{{ contest.story_page_sticky_bar_text }} Be the first to recommend this story.
Get Free Copy

100 free copies left

This novel is limited to 100 free copies due to its part in Inkitt’s Novel Contest.

0
Free copies left
You can choose from our best books below
Femke Annemarie Klompmaker would love your feedback! Got a few minutes to write a review?
Write a Review

De terugkeer van Lucario

By Femke Annemarie Klompmaker

Fantasy / Mystery

Chapter 1: het einde van een lange dag

Hoofdstuk 1: het einde van een lange dag

"ash kan je me even helpen?"

riep may die achter Ash liep. Ze waren onderweg naar de uitgang van de boom des levens. Mew vloog voorop en zag er duidelijk al stukken beter uit.

"Ash! een beetje hulp graag!"

Riep may nu een beetje kribbig. Maar ash hoorde het niet, hij was te diep in gedachten over wat er allemaal was gebeurd die dag, dat hij niet hoorde dat may om een beetje hulp vroeg. Een paar minuten geleden had Lucario, de beste vriend van de held heer Aaron zijn leven opgeofferd om de boom van het begin te redden. Deze rotsformatie die leek op een boom was de thuisplaats van Mew, en Mew was verbonden met de boom, en omdat Mew een hele hoge koorts kreeg, zag het ernaar uit dat ze boom zou sterven, Lucario had toen zij Aura gebruikt op Mew, zodat Mew zou overleven, maar hiervoor zou Lucario sterven, Ash had hem willen helpen, Maar Lucario had hem uit de cirkel geduwd, waardoor de jonge trainer niet meer in staat was om hem te helpen. Nu waren Kid Summers, Ash,May, Max en Brock onderweg naar de uitgang. Mew vloog voorop en zag er duidelijk een stuk beter uit. Hij stal af en toe zelfs de Pet van Ash, zodat de jonge trainer erachteraan moest hollen om zijn geliefde pet terug te krijgen.

Naar een tijde vonden ze dan eindelijk hun weg naar de uitgang en wisten de trainers weer veilig terug te keren naar Emerald Castle in de auto van Kid. Lady Eileen staat hen al op te wachten in de troonzaal wanneer ze terug komen.

"waar is Lucario?\"

Vraagt ze meteen als ze ziet dat de hond-achtige pokemon er niet bij is. iedereen buigt bedroeft zijn hoofd nu. Ze weten niet helemaal hoe ze dit moeten zeggen.

"Lucario...Lucario is terug bij heer Aaron\"

Wist ash uiteindelijk uit te brengen. De koningin keek hen bedroeft aan. Ze had gehoopt nog een hoop te kunnen leren over het vervelden van haar koninkrijk. Maar na een paar minuten herpakte ze zichzelf, ze wist dat ze beter niet kon laten merken dat ze ook bedroeft was, want dat zou ook effect hebben op hun onderdanen.

"het is jammer dat Lucario hier niet meer is, maar laten we hopen dat hij gelukkig is waar hij nu is"

Zei ze met een glimlach naar het portret van Heer Aaron (waar Lucario nu ineens ook bij stond afgebeeld) De andere keken nu ook naar het portret en zagen tot hun grote ontsteltenis dat Lucario nu ineens ook op de afbeelding stond. Hij keek met een trotse blik naar zijn leermeester en beste vriend.

"ik hoop het, voor hem en voor heer Aaron"

Zei Ash met zijn Aura terwijl hij vastbesloten naar het portret van Lucario en heer Aaron keek.

Onze helden blijven nog voor een paar dagen op Emerald Castle, zodat ze een beetje konden verwerken wat er allemaal was gebeurd. Kid moest helaas de volgende dag alweer verder, maar ze beloofde contact te houden met hen. Ash en Pikachu maakte de dagen daarna veel wandelingen door de tuin van het kasteel. Lady Eileen was erg druk met haar dagelijkse koninklijke bezigheden, Maar zodra ze klaar was daarmee kwam ze naar onze helden toe en vertelde hen alle verhalen die ze wist over Heer Aaron en Lucario.

Altijd als Ash een nieuw verhaal had gehoord ging hij naar die plak toe en keek naar de plek waar Lucario had gestaan zo lang geleden met een droevige blik

"Ik wou dat je hier was, bij ons"

Dacht hij dan door zijn Aura met een droevige blik.

"Pikachu, Pika PI"

Zei Pikachu met een droevige blik op zijn trainer. Hij werd ontvoerd door Mew, Hierdoor had hij niet echt de kans gehad om Lucario te leren kennen. Maar zoals iedereen wel weer kunnen Pokemon ons maar al te goed begrijpen als we praten, ze kunnen ook terug praten maar dat verstaan we helaas niet. Pikachu was dan ook niet gek, en had alles gehoord over hun avontuur om hem op te halen. Vooral de Ruzie die Ash en Lucario hadden gehad over hem was hem goed bij gebleven.

Lucario had namelijk beweerd dat Ash Pikachu ongetwijfeld in de steek had gelaten als hem dat uitkwam. Ash was daarop kwaad geworden en gezegd dat hij dat nooit zou doen, en dat hij dacht dat Lucario eerder Heer Aaron had latten stikken, dit gevecht eindigde met een duik in de rivier.

Gelukkig voor hem hadden de 2 het weer goed gemaakt nadat ze allemaal hadden gezien hoe heer Aaron Lucario had opgesloten in de staf., en hadden ze hem samen opgehaald.

Ash schudden nu zijn hoofd en liep terug naar binnen. Het was al laat en hoogtijd dat hij eens naar bed ging. Hij poetste zijn tanden en nadat ze Lady Eileen een goede nacht hadden gewenst gingen ze allemaal naar bed en viel Ash al vlug in slaap...

dat was het eerste hoofdstuk mensen! Ik hoop dat jullie het wat vonden!

Reageer alsjeblieft!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Kevin Brand: My overall rating: 4.8/5 starsLoved. Every. Second. Everytime I came back to continue reading I got this overwhelming feeling of getting hooked on the first sentence... Over and over and again!The only things that were missing for me include more descriptions on what happens when Reuben touches s...

Stephen Warner: To start off, I am thoroughly impressed. The writing style is somewhat unique, and the plot seemed to move at a nice and steady pace. However, I was not expecting this to be a vampire book! I am usually not one for novels about vampires, but I was pleasantly surprised! You wrote with such grace a...

littlebunnypoopoos: Omg this was so amazing! The ending was a little bad and predictable. But otherwise, I need a second book or I'll die :DThe character development was excellent and the whole romance, action, and suspense was superb

ernbelle: When I first started this story I was a little unsettled by all of the information that appears in the prologue, and wasn't sure if I would continue. However, I am very glad I did. The plot was very well thought out and really interesting. There were not any page breaks or markers to acknowledge ...

Lydia Walters: I really enjoyed this novel. It gives us a view of what could be if we really tried.Also that there's nothing wrong with loving our LORD and our fellow humans. couldn't wait to get to each new chapter (mission). Thanks, Joe!

Olivia N J Hamel: I want this book. I love it so much. It is so enjoyable to read and to have a copy of this always, I would be very happy, to always be able to come back and look at it again.

Hudson: Your story was fantastic Erin! The Rising Sun was one of the first stories I read on Inkitt, and I have to say I don't regret the three to four days I spent pouring through the story.Probably the biggest strength I see in your writing is your characterisation of Eliana, Oriens, and the rest of th...

Mourn8220House: When first reading "Avarice," I thought it would be another fairytale but I was taken back the author's approach and choice of ending. There is little to be said for the story and overall plot besides the sudden twists and speculation, other than that I do not want to ruin a fantastic tale, you m...

Shweta Somwanshi: I just chose to read this out of nowhere and now I can't stop. Hats off to the author who made the reader swoon away with words so beautifully! I loved how I was able to imagine everything so explicitly because the writing was simple and easily comprehensive with a touch of complexity somewhere b...

More Recommendations

Catherine Kopf: Wow! This was a really great story. I really enjoy reading fantasy, so it didn't take long for me to become invested in the book and its characters like Jacob. I really liked your writing style, and it seemed to flow very well. The descriptions that you used for your world were also created n...

izzymerchant: This book is truly special. The plot, the characters and the way the story flows is so engrossing and magical that I found it virtually impossible to put down. The character relationships were particularly fascinating and Melenthia's character was fascinating. Cannot wait to see what happens next!

Laraine Smith: Your story is both sweet and beautiful! You are a true artist! Keep up the great work! I also love the picture that you chose for your book! :)

Tavis Ryan King: "What Happened to Charlie Carmine" is a fabulous mo-gee-toe cocktail fuelled midget orgy of psychology, fantasy and sarcasm. I laughed out loud when reading this novel so many times it made the London commuters I shared space with look at me with curious disdain - and I did not care. [Rating: 4....

Lauren Sanby: This is an excellent story. Very gripping and keeps your attention throughout. Hoping the author is writing a sequel because I'd love to read more about Rhi and Andreas and find out what else Rhi is able to do with her powers.

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.