Write a Review

☆HAIKYUU☆Фэйсбүүктэй байсан бол

Summary

Заа зүгээр л сэтгэл хөдлөөд биччихлээ гэж. ТВ9 - өөр Хаикюүү гарч байгаатай холбогдуулан бичмээр санагдав. Нэмээд таалагдах үгүй нь чухал биш, гэхдээ хөгжилтэй байхын тулд л энийг оруулж байгаа юм. Бага ч болтугай хөгжилтэй байсан бол сэтгэгдэлээ үлдээж, цааш нь хүмүүст дамжуулаарай.

Genre:
Other
Author:
👑Hakuran💖
Status:
Ongoing
Chapters:
21
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Фэйсбүүкт тавтай морил, Хината!

Хината Шоүёо
Хөөөөх, тэгхээр энэ фэйсбүүк байх нь ээ?!~~
17 Likes | 23 Comments | 10 Minutes ago
Цүкишима Кэи: Бас нэг тэнэг юм нэмэгдэх шив...
2 Likes
Савамүра Даичи: Цүкишима, ядаж онлаянаар эелдэг байж болдоггүй юм уу?
7 Likes
Сүгавара Коүши: Фэйсбүүкт тавтай морил, Хината!
8 Likes
Танака Рюүүносүкэ: ӨӨӨХХ, МАНАЙ ХӨӨРХӨН ХИНАТА ХҮРЭЭД ИРЛЭЭ!!! ТАНАКА СЭНПАИ НЬ ХҮЛЭЭЖ БАЙЛАА, АХАХАХА~~~
2 Likes
Эношита Чикара: Танака, томоор бичхээ боль.
13 Likes
Кагэяама Тобио: Одоо угаасаа чиний нэгдэх цаг чинь болсон, тэнэг амьтан минь.
2 Likes
Козүмэ Кэнма: Сайн уу~~
7 Likes
Күроо Тэцүро: Хөөх, тагжгараа чи Кэнмагаас коммент авчихлаа шд. Энэ чигээрээ байгаарай~~
6 Likes
Козүмэ Кэнма: Амаа тат, Күроо.
17 Likes
Яамагүчи Тадаши: Сайн уу, Хината! :))
2 Likes
Цүкишима Кэи: Чи тэгээд тэр дээр байсан миний комментэн дээр лаяк дарчихаад одоо л коммент бичиж байгаа юм уу?
4 Likes
Яамагүчи Тадаши: Өө, чи мэдчихсэн юм уу? :Р За яахав, гэхдээ 2 лаяктай байсныг бодоход надаас өөр нэг хүн дарсан л байгаа биздээ...?
2 Likes
Оикава Тоорү: ОИКАВА СЭНПАИ НЬ Ч ГЭСЭН ЭНД БАЙГАА ШҮҮ!~~~☆

Иваизүми Хажимэ: Үх, тэнэг минь.
38 Likes
Оикава Тоорү: Ива чан, муухай юм аа... Бас яагаад надад нэг ч лаяк байхгүй байхад чамд ийм ихээрээ байдаг юм бэ?!
Кагэяама Тобио likes this
Кагэяама Тобио: Оикава сан, би таныг өрөвдөөд лаяк дарсан шүү.
30 Likes
Оикава Тоорү: ........................Муу банди........

Үшижима Вакатоши: Ийм болохоор л чамайг Шираторизавад ир гээд байсан юм шд.
45 Likes
Оикава Тоорү: Эндээс арилж үз.
Кагэяама Тобио likes this
Оикава Тоорү: Бас, Тобио чан надад чиний энэ энэрэнгүй өрөвдөлтэй лаяк чинь хэрэггүй !
Кагэяама Тобио likes this
Иваизүми Хажимэ: Зүгээр л тэнэг минь чи алга болоод өг, тэгэх үү?
38 Likes
Хината Шоүёо: Халуун дулаанаар хүлээж авсан бүх хүмүүстээ баярлалаа~ :)
66 Likes
Цүкишима Кэи: Миний бодлоор чи "халуун дулаан" гэдэг үгээ эсрэгээр нь бичсэн дээр байх.
53 Likes
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

FictionalChris: I really enjoyed this book, and look forward to more. (Already reading the next) The slight errors here and there weren't enough to pull me from the story to badly, and the style is fine. As with any author creating work at a fast pace to post, typos and whatever is easy to overlook. What has bee...

Leyla-Claude: Shorter than the other two books but I like how the story is coming together nicely. Looking forward to book 4

Tiffany: Omg ...if you enjoy reading short hot stories that gets you really needing to bring your toys out and play then this is perfect for you it's amazing!!! I really LOVED reading this!! Ty for letting us read your marvelous amazing story!!!

Annigrace: Ok the novel is great

Sara: A great story! I look forward to more chapters and updates to this one.

jsmoore18: Please add more chapters I know you currently have 3 books in progress and I can't wait to see where they all go. So far I have read all your books out on this site and on storysome.

vanja: Nice style, this is the second book that i am reading and i like it.

chrissyparadis: I really liked the plot of this book. I love MC stories!

Gladys: I really enjoy this story more I read.

More Recommendations

aanya_sejal: It was indeed a good story.

Liz : I like this story but I like of them. I wish you could do one of the boys as they return and get back to life with mom and Dom. Them falling in love with a special girl or guy. I think with the way you write it would be amazing.

marieamy788: Loved it and enjoyed it

Deleted User: The fact that the book ends before she even goes on the date/dinner is so frustrating. But Even though...I love your story and the rollercoasters it takes me on. 💚🖤🖤⚔☠😁☠⚔🖤🖤💚

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.