Femke Annemarie Klompmaker would love your feedback! Got a few minutes to write a review?
Write a Review

De terugkeer van Lucario

By Femke Annemarie Klompmaker

Fantasy / Mystery

Chapter 1: het einde van een lange dag

Hoofdstuk 1: het einde van een lange dag

"ash kan je me even helpen?"

riep may die achter Ash liep. Ze waren onderweg naar de uitgang van de boom des levens. Mew vloog voorop en zag er duidelijk al stukken beter uit.

"Ash! een beetje hulp graag!"

Riep may nu een beetje kribbig. Maar ash hoorde het niet, hij was te diep in gedachten over wat er allemaal was gebeurd die dag, dat hij niet hoorde dat may om een beetje hulp vroeg. Een paar minuten geleden had Lucario, de beste vriend van de held heer Aaron zijn leven opgeofferd om de boom van het begin te redden. Deze rotsformatie die leek op een boom was de thuisplaats van Mew, en Mew was verbonden met de boom, en omdat Mew een hele hoge koorts kreeg, zag het ernaar uit dat ze boom zou sterven, Lucario had toen zij Aura gebruikt op Mew, zodat Mew zou overleven, maar hiervoor zou Lucario sterven, Ash had hem willen helpen, Maar Lucario had hem uit de cirkel geduwd, waardoor de jonge trainer niet meer in staat was om hem te helpen. Nu waren Kid Summers, Ash,May, Max en Brock onderweg naar de uitgang. Mew vloog voorop en zag er duidelijk een stuk beter uit. Hij stal af en toe zelfs de Pet van Ash, zodat de jonge trainer erachteraan moest hollen om zijn geliefde pet terug te krijgen.

Naar een tijde vonden ze dan eindelijk hun weg naar de uitgang en wisten de trainers weer veilig terug te keren naar Emerald Castle in de auto van Kid. Lady Eileen staat hen al op te wachten in de troonzaal wanneer ze terug komen.

"waar is Lucario?\"

Vraagt ze meteen als ze ziet dat de hond-achtige pokemon er niet bij is. iedereen buigt bedroeft zijn hoofd nu. Ze weten niet helemaal hoe ze dit moeten zeggen.

"Lucario...Lucario is terug bij heer Aaron\"

Wist ash uiteindelijk uit te brengen. De koningin keek hen bedroeft aan. Ze had gehoopt nog een hoop te kunnen leren over het vervelden van haar koninkrijk. Maar na een paar minuten herpakte ze zichzelf, ze wist dat ze beter niet kon laten merken dat ze ook bedroeft was, want dat zou ook effect hebben op hun onderdanen.

"het is jammer dat Lucario hier niet meer is, maar laten we hopen dat hij gelukkig is waar hij nu is"

Zei ze met een glimlach naar het portret van Heer Aaron (waar Lucario nu ineens ook bij stond afgebeeld) De andere keken nu ook naar het portret en zagen tot hun grote ontsteltenis dat Lucario nu ineens ook op de afbeelding stond. Hij keek met een trotse blik naar zijn leermeester en beste vriend.

"ik hoop het, voor hem en voor heer Aaron"

Zei Ash met zijn Aura terwijl hij vastbesloten naar het portret van Lucario en heer Aaron keek.

Onze helden blijven nog voor een paar dagen op Emerald Castle, zodat ze een beetje konden verwerken wat er allemaal was gebeurd. Kid moest helaas de volgende dag alweer verder, maar ze beloofde contact te houden met hen. Ash en Pikachu maakte de dagen daarna veel wandelingen door de tuin van het kasteel. Lady Eileen was erg druk met haar dagelijkse koninklijke bezigheden, Maar zodra ze klaar was daarmee kwam ze naar onze helden toe en vertelde hen alle verhalen die ze wist over Heer Aaron en Lucario.

Altijd als Ash een nieuw verhaal had gehoord ging hij naar die plak toe en keek naar de plek waar Lucario had gestaan zo lang geleden met een droevige blik

"Ik wou dat je hier was, bij ons"

Dacht hij dan door zijn Aura met een droevige blik.

"Pikachu, Pika PI"

Zei Pikachu met een droevige blik op zijn trainer. Hij werd ontvoerd door Mew, Hierdoor had hij niet echt de kans gehad om Lucario te leren kennen. Maar zoals iedereen wel weer kunnen Pokemon ons maar al te goed begrijpen als we praten, ze kunnen ook terug praten maar dat verstaan we helaas niet. Pikachu was dan ook niet gek, en had alles gehoord over hun avontuur om hem op te halen. Vooral de Ruzie die Ash en Lucario hadden gehad over hem was hem goed bij gebleven.

Lucario had namelijk beweerd dat Ash Pikachu ongetwijfeld in de steek had gelaten als hem dat uitkwam. Ash was daarop kwaad geworden en gezegd dat hij dat nooit zou doen, en dat hij dacht dat Lucario eerder Heer Aaron had latten stikken, dit gevecht eindigde met een duik in de rivier.

Gelukkig voor hem hadden de 2 het weer goed gemaakt nadat ze allemaal hadden gezien hoe heer Aaron Lucario had opgesloten in de staf., en hadden ze hem samen opgehaald.

Ash schudden nu zijn hoofd en liep terug naar binnen. Het was al laat en hoogtijd dat hij eens naar bed ging. Hij poetste zijn tanden en nadat ze Lady Eileen een goede nacht hadden gewenst gingen ze allemaal naar bed en viel Ash al vlug in slaap...

dat was het eerste hoofdstuk mensen! Ik hoop dat jullie het wat vonden!

Reageer alsjeblieft!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Jhiane Rabang: The story was so interesting. I loved how the story has plot twists that I can't expect. IT IS VERY HARD TO FIND A BOOK LIKE THIS so I suggest you read this book and I will tell you that it is worth every single second while you read this book. I can't wait to read the rest of the story.

WhiteWolfAsoka: I really did. I've read through the entire book and "Avarice" was absolutely, breathtakingly amazing. I love your style of storytelling; it honestly kept me at my seat's edge. The characters were brought to life so well for me and I can easily imagine myself along with them in the kingdom they li...

Ilanea Zavala: I loved it and well I really hope you continue writing more to the story.

lora pless: This book made me feel all kinds of emotions I even cryed in the chapter 25 I feel so sad because of jack death and I feel so frustraited at that final line!!! I can't wait for book two !! don't keep us wait for long .good luck

spatiaangelus : Loved reading this novel. the intricacy of the storyline, the amount of detail and the development of the plot was amazing.Not only is it a unique read, I found it utterly enjoyable and cannot wait to read more

KerryMI: One would think the idea of vampire loving man has been over flogged, yet this story's fresh perspective on Vampires, how they live and how they connect with humans is so effortlessly narrated that it almost becomes truth. Your writing was fast enough to keep me greedily turning each page but slo...

NancyRichFoster: This second book of the Anmah Series was as awesome as the first story, I disagree with spare runner. The names were ordinary names with different spellings, which I for one loved. I am now going to read the third book in this amazingly awesome story!

More Recommendations

uccowade: im not quite done....200 pages left. very well written. my only criticism would be the minor spelling, grammar and structure errors. needs more polishing....regardless I was able determine how word or sentences were likely intended to be written. errors we're relatively minor in frequency and...

Jim E. Johnson: Rarely do I find a mystery that peeks my interest, but Jack Huber's Pat Ruger reminds me of Parker's Spenser or Spillane's Hammer! Strong character with the right connections and plot drivers to keep anyone engaged and never putting it down.The encounters of the characters Ruger engages, continue...

Krupa Kataria: the detailing is really awesome ....the characters, ur plots jst too Awsm ,m waiting for the further chapters please do complete it ...like m really craving for those ones ...great job with words too ..please complete the further parts ...

JWalker: I loved this story from start to finish! It flows at a really nice pace and the story world feels so real. The fight sequences are a treat especially when Isanfyre is training to become a warrior. I found the names really cool and thankfully easy to pronounce. Personally I have always struggled w...

Warren Bull: I thought this was a fast=paced thriller with elements of several other genres woven seamlessly in. It hooked me early and held my attention throughout. I liked the humor and surprises along the way. I really enjoyed the novel. I am not a big fan of romances or paranormal works,but when those ele...

{{ contest.story_page_sticky_bar_text }} Be the first to recommend this story.

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.