{{ contest.story_page_sticky_bar_text }} Be the first to recommend this story.
Get Free Copy

100 free copies left

This novel is limited to 100 free copies due to its part in Inkitt’s Novel Contest.

0
Free copy left
You can read our best books
Femke Annemarie Klompmaker would love your feedback! Got a few minutes to write a review?
Write a Review

De terugkeer van Lucario

By Femke Annemarie Klompmaker

Fantasy / Mystery

Chapter 1: het einde van een lange dag

Hoofdstuk 1: het einde van een lange dag

"ash kan je me even helpen?"

riep may die achter Ash liep. Ze waren onderweg naar de uitgang van de boom des levens. Mew vloog voorop en zag er duidelijk al stukken beter uit.

"Ash! een beetje hulp graag!"

Riep may nu een beetje kribbig. Maar ash hoorde het niet, hij was te diep in gedachten over wat er allemaal was gebeurd die dag, dat hij niet hoorde dat may om een beetje hulp vroeg. Een paar minuten geleden had Lucario, de beste vriend van de held heer Aaron zijn leven opgeofferd om de boom van het begin te redden. Deze rotsformatie die leek op een boom was de thuisplaats van Mew, en Mew was verbonden met de boom, en omdat Mew een hele hoge koorts kreeg, zag het ernaar uit dat ze boom zou sterven, Lucario had toen zij Aura gebruikt op Mew, zodat Mew zou overleven, maar hiervoor zou Lucario sterven, Ash had hem willen helpen, Maar Lucario had hem uit de cirkel geduwd, waardoor de jonge trainer niet meer in staat was om hem te helpen. Nu waren Kid Summers, Ash,May, Max en Brock onderweg naar de uitgang. Mew vloog voorop en zag er duidelijk een stuk beter uit. Hij stal af en toe zelfs de Pet van Ash, zodat de jonge trainer erachteraan moest hollen om zijn geliefde pet terug te krijgen.

Naar een tijde vonden ze dan eindelijk hun weg naar de uitgang en wisten de trainers weer veilig terug te keren naar Emerald Castle in de auto van Kid. Lady Eileen staat hen al op te wachten in de troonzaal wanneer ze terug komen.

"waar is Lucario?\"

Vraagt ze meteen als ze ziet dat de hond-achtige pokemon er niet bij is. iedereen buigt bedroeft zijn hoofd nu. Ze weten niet helemaal hoe ze dit moeten zeggen.

"Lucario...Lucario is terug bij heer Aaron\"

Wist ash uiteindelijk uit te brengen. De koningin keek hen bedroeft aan. Ze had gehoopt nog een hoop te kunnen leren over het vervelden van haar koninkrijk. Maar na een paar minuten herpakte ze zichzelf, ze wist dat ze beter niet kon laten merken dat ze ook bedroeft was, want dat zou ook effect hebben op hun onderdanen.

"het is jammer dat Lucario hier niet meer is, maar laten we hopen dat hij gelukkig is waar hij nu is"

Zei ze met een glimlach naar het portret van Heer Aaron (waar Lucario nu ineens ook bij stond afgebeeld) De andere keken nu ook naar het portret en zagen tot hun grote ontsteltenis dat Lucario nu ineens ook op de afbeelding stond. Hij keek met een trotse blik naar zijn leermeester en beste vriend.

"ik hoop het, voor hem en voor heer Aaron"

Zei Ash met zijn Aura terwijl hij vastbesloten naar het portret van Lucario en heer Aaron keek.

Onze helden blijven nog voor een paar dagen op Emerald Castle, zodat ze een beetje konden verwerken wat er allemaal was gebeurd. Kid moest helaas de volgende dag alweer verder, maar ze beloofde contact te houden met hen. Ash en Pikachu maakte de dagen daarna veel wandelingen door de tuin van het kasteel. Lady Eileen was erg druk met haar dagelijkse koninklijke bezigheden, Maar zodra ze klaar was daarmee kwam ze naar onze helden toe en vertelde hen alle verhalen die ze wist over Heer Aaron en Lucario.

Altijd als Ash een nieuw verhaal had gehoord ging hij naar die plak toe en keek naar de plek waar Lucario had gestaan zo lang geleden met een droevige blik

"Ik wou dat je hier was, bij ons"

Dacht hij dan door zijn Aura met een droevige blik.

"Pikachu, Pika PI"

Zei Pikachu met een droevige blik op zijn trainer. Hij werd ontvoerd door Mew, Hierdoor had hij niet echt de kans gehad om Lucario te leren kennen. Maar zoals iedereen wel weer kunnen Pokemon ons maar al te goed begrijpen als we praten, ze kunnen ook terug praten maar dat verstaan we helaas niet. Pikachu was dan ook niet gek, en had alles gehoord over hun avontuur om hem op te halen. Vooral de Ruzie die Ash en Lucario hadden gehad over hem was hem goed bij gebleven.

Lucario had namelijk beweerd dat Ash Pikachu ongetwijfeld in de steek had gelaten als hem dat uitkwam. Ash was daarop kwaad geworden en gezegd dat hij dat nooit zou doen, en dat hij dacht dat Lucario eerder Heer Aaron had latten stikken, dit gevecht eindigde met een duik in de rivier.

Gelukkig voor hem hadden de 2 het weer goed gemaakt nadat ze allemaal hadden gezien hoe heer Aaron Lucario had opgesloten in de staf., en hadden ze hem samen opgehaald.

Ash schudden nu zijn hoofd en liep terug naar binnen. Het was al laat en hoogtijd dat hij eens naar bed ging. Hij poetste zijn tanden en nadat ze Lady Eileen een goede nacht hadden gewenst gingen ze allemaal naar bed en viel Ash al vlug in slaap...

dat was het eerste hoofdstuk mensen! Ik hoop dat jullie het wat vonden!

Reageer alsjeblieft!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

ynez2005: I LOVE THIS BOOK SOOOOO MUCH!!!!Though you really need to make another book,more Princesses!!! Whoooo!!!Girl Power!!!Mabey it could even be Devona's BFF???That would make it even better!!!Plus can you pleeease make Akki come back,together with Thea and Authur amd the whole family is back!Other th...

Laraine Smith: Your story is both sweet and beautiful! You are a true artist! Keep up the great work! I also love the picture that you chose for your book! :)

Stephen Warner: To start off, I am thoroughly impressed. The writing style is somewhat unique, and the plot seemed to move at a nice and steady pace. However, I was not expecting this to be a vampire book! I am usually not one for novels about vampires, but I was pleasantly surprised! You wrote with such grace a...

Bri Hoffer: I couldn't put it down!! The characters are all incredibly likable, and it's so descriptive you can see, smell, and feel thier surroundings. Great story, and very well written. I cannot wait for follow up stories. there were a few grammatical errors, but nothing that I could move right over.

Alkira Joan: I omg I am honestly speechless I couldn't stop cry it's so sad I wish it had a better ending and they would all be happy and the end is their going to be a second book?thanks for the amaZing story xoxox

mindushree1402: It was really amazing.... I was not able to put it down..... just beyond awesome... no wonder writers do play with words... amazing storyline.... addictive too... I was so used to it that even when I'm not reading it story was continously streaming in my mind.... good job... I really liked that f...

Felisa Yoder Osburn: I really enjoyed the story. Civil War stories are some of my favorites and the intertwining of the past with current times was wonderful. I look forward to reading the next stories.

maewilde25: I am so in love with this story!!! captivated me till the very end, there wasn't a dull moment. Didn't particularly enjoy the lay out and some bits of info was missing along with how a 21 year old man amassed so much wealth that needed to be explained other than that and a few spelling errors, th...

daneliacapote116: This was one of my favorites! When you start reading you want to continue I can't wait for the rest of the novel!! The characters where awesome! Everything was great. I encourage you to read this novel, your going to love it it and want to read it more and more !!

More Recommendations

Ayesha Shaikh: I love the twists. 😆I like how the writer describes everyone's point of view and the character development. I'm gonna read all the books by this author (current and upcoming). She's one of my favorites now. The spelling mistakes are normal no big deal, the amazing plot makes up for it. Thank you ...

Atractivo Sumit: The story is an amazing blend of what we call natural, plain romance along with subtle emotions and interesting twists. The plot is so beautifully interwoven.

tsolaidowu: I want a continuation dammit....I loved this book and the 1st one. I can't believe this is it. I'm not ready to say goodbye to Jeff and Lorie; and the gang. Great book and storyline. You're a genius Madelyn.

Lauren Sanby: This is an excellent story. Very gripping and keeps your attention throughout. Hoping the author is writing a sequel because I'd love to read more about Rhi and Andreas and find out what else Rhi is able to do with her powers.

amarin8388: Bottom Line: I thoroughly enjoyed it and would recommend it to anyone who enjoys Science Fiction. During my reading, I thought many times that this would make a good story for a movie. It reminded me of the StarWars movie franchise, not because of the plot but because of the diversity of chara...

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.