Království hlavní pětky

All Rights Reserved ©

Summary

Chtěla jsem mluvit dál. Ovšem, že jsem chtěla mluvit dál. Ještě tady toho byla celá spousta, kterou by měli slyšet ti, co poslouchali. Dav jásal, tleskal, podporoval mě, chtěl slyšet vyřčené všechno to, co se jen málokdo odvažoval říct. Bylo mi fuk, kdo mě poslouchá, bylo mi fuk, co si o mých slovech myslí Daniel, nechala jsem se pohltil euforií z podivné síly, kterou jsem v tu chvíli cítila. A pak všechno utichlo. Lidi prudce zmlkli, jakoby snad za mnou viděli draka. Do očí se jim vedral strach. Všichni, co se na mě ještě před chvílí div netiskli, jak se snažili postřehnout každou mou slabiku, začali ustupovat sloními kroky dozadu. Síla a moc ve vzduchu se vytratily, jako pára nad hrncem. Zavládlo zlověstné mlčení každého z lidí mě nevyjímaje. Pak jsem se otočila. Dobrá zpráva: Daniel už nestál naproti mně. Stál... nikde. Utekl, dokud byl čas. Špatná zpráva: Na místě, kde předtím byl mě nyní očima propalovali ne dva, ale čtyři Royalští strážní. Té části mého já, která po mamce NEzískala pud sebezáchovy, připadalo vtipný, že si ti dva městští, co tu doposud lenošili, zavolali posilu na čtrnáctiletou holku. Té části mého já, která po taťkovi získala pud sebezáchovy, nepřipadlo vtipný absolutně nic. Věděla jsem, že jsem v háji.

Genre:
Drama / Humor
Author:
ElizabethSally
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1

1. Royal

· Královna Kejdenc Viktorie Párksová z Royalu

· Král Augustýn Filip Stixles z Royalu

· Korunní princezna Růženka Genevieve Párksová z Royalu

· Princezna Siana Genevieve Párksová z Royalu

2. Claryness

· Král Izana Mitchel Chairless z Claryness

· Královna Mirabela Natalie Chairlessová z Claryness

· Korunní princ Zek Florian Chairless z Claryness

3. Heretun

· Král Harukaka Jonatan Ferott z Heretunu

· Královna Eleanor Diana Ferottová z Heretunu

· Korunní princezna Johana Elizabeth Ferottová z Heretunu

4. Dreangild
(Po smrti krále Richarda Gregoriana Hanse z Dreangildu rozpad země na procenta)

· 40 % Královská rada

· 30 % (bývalý) král Herold Avery Hans z Dreangildu

· 20 % Královna Sofie Diana Valenttová z Avesillu

· 10 % (bývalá) královna Miriam Liliana Hansová z Dreangildu

· 5 % Královna Eleanor Diana Ferottová z Heretunu (původně 75 % Dreangildské vlády)

5. Helfton

· Král William Amon Perstner z Helftonu

· Královna Christen Anora Perstnerová z Helftonu

· Korunní princ Cole Marmaduk Perstner z Helftonu

-Dalších pět původně sedm princů a princezen-

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nateaya: This book had my emotions all over the place, 🤭got me frustrated with Emma, mad at Jake, angry at Marrisa and most intriguing plot really. I was not expecting the story to unfolds as it is but loving it anyway. Glad that Jake and Emma reconciled and back together. Now I’m kind of annoyed at Emma ...

Cypress McCarta: Awesome book loved'it. 🤗👍😋

Noorhayati Yahaya: Interesting plot

Cyndi Richardson: I loved this storyIt had everythinga Great story needsPlease continue to write You are very Good at itThank you

Tumalano: The book is amazing 😌

Chimwemwe Makowa: Winnie you are the best

Giselle: I’m really enjoying everything about this book: the wit, the funny situations, the action, and all that twisted romance. Looking forward to read more

LiquidGold: Really good! Love football! Thank you for sharing! 💞💞💞

crazygal609: Surprisingly Sweet💚 Couldn't stop reading till I finished the book📚 Loved the Tattoo!!🖤 Great Book💙💋💙

More Recommendations

Megan: Good plot. Good characters. Could use maybe a little more background story and a little more depth. A few grammar errors but hey no one is perfect.

Inga: I like everything about this novel. I’d recommend it to my friends it is really nice.

g0dDesZ0LiT3: I absolutely love, love, LOVE, this story!!! It had me laughing, raging, tearing up and saying “aaaawww!” …. Did I mention that I LOVE THIS STORY?!! Goodness me, the author, Kristifer Ann deserves more recognition for her work!!!This is an ingenious script of hope, brutality, survival, struggle, ...

ViiMil: Well I'm on to the next book in your library! :)

lmurray01234: It was drawn out nicely

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.