Femke Annemarie Klompmaker would love your feedback! Got a few minutes to write a review?
Write a Review

De terugkeer van Lucario

By Femke Annemarie Klompmaker

Mystery / Fantasy

Chapter 1: het einde van een lange dag

Hoofdstuk 1: het einde van een lange dag

"ash kan je me even helpen?"

riep may die achter Ash liep. Ze waren onderweg naar de uitgang van de boom des levens. Mew vloog voorop en zag er duidelijk al stukken beter uit.

"Ash! een beetje hulp graag!"

Riep may nu een beetje kribbig. Maar ash hoorde het niet, hij was te diep in gedachten over wat er allemaal was gebeurd die dag, dat hij niet hoorde dat may om een beetje hulp vroeg. Een paar minuten geleden had Lucario, de beste vriend van de held heer Aaron zijn leven opgeofferd om de boom van het begin te redden. Deze rotsformatie die leek op een boom was de thuisplaats van Mew, en Mew was verbonden met de boom, en omdat Mew een hele hoge koorts kreeg, zag het ernaar uit dat ze boom zou sterven, Lucario had toen zij Aura gebruikt op Mew, zodat Mew zou overleven, maar hiervoor zou Lucario sterven, Ash had hem willen helpen, Maar Lucario had hem uit de cirkel geduwd, waardoor de jonge trainer niet meer in staat was om hem te helpen. Nu waren Kid Summers, Ash,May, Max en Brock onderweg naar de uitgang. Mew vloog voorop en zag er duidelijk een stuk beter uit. Hij stal af en toe zelfs de Pet van Ash, zodat de jonge trainer erachteraan moest hollen om zijn geliefde pet terug te krijgen.

Naar een tijde vonden ze dan eindelijk hun weg naar de uitgang en wisten de trainers weer veilig terug te keren naar Emerald Castle in de auto van Kid. Lady Eileen staat hen al op te wachten in de troonzaal wanneer ze terug komen.

"waar is Lucario?\"

Vraagt ze meteen als ze ziet dat de hond-achtige pokemon er niet bij is. iedereen buigt bedroeft zijn hoofd nu. Ze weten niet helemaal hoe ze dit moeten zeggen.

"Lucario...Lucario is terug bij heer Aaron\"

Wist ash uiteindelijk uit te brengen. De koningin keek hen bedroeft aan. Ze had gehoopt nog een hoop te kunnen leren over het vervelden van haar koninkrijk. Maar na een paar minuten herpakte ze zichzelf, ze wist dat ze beter niet kon laten merken dat ze ook bedroeft was, want dat zou ook effect hebben op hun onderdanen.

"het is jammer dat Lucario hier niet meer is, maar laten we hopen dat hij gelukkig is waar hij nu is"

Zei ze met een glimlach naar het portret van Heer Aaron (waar Lucario nu ineens ook bij stond afgebeeld) De andere keken nu ook naar het portret en zagen tot hun grote ontsteltenis dat Lucario nu ineens ook op de afbeelding stond. Hij keek met een trotse blik naar zijn leermeester en beste vriend.

"ik hoop het, voor hem en voor heer Aaron"

Zei Ash met zijn Aura terwijl hij vastbesloten naar het portret van Lucario en heer Aaron keek.

Onze helden blijven nog voor een paar dagen op Emerald Castle, zodat ze een beetje konden verwerken wat er allemaal was gebeurd. Kid moest helaas de volgende dag alweer verder, maar ze beloofde contact te houden met hen. Ash en Pikachu maakte de dagen daarna veel wandelingen door de tuin van het kasteel. Lady Eileen was erg druk met haar dagelijkse koninklijke bezigheden, Maar zodra ze klaar was daarmee kwam ze naar onze helden toe en vertelde hen alle verhalen die ze wist over Heer Aaron en Lucario.

Altijd als Ash een nieuw verhaal had gehoord ging hij naar die plak toe en keek naar de plek waar Lucario had gestaan zo lang geleden met een droevige blik

"Ik wou dat je hier was, bij ons"

Dacht hij dan door zijn Aura met een droevige blik.

"Pikachu, Pika PI"

Zei Pikachu met een droevige blik op zijn trainer. Hij werd ontvoerd door Mew, Hierdoor had hij niet echt de kans gehad om Lucario te leren kennen. Maar zoals iedereen wel weer kunnen Pokemon ons maar al te goed begrijpen als we praten, ze kunnen ook terug praten maar dat verstaan we helaas niet. Pikachu was dan ook niet gek, en had alles gehoord over hun avontuur om hem op te halen. Vooral de Ruzie die Ash en Lucario hadden gehad over hem was hem goed bij gebleven.

Lucario had namelijk beweerd dat Ash Pikachu ongetwijfeld in de steek had gelaten als hem dat uitkwam. Ash was daarop kwaad geworden en gezegd dat hij dat nooit zou doen, en dat hij dacht dat Lucario eerder Heer Aaron had latten stikken, dit gevecht eindigde met een duik in de rivier.

Gelukkig voor hem hadden de 2 het weer goed gemaakt nadat ze allemaal hadden gezien hoe heer Aaron Lucario had opgesloten in de staf., en hadden ze hem samen opgehaald.

Ash schudden nu zijn hoofd en liep terug naar binnen. Het was al laat en hoogtijd dat hij eens naar bed ging. Hij poetste zijn tanden en nadat ze Lady Eileen een goede nacht hadden gewenst gingen ze allemaal naar bed en viel Ash al vlug in slaap...

dat was het eerste hoofdstuk mensen! Ik hoop dat jullie het wat vonden!

Reageer alsjeblieft!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Ashlea Jeng: Love this book, each chapter just got better and better, you when on an emotional journey with the characters and experienced each emotion, the story has a great flow to it and keeps you wanting more! would definitely read again x

No Eyes Bunny: I wish I had the patience to sit and write like this.

Dragonss7: Damnnnn good. I found this incredible writer on Wattpad and trust me, she has become the reason of my late-night cries and hysterical laughs (my friend's assume it's my non-existant boyfriend). You will be teleported to a new zone through her books. You laugh, you cry and sometimes you curse. By...

Silestia_Luna: This is absolutely wonderful. The plot, the writing and the story itself. Words cannot describe how wonderful this is. The fact that the female is a dominant unlike most stories i've read is a sight to see. For the male as well, he was by no means a gentlemen in the start but was really nice to h...

Farida: I love it already and I am only in the 3rd chapter 😂 I absolutely adore how it's a werewolf romance with a bit of comedy that we can all relate to ya know to lighten up the mood I really am looking forward to the sequel (if there is one I would absolutely love it 😍)

Angela Rose: I really managed to connect with your characters in the 6 chapters that were written. I'm left now wanting more so I hope there's to be an update soon! Most of the time I had no idea what was about to happen and I love that in a book. The suspense and wondering makes a story so much better, there...

Alyssa Weiler: I have Enjoyed reading your story as you seem to have it thought out and planned well. As it was together easily in nicely as it is being read. Your writing style also keeps the reader involved in intrigued with what is going on. I look forward to reading more

Leng Sarcasmisthelife: Wonderful story. I ❤️💕 reading. Can’t stop to read them

fizzieboyle2: Plot is good and characters loveable. Speech is a bit blunt in places and a couple of spelling errors but otherwise love the the story.

More Recommendations

Carlyna Ansah: It's a very good story

thatCrazywriter08: This is a book that had me holding onto the edge of my seat. The writer had a captivating hold over me. I hope you enjoy this captivating story I know you will

Yajaira Cintron Viruet: Come on when it was starting to get better it ended what happend to them ??????did they married???? what happend with the other Alpha ?????was she the daughter of the royal family in the picture? ????so many questions unanswered it's there going to be another part telling what happened?????

Paty Rubio Navarrete: Its targeted suspens and mistery i know when I see a book its going to be a great book hope it gets better and hope not to put it down till the end and going to see if I can get my hold on more books like this one

{{ contest.story_page_sticky_bar_text }} Be the first to recommend this story.

About Us:

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.