Write a Review

Thầy giáo là bạn học cũ

Summary

🍀Title: Thầy giáo là bạn học cũ của tôi 🍀Author: Eas Higashi, Ecila Rebas 🍀Pairings: Shinichi x Ai 🍀Rating: MA 🍀Status: On-going 🍀Disclaimer: Nhân vât đương nhiên không thuộc về mình, họ là của Aoyama Gosho. Trong fic này cuộc sống của họ do mình quyết định. 🍀Summary: Khi 17 tuổi cô mở mắt ra thì anh là bạn học ngồi bên cạnh cô. Khi 25 tuổi cô mở mắt ra thì anh là thầy giáo của cô, lăm lăm cuốn sách gõ vào đầu cô...

Genre:
Romance
Author:
Uchiha Sasuke
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Chap 0 : Mở đầu

Hmm... Đây là đâu nhỉ?

À...

Là lớp học... Và sao mình lại ở đây nhỉ? Mình 25 tuổi rồi mà...

Mình là ai nhỉ? Shiho Miyano à?

Đúng rồi! Tôi là Shiho Miyano. Tròn 17 tôi tuổi tốt nghiệp trường cao trung Teitan, sau đó tôi bị bắt sang Mĩ tham gia vào một tổ chức Mafia, đặc điểm của chúng là chỉ mặc đồ đen. Tôi là nhà khoa học trong dự án nghiên cứu thuốc của chúng, nếu tôi không tham gia thì chúng sẽ lấy tính mạng gia đình tôi làm trò đùa tiêu khiển...

Rồi có một ngày nọ ...

Tổ chức Áo đen đã sát hại cả gia đình tôi...

Chỉ giữ lại một mình tôi... Vì tôi còn giá trị lợi dụng. Tôi âm thầm chờ đợi cái ngày mà tổ chức bị tiêu diệt, cái ngày tôi sẽ thoát khỏi sự giam cầm của chúng. Tôi nhẫn nhịn mọi sự sỉ nhục chúng giành cho tôi... Và những cố gắng của tôi đã được đền đáp...

Tổ chức đã bị tiêu diệt, nhưng còn tôi thì sao?

Sau một tháng thì CIA quyết định xoá sạch mọi thông tin về tôi - Shiho Miyano. Họ làm lại hồ sơ cho tôi, đổi tất cả mọi thứ trong giấy khai sinh từ tên, tuổi, nơi cư trú, gia đình,...

Khi được thả tự do tôi được gửi về Nhật Bản sống cùng một ông tiến sĩ tên Agasa Hiroshi. Tuổi tác làm lại còn 17 nên tôi phải đi học lại ở trường cao trung Majisuka. Tôi không được học ở Teitan vì CIA lo sợ sẽ bại lộ thân phận.

"Em Haibara, Haibara. Ai Haibara!"

Cái giọng nói chết tiệt đó lởn vởn trong đầu tôi, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ quá khứ vẩn vơ. Tôi khó chịu ngước mắt lên nhìn kẻ liên tục gọi kia.

À... Là giáo viên mới ấy mà... Hắn ta đã dạy lớp chúng tôi được một tuần rồi, chuyên cả ba môn Toán, Lý, Hoá. Hắn lúc nào cũng gây khó dễ cho tôi, lí do đơn giản lắm...

Hắn là bạn học cũ của tôi lúc ở Teitan... Và còn ngồi cùng bàn... Từng rất thân nữa là đằng khác kìa... Hắn đã nhận ra "cô bạn già" đi học lại lớp 12 này...

Tên hắn là...

Kudo Shinichi...

"Sao em dám ngủ gục trong giờ của tôi hả? Sau tiết học gặp tôi ở phòng giáo viên"

Shinichi đập quyển sách Toán dày cộp lên bàn học của tôi rồi xách mông đi ra khỏi lớp, chắc hắn rất giận đây.

Haha, cũng chẳng sao!

Nhưng tôi quá lạc quan rồi, chính tôi cũng không ngờ được việc tiếp theo xảy ra ở phòng giáo viên...

Việc đó đã tạo nên mối liên kết không thể gỡ bỏ...

Giữa tôi bây giờ - Ai Haibara

Và hắn - Shinichi Kudo.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

prettyprits1: Fun book, really enjoying it

Annigrace: Ok the novel is great

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

More Recommendations

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.