Write a Review

내 남편의 사랑하는 남자

Summary

V-Hope Хайр дурлалд нас, жин, нийгмийн гарал үүсэл, гадаад дотоод нь огт хамаагүй бүр яс яривал хүйс ч хамаагүй!!!!!!!!!

Genre:
Romance
Author:
소나미
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

1.Хурим

"2032 он Сөүл хотын хуримын ордон"

~~~~~~~~

Сүйт залуу Жон Хусог та Сүйт бүсгүй Ким Жисүг өөрийн хууль ёсны эхнэрээ болгохыг зөвшөөрч байна уу?

Хусог хуурамч ч гэлээ гэрэл цацарсан инээмсэглэл тодруулсаар "ТИЙМЭЭ ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА"

Сүйт бүсгүй Ким Жисү та Сүйт залуу Жон хусогыг өөрийн хууль ёсны нөхөрөө болгохыг завшөөрч байна уу?

Жисүгийн нүд гэрэлтдэгээрээ гэрэлтэж үл ялиг инээмсэглэл тодруулсаар"Тиймээ"

Номлогч хосууд руу харан мишээгээд "Надад олгосон эрхийн дагуу та хоёрыг эхнэр нөхөр болсоныг зарлаж байна. Сүйт залуу сүйт бүсгүйгээ үнсэж болно"

Хусог Жисүгийн уруул дээр үнсэв.

^^АЛГА ТАШИЛТ^^

~Хуримын ордны гадаа~

Намжүүн-Баяр хүргэе бал сараа сайхан тэмдэглээд ирээрэй. Тэхёнаа жолоогоо болгоомжтой бариарай.

Тэхён-Болгоомжтой л барьж таарна шүү дээ.

Жисү-Ёстой манай Тэхён байгаагүй бол бид яах байсан юм болоо?? Баярлалаа одоо явцгаая.

Хусог-Бид яваад ирье.

N/N- Заа сайн байцгаана уу?😇💕Миний ноорогт хэдэн арван зохиолын хар зураг нь гарчихсан эхний хэсгүүдэд нь нэр өгөөд л паблиш хийхэд бэлэн байгаа ч гэсэн энэхүү BxB зохиолоо та бүхэндээ толилуулж байна аа😇💕 Та бүхэндээ хандаж хэлэхэд зохиол бодит амьдрал 2 шал өөр зүйл гэдгийг хэлмээр байна😇 Надаар ч хэлүүлэлтгүй мэдэх биз. Мөн энэ зохиол дээр гарах бүх зүйл миний бодол санаанаас урган гарах хийсвэр төсөөлөл учраас та бүхнийг сөргөөр хүлээж авахгүй байхыг хүсэе. Бас эрхэм уншигчиддаа дараагийн хэсэг бэлэн байгаа гэдгийг хэлэхэд таатай байна😇💕 Вотэ&сэт дараагийн хэсгээр уулзацгаая😇💕

2019.04.10

Continue Reading
Further Recommendations

Laura: Love the stubborn and sassy stuff always

Susanne Moore: Love the story, thank you so much for writing and sharing ❤️

Kaari: This one leaves scars but it's beautifully done. Short and to the point you can't help but be entranced with the characters and hope for a happy ending

Mark: Me gusta la capacidad de la autora para crear historias con tan buena trama, hacen que te quedes esperando por un capítulo más, y uno más, hasta que sin darte cuenta lo terminas de leer.Me gustan mucho todas sus historias en general.

Fany: Me gustó todo se lo recomiendo a mis amigas jikokas jeje

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

More Recommendations

Crazy_reader: It's a really nice read! !

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

honeygirlphx: I was hoping Tate would have a fated mate! Love this book

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.