bago sumagot.

"Mahihirapan akong kumbinsihin siya na sumali. Ang tigas ng ulo nun eh."

Sabi ko habang nakakunot pa rin ang noo. Tiningnan ko siya para maniwala siya pero mas kumunot ang noo ko nang ngumiti siya. Parang nahihirapan akong huminga habang lumalapit siya sakin. Parang may slowmo. Hinimas niya ang noo ko kaya nawala ang kunot nun.

"Don't worry, I know you can convince her kaya ngumiti ka na."

Sabi niya habang nakangiti sakin. Ngumiti rin ako kahit para na akong nagpa-palpitate dito.

"Okay."

Sabi ko at naglakad na para makalayo sa kanya pero nagulat ako nang hinawakan niya ang kamay ko at hinila. Bakit ganito?

--------------------

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.