Get Free Copy

100 free copies left

This novel is limited to 100 free copies due to its part in Inkitt’s Novel Contest.

0
Free copy left
You can read our best books
Femke Annemarie Klompmaker would love your feedback! Got a few minutes to write a review?
Write a Review

De terugkeer van Lucario

By Femke Annemarie Klompmaker

Fantasy / Mystery

Chapter 1: het einde van een lange dag

Hoofdstuk 1: het einde van een lange dag

"ash kan je me even helpen?"

riep may die achter Ash liep. Ze waren onderweg naar de uitgang van de boom des levens. Mew vloog voorop en zag er duidelijk al stukken beter uit.

"Ash! een beetje hulp graag!"

Riep may nu een beetje kribbig. Maar ash hoorde het niet, hij was te diep in gedachten over wat er allemaal was gebeurd die dag, dat hij niet hoorde dat may om een beetje hulp vroeg. Een paar minuten geleden had Lucario, de beste vriend van de held heer Aaron zijn leven opgeofferd om de boom van het begin te redden. Deze rotsformatie die leek op een boom was de thuisplaats van Mew, en Mew was verbonden met de boom, en omdat Mew een hele hoge koorts kreeg, zag het ernaar uit dat ze boom zou sterven, Lucario had toen zij Aura gebruikt op Mew, zodat Mew zou overleven, maar hiervoor zou Lucario sterven, Ash had hem willen helpen, Maar Lucario had hem uit de cirkel geduwd, waardoor de jonge trainer niet meer in staat was om hem te helpen. Nu waren Kid Summers, Ash,May, Max en Brock onderweg naar de uitgang. Mew vloog voorop en zag er duidelijk een stuk beter uit. Hij stal af en toe zelfs de Pet van Ash, zodat de jonge trainer erachteraan moest hollen om zijn geliefde pet terug te krijgen.

Naar een tijde vonden ze dan eindelijk hun weg naar de uitgang en wisten de trainers weer veilig terug te keren naar Emerald Castle in de auto van Kid. Lady Eileen staat hen al op te wachten in de troonzaal wanneer ze terug komen.

"waar is Lucario?\"

Vraagt ze meteen als ze ziet dat de hond-achtige pokemon er niet bij is. iedereen buigt bedroeft zijn hoofd nu. Ze weten niet helemaal hoe ze dit moeten zeggen.

"Lucario...Lucario is terug bij heer Aaron\"

Wist ash uiteindelijk uit te brengen. De koningin keek hen bedroeft aan. Ze had gehoopt nog een hoop te kunnen leren over het vervelden van haar koninkrijk. Maar na een paar minuten herpakte ze zichzelf, ze wist dat ze beter niet kon laten merken dat ze ook bedroeft was, want dat zou ook effect hebben op hun onderdanen.

"het is jammer dat Lucario hier niet meer is, maar laten we hopen dat hij gelukkig is waar hij nu is"

Zei ze met een glimlach naar het portret van Heer Aaron (waar Lucario nu ineens ook bij stond afgebeeld) De andere keken nu ook naar het portret en zagen tot hun grote ontsteltenis dat Lucario nu ineens ook op de afbeelding stond. Hij keek met een trotse blik naar zijn leermeester en beste vriend.

"ik hoop het, voor hem en voor heer Aaron"

Zei Ash met zijn Aura terwijl hij vastbesloten naar het portret van Lucario en heer Aaron keek.

Onze helden blijven nog voor een paar dagen op Emerald Castle, zodat ze een beetje konden verwerken wat er allemaal was gebeurd. Kid moest helaas de volgende dag alweer verder, maar ze beloofde contact te houden met hen. Ash en Pikachu maakte de dagen daarna veel wandelingen door de tuin van het kasteel. Lady Eileen was erg druk met haar dagelijkse koninklijke bezigheden, Maar zodra ze klaar was daarmee kwam ze naar onze helden toe en vertelde hen alle verhalen die ze wist over Heer Aaron en Lucario.

Altijd als Ash een nieuw verhaal had gehoord ging hij naar die plak toe en keek naar de plek waar Lucario had gestaan zo lang geleden met een droevige blik

"Ik wou dat je hier was, bij ons"

Dacht hij dan door zijn Aura met een droevige blik.

"Pikachu, Pika PI"

Zei Pikachu met een droevige blik op zijn trainer. Hij werd ontvoerd door Mew, Hierdoor had hij niet echt de kans gehad om Lucario te leren kennen. Maar zoals iedereen wel weer kunnen Pokemon ons maar al te goed begrijpen als we praten, ze kunnen ook terug praten maar dat verstaan we helaas niet. Pikachu was dan ook niet gek, en had alles gehoord over hun avontuur om hem op te halen. Vooral de Ruzie die Ash en Lucario hadden gehad over hem was hem goed bij gebleven.

Lucario had namelijk beweerd dat Ash Pikachu ongetwijfeld in de steek had gelaten als hem dat uitkwam. Ash was daarop kwaad geworden en gezegd dat hij dat nooit zou doen, en dat hij dacht dat Lucario eerder Heer Aaron had latten stikken, dit gevecht eindigde met een duik in de rivier.

Gelukkig voor hem hadden de 2 het weer goed gemaakt nadat ze allemaal hadden gezien hoe heer Aaron Lucario had opgesloten in de staf., en hadden ze hem samen opgehaald.

Ash schudden nu zijn hoofd en liep terug naar binnen. Het was al laat en hoogtijd dat hij eens naar bed ging. Hij poetste zijn tanden en nadat ze Lady Eileen een goede nacht hadden gewenst gingen ze allemaal naar bed en viel Ash al vlug in slaap...

dat was het eerste hoofdstuk mensen! Ik hoop dat jullie het wat vonden!

Reageer alsjeblieft!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

smile4me: Exciting page turner. I was barely able to put it down to go to bed. I can usually figure out the twists before they are revealed but not this time! Such a thrill to be surprised. I can hardly wait for the follow up!!

kwilliams: I am an avid reader, and I do mean AVID and few indie authors capture my attention the way you have. I absolutely fell in love with these characters and their story. I'm usually not a fan of the cliff hanger endings (be it a series or not), but this one made me download the Kindle app just so I c...

spec4huff: Thank you for creating this world. I am a 6'3" veteran that thinks himself tough. But the piece of literature you have created made me misty eyed on a number of occasions. I want a love like this. Thank you again, I would totally buy this book and hopefully the sequels to this ever enchanting lov...

makaylakay: I love love this story! It's written incredibly and well thought-out plot! I love how it's a different twist in fantasy fiction, other then the usual vampire or werewolves. Love the romantics and drawn to the two characters so much already! This book will draw you in within the first chapter and ...

maewilde25: I am so in love with this story!!! captivated me till the very end, there wasn't a dull moment. Didn't particularly enjoy the lay out and some bits of info was missing along with how a 21 year old man amassed so much wealth that needed to be explained other than that and a few spelling errors, th...

SPepper: I had a hard time putting this book down even to go to sleep. The story is compelling and beautifully character driven. I hope author will make this a series.

spooky jedi: Love your story!I really hope more people read this story!Its amazing!! The plot is very unique and different, which is very good to have in a world full of stories. You have very complex and intellectual plot line, with your many loveable character and that hint of 'will they, won't they' is ju...

ynez2005: I LOVE THIS BOOK SOOOOO MUCH!!!!Though you really need to make another book,more Princesses!!! Whoooo!!!Girl Power!!!Mabey it could even be Devona's BFF???That would make it even better!!!Plus can you pleeease make Akki come back,together with Thea and Authur amd the whole family is back!Other th...

genlynne2379: I read the other review of this book and I must say that I disagree with it wholeheartedly. I do not believe the author put the apostrophes in the names just to be unique, but because the characters are supposedly of a different race than humans. They are Anmah. They should have different names a...

More Recommendations

Olivia N J Hamel: I want this book. I love it so much. It is so enjoyable to read and to have a copy of this always, I would be very happy, to always be able to come back and look at it again.

Bri Hoffer: I couldn't put it down!! The characters are all incredibly likable, and it's so descriptive you can see, smell, and feel thier surroundings. Great story, and very well written. I cannot wait for follow up stories. there were a few grammatical errors, but nothing that I could move right over.

littlebunnypoopoos: Omg this was so amazing! The ending was a little bad and predictable. But otherwise, I need a second book or I'll die :D The character development was excellent and the whole romance, action, and suspense was superb

Felisa Yoder Osburn: I really enjoyed the story. Civil War stories are some of my favorites and the intertwining of the past with current times was wonderful. I look forward to reading the next stories.

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.