Нов свят

All Rights Reserved ©

Summary

Бягайки от миналото, Айлин, Мелек и Селин се озовават в нов свят, различен от техният. Приятелства, любов, драма и власт - ще пречупят ли принципите на някоя от тях?

Genre:
Drama / Romance
Author:
nikolovahr
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Първа Глава

В Берлин пристигаше една непозната кола. Тя така незабелязано се промъкваше в града, сякаш се опитваше да се скрие в него. В нея пътуваха три жени туркини. Айлин Айдълджан и двете ѝ дъщери навлизаха в покрайнините на Берлин,готови да започнат новия си живот. Това, за което копнееха години наред.

Айлин беше четиридесетгодишна майка, която въпреки страданията в живота си, е успяла да се изправи на крака и да предприеме по дългия път на имигрантството. След дълги години неуспешен брак и една кошмарна година, поради мъчителен за нея и децата ѝ развод, тя най - накрая успява да се отърве от съпруга си, който ѝ беше донесъл единствено щастие в лицето на двете ѝ дъщери - Мелек и Селин. Пристигайки в Берлин, тя получаваше нова работа като адвокат в известната кантора “ Майерс”, нов дом в приличен квартал и спокоен живот за нея и нейните момичета. Докато караше колата, не колкократно благодареше на Аллах за втория шанс, който беше получила в живота. Когато поглеждаше към огледалото тя виждаше двете си момичета, които приличаха на нея. Тайничко тя се радваше на това, тъй като не искаше да припознава баща им в тях.

Двете момичета спяха, тъй като цялата организация около бързото заминаване в последните дни и дългият полет през нощта ги беше изтощил. Малко след като бяха потеглили от летището, те вече похъркваха лекичко. Селин бе по - голяма от Мелек и двете постоянно се караха за всичко. Мелек бе по - буйната от двете, тя нямаше амбиции в живота си. Още от малка обичаше да си играе с момчетата на футбол, в детската се биеше с всички, а в училище постоянно бе наказвана от учители и директор. Наскоро бе боядисала черните си коси в черно-червени кичури в знак на протест поради отказът на майка ѝ да я пусне на екскурзия с приятели. Айлин смяташе, че не се справя като майка и реши да я праща на психолог, което докара до още по - обтегнати отношения между майка и дъщеря. Съседите им постоянно се оплакваха от поведението на Мелек и идваха пред дома им и казваха: “Вашата Мелек, красива стройна, светла кожа, кафяви очи, черна коса, но какво е това поведение?? Държи се много невъзпитано за четиранадесетгодишна.” Айлин се оправдаваше с това, че е в такава възраст и после се караше на Мелек. Селин бе пълната противоположност на Мелек. Винаги се смееше, гласът ѝ беше спокоен. Тя беше много амбициозна. Изкарваше високи оценки, беше харесвана от учители и съученици. Нейните пъстри очи и тъмнорусите ѝ дълги коси поразяваха всяко момче. Тя беше красива и се грижеше за това. Майка ѝ беше много горда с нея, защото Селин искаше да стане също адвокат.

Вече беше шест. Новият квартал беше пред очите им. Те гледаха с изумени очи и се наслаждаваха на облика на многото сграда. По едно време пред тях се откри средноголяма къща на два етажа в модерен стил. Трите ахнаха от изумление. Къщата отвътре беше в сиви и бели мебели обзаведена и отзад имаше красива градина. Толкова се зарадваха, че започнаха от щастие да подскачат. Въпреки че, бяха изморени, те стояха до осем и си говориха.

——————————————————-——————


В имението Майер се вихреше поредения чутовен скандал. Зад иначе приветливите стени на огромната къща се чуваха редовните крясъци на господин Майер и съпругата му Вилма. Тя беше отрано пияна, въпреки категоричната забрана на лекаря и да консумира алкохол с лекарствата си.Сега беше убедена, че съпругът ѝ - Лудвиг, отново ѝ изневерява. Всъщност той заедно с най - близкия си приятел и колега - Стефан Ковалски се готвеха през цялата нощ за едно важно дело, от което фирмата им щеше да спечели много дивиденти. Вилма чупеше в ръцете си многото чаши, в които беше си сипала различни видове алкохол и отказваше да чуе неговите обяснения.

- Не ме лъжи, Лудвиг. Беше при нея. Точно при онази нещастница Леона ... ти и твойте лъжи ме докараха до това състояние.
- Вилма, престани и се успокой!! Казах ти, че със Стефан бяхме в къщата му заедно с другите ни колеги и се подготвяхме за делото утре. Какво не разбра??
- Лъжеш, знам че лъжеш - продължаваше като обикаляше и трошеше чашите наред. Той тръгна към нея, за да вземе поредната чаша от нея, но тя се обърна и я счупи в главата му.
- Ах, ти кучка такава! - разкрещя се той и ѝ удари шамар, който я повали на земята. Докато тя се опитваше да се изправи, той отвори близкия скрин и взе една спринцовка и я инжектира във Вилма. - Най - после някакво спокойствие в следващите часове - въздъхна той и се изправи. Гледаше жена си - лицето ѝ бе размазано с грим, по ноктите имаше остатъци от лак, в косата ѝ имаше стъкълца от изпочупените чаши. Жената, която сега гледаше беше в пълен разрез с тази,за която се ожени. Въпреки, че от три години са разведени, тя живее при него, заради болното си сърце. Неколкократно е била на крачка от смъртта, заради злоупотребата с алкохол, но въпреки това я избягваше. Лудвиг не обичаше от дълго време Вилма, но се грижеше за нея заради болестта и децата им. Той извади от неговия шкаф своята чаша за уиски и изпи едно набързо, докато гледаше бившата си жена и целия безпорядък, който беше направила. Той извика прислужницата си и мъжа ѝ и нареди да отнесат Вилма в стаята ѝ и да почистят бъркотията. Лудвиг се качи с уискито в своята стая и докато се подготвяше ваната разглеждаше документите на новите три бъдещи попълнения във фирмата. Прочете всяко едно щателно, но на последното се загледа най - продължително. Очите му не откъсваха поглед от ослепителното лице на снимката. Нещо в него се отключи и отприщи отдавна забравени за него чувства.
“Трябва да се запозная непременно с теб, Айлин!”каза си той, докато лежеше в измежду мехурчетата и пиеше от уискито.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Germaine Haughton: I know it's not easy being a single mom, but you can see santa coming out in Nick's action so far.

Toni: Amazing book and Author.Can't wait to read more!!

Dalila: J’attends la suite. Top

Mousey: Short and sweet story. Loved it so much I read it twice and was late to work 😂😂 Thank you author 🥰

kazzj: I love this book. It's the 2nd book by @naughtychristian I've read and this time I couldn't stop reading it to leave any comments.. SO Good 💗💗👍💖💖

iaguo: eabaker!!! i don't think that it is the genres that u choose, that makes your books a smashing hit. It is you! your thinking, your believes. in your mind, people's beauty, intelligence, toughness, indurance, kindness and decency isn't because of their colors & ethnicity, sex, age or sexual pre...

Anna2020: I never thought I will enjoy and love reading vampire story, but thisbone make me love them, well Leo at list, well written, the book well descriptive, the characters some hilarious, the way the author writes always surprising you withbthe plot, I loved it 🥰🥰🥰🥰

Shantae: I love everything about this book

Kelli: I'm loving the fast pace of this story! It's definitely a page turner and can't wait to see what happens next...

More Recommendations

seaena7051: Very intriguing. Had me from the start to finish. Love the ending. Very good with capturing that in moment feelings. Would recommend.

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.