Suicideking (Book 3): Condo

All Rights Reserved ©

Part 15: Chance

Madaling araw ay naalimpungatan ako dahil sa may humihimas ng aking ari. Unti unti naman tumigas ito dahil sa malambot na kamay na nakahwak dito. Madilim at hindi ko maamoy dahil sa lamig ng aircon ay sinipon ako, kung si Kat ba ito o si Carina, pero sa loob ko ay sana si Carina ito.

Nang hahawakan ko sana ang mga kamay na humihimas sa aking ari ay nabigla ako at nahinto sa pagpigil ko sana nang bigla nitong isubo ang aking ari. Malambot ang mga labi at mainit ang hininga nito habang umuungol sa pag subo.

"uhmmmmm... ohmmmmmm.." ungol nito.

"shhhhh...just enjoy.." bulong nito sa akin.

Hinawakan ko ang suso ng babaeng tsumutsupa sa aking matigas nang ari. Sa pagsapo ko sa malusog na suso nito ay nakasigurado akong si Katherine ang babaeng ito. Sa dalas na naming magtalik ay halos kabisado ko na ang kanyang katawan.

Medyo nanghinayang ako nang si Kat pala ang nagsubo ng aking ari na akala ko ay si Carina. "pero teka, nasaan si Carina??" sabi ko sa aking isip. Pinahinto ko saglit si hipag at tumayo ako sa sofa upang buksan ang ilaw sa sala.

"Ang aga mo yata nagising Kat? Baka magising kaibigan mo at makita tayo?" tanong ko sa aking magandang gising na hipag. Alas 5 na ng umaga ng time na yun.

"kakahatid ko lang sa baba sa kanya kuya, umuwi na siya at papasok pa kasi kami mamaya" paliwanag ni Kat.

"pwede pa isa pa kuya Bogs? solo naman na natin tong unit e, hihihi" dugtong muli ni Kat na may paglalambing na boses. Kapag nagsalita si hipag ng ganoon ay talaga namang 99% akong hindi na makakatanggi dala ng libog at pantasya sa katawan ni hipag.

Humiga akong muli sa sofa at pinabaligtad ko siya, gusto kong mag 69 kami. Umayon naman si hipag sa aking nais at isinubong muli ang aking ari at ako nama'y hinalikan at dinilaan ko muna ang singit at paligid ng puki ni Katherine.

Pinatigas ko ang aking dila at tila pinasok sa puki ni hipag. Napapaungol siya pag ginagawa ko iyon. Habang himas ko ang tumbong na makinis ni Kat ay nakababa naman ang aking isang kamay sa kanyang isang suso at hawak ko din ito. Umangat saglit si hipag upang hubaring tuluyan ang suot na pang itaas at nadiin lalo ang kanyang puke sa aking mukha. Tila nagustuhan ito ni Kat at parang umindayog pa na parang ang aking dila ang titi na pumapasok sa kanyang hiyas.

"hihihi ang sarap din pala nito kuya Bogs hihi" biro nito sa akin. Pinaalis ko din si hipag sa ganung posisyon dahil di na ako makahinga.

Humarap siya at pumatong na sa akin. Hindi ko na hinanap ang condom at alam kong gusto na ni Kat ang wala nito dahil talaga namang mas masarap at damang dama namin ang paglalapat ng aming mga ari pag walang condom. Dumapa siya sa akin at hinalikan ako sa aking mga labi.

"kuya Bogs ipasok ko na?" malambing na bulong ni Kat sa akin at siya na mismo ang nagtutok ng aking burat sa kanyang basang puke.

"ohhhhhh...so big...kuyaa..." ungol ni Katherine habang pumapasok sa kanyang hiyas ang aking titi.

Damang dama kong muli ang hindi nakakasawang katawan ng aking hipag. Ang maputi at makinis niyang katawan. Pantay ang puti nito at mas makinis ang kutis sa bandang suso nya. Mabagal ang pagkantot ni hipag gaya ng aming gawi dahil mas dama namin ang pag baba-taas ng aming ari. Umangat ng konti si hipag mula sa pagkakadapa at itinukod ang mga kamay sa aking dibdib.

Nakatitig sa akin si Kat habang marahang nangangabayo. Magaling na rin gumiling si hipag gaya ni misis, hindi ko alam kung tinuruan din nya ito. Nilamas kong muli ang mga suso ni Kat at napapikit ito sa sarap na nararamdaman.

"ohhhhhhhhh hmmmmmmmm" ungol ni hipag.. "so great kuya...i love it hmmmmmmm"

"kuya doggy tayo pleasee hmmmmm" hiling nito sa akin.

Umangat si Kat at nahugot ang aking matigas na ari mula sa kanyang naglalawang puki. Lumuhod siya sa sofa at ipinatong ang kamay sa sandalan ng sofa. Itinutok ko naman ang aking ari sa kanyang puke at ipinasok ko itong muli. Hinanap ko din ang mga malambot na suso ni hipag, hinimas ko ito at umungol muli si hipag.

Sa mga ungol palang ni hipag ay talagang malilibugan ka na. Lalo na pag lumilingon sya sa akin habang kinakantot ko siya mula sa likod. Iniangat ko naman si hipag, parang standing spoon position namin. Dito ay hawak ko pa rin ang kanyang isang suso at dinidilaan ko ang kanyang leeg at batok.

Ibinaba ko naman ang isang kamay ko upang hanapin at laruin ang mga tinggil ni hipag. Nang matagpuan ko ito ay nanginip si hipag at napasabunot sa akin. Mas lumakas ang ungol ni hipag habang kinakantot ko siya sa likuran ay hinihimas ko naman ang kanyang munting mani. Alam kong malapit ng marating ni hipag ang orgasmo. Kabisado na namin ang rhytm ng aming katawan at di nga ako nagkamali.

"o kuya Bogs, malapit ana akooo hmmmmmm" ungol muli ng aking magandang hipag.

Binilisan ko naman ang pagkiliti sa kanyang mani at di ko inasahang mabilis nilabasan si Katherine.

"ahhhhhhhh oohhhh kuya naman huuuuuuuu" sigaw na ni hipag.

"grabe ka ang sarap kuya! whew!" patuloy na wika ni Kat.

Kahit na nilabasan si hipag ay patuloy pa rin ako sa pagkantot sa aking hipag. Alam niya ito na hindi din ako pwedeng mabitin. Nang tinapik ko si Kat ay automatic nang huhugutin nito ang aking ari sa kanyang hiyas upang abangan ang aking katas ng kanyang bibig.

"hmmmmm Kat..yan nahhh" ungol ko sa kanya.

Sinimot muli ni hipag ang aking tamod. Hindi na siya napapaitan dito kahit na uminom kami kagabi gaya noong panahon na una kaming nagtatalik.

"thanks kuya Bogs!" sabay halik sa aking pisngi ni hipag.

Nang umagang iyon ay inihatid ko din ang magandang hipag ko sa hospital kung san siya nagtatrabaho bilang nurse. Para talaga kaming bagong magkasintahan sa loob ng sasakyan at kung malinaw lamang ang tint ng aking kotse ay makikita talaga ng mga tao at tiyak na maghihinala sa mga kilos namin.

Matapos kong maihatid si Kat ay si misis naman ang tinungo ko upang sunduin galing sa night duty. Makabalik kami ng condo ay kumain muna siya at nagkwentuhan kami. Nabanggit ko din sa kanya na maghahanap na din ako ng trabaho dahil matumal na ang projects ngayon bilang isang freelance architect. Hindi pumayag si Angel sa aking balak dahil wala daw magbabantay sa aming anak. Ngunit bilang isang lalake ay kaylangan ko din ng regular na trabaho at dahil na din sa nauubos na ang aking ipon mula Singapore.

Pumayag din si misis nang sabihin kong kahit part time lang ako basta may company na sure na magbibigay sa akin ng projects. At isa pang dahilan ay sinabi kong kukuha nalang din kami ng yaya para sa aming anak.

Nakatulog na si misis matapos maligo. Hindi na kami nakapagsix that morning dahil alam ko din naman na pagod pa siya galing duty. Ganito ang naging takbo nang aming buhay ng ilang buwan at nagsimula na din akong maghanap ng trabaho.

Ang naging setup ay medyo mahirap din sa akin. Umaga ay ihahatid ko ang aming anak sa school, ihahatid si Kat sa duty, susunduin si misis galing night duty, magiinternet para sa job hunting, magsesix kami ni misis bago sumundo sa bata, iiwan ko ang bata sa byenan upang tumungo sa job interview.

Medyo dumalang ang aming threesome ni hipag at misis. Pero parehas ko naman silang natitikman ng solo na hanggang ngayon ay ang alam ni misis ay gumagamit kami ng condom ni Kat. Si Carina naman ay hindi na napupunta sa unit namin. Yun ang aking kaba pa rin hanggang sa ngayon.

Isang araw ay nagtungo ako sa Ortigas area upang magpa-interview. Matapos ang interview ay pumunta muna ako sa Megamall upang mag miryenda at maglibot na rin. Isang di inaasahang pagkakataon ang nangyari nang may kumalabit sa akin sa loob ng mall. Isang babaeng nagpatigas ng aking ari noong sandaling iyon.


itutuloy..
Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.