Write a Review

Shattered Rose | Alpha's Mate

Summary

Kaisoo Omegaverse.

Genre:
Fantasy / Romance
Author:
bon marché
Status:
Ongoing
Chapters:
16
Rating:
5.0 6 reviews
Age Rating:
16+

Uyarılar, İçerik, PDF+

· Kitabın bütün hakları jeonseolbaozi’ye aittir. Bunun yanı sıra, Wattpad de telif hakkının bir kısmını üstlenmektedir:

“...başkalarının yasal rızası olmadan çalışmalarını paylaşmak kesinlikle yasaktır. Bir hizmet sağlayıcısı olarak uygulanabilir tüm Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasaları’na (“DMCA”) uyuyoruz.

Politikamız, sözde telif hakkı ihlaline dair aldığımız geçerli taleplere ihlal yarattığı ihlal edilen materyali anında kaldırarak ya da geçersiz kılarak cevap vermektir.

Devamlı İhlalciler - Yukarıdaki politikaya ek olarak uygun olduğunda ya da bizim takdirimize bağlı olarak başkalarının fikri mülkiyet haklarını devamlı ihlal eden ya da bununla suçlanan hesapları kapatabiliriz.”

· Uyarlama ve çeviri yapmak için yazardan izin almak zorunludur.

· Cinsellik, olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar (küfür, kavga vb) barındırır. Bu kurgu yetişkin içerikli sahneler barındırır ancak bu sahnelerin hiçbiri medya ile desteklenmez.

· Kitabın kapağı başka bir kitapta ya da çalışmada kullanılamaz.*

* Kitap kapağını tanıtım amaçlı kullanmak için yazarın iznini almak zorunludur.

· Yapılacak alıntılarda, kaynakça göstermek zorunludur (bkz. “...” – jeonseolbaozi / Shattered Rose, Alpha’s Mate)

· Bu kitap bir hayran kurgu çalışmasıdır ve içerisinde gerçekte yaşanmış hiçbir olay yoktur. Karakterlerde kullanılan kişiler ile kurgusal karakterlerin bağı yoktur. İçeriğin tümü hayal eseridir.

- Kitapta mpreg (male-pregnant) bulunmaktadır. Kurgu LGBT+ içerir. Hoşlanmayan, okuyamayacağını düşünenlerin okumaması tavsiye edilir.

- İlerleyen bölümlerde, başında belirtildiği şekilde; epilepsi rahatsızlığı olanların, bölümü okumaması önerilir.

- Spoi içerdiği önceden belirtilmeden yazılmış yorumlar, fark edildiği anda silinecektir.

- Karakterler üzerinden ırkçılık yapan, diğer okurları kışkırtacak yorumlarda bulunan herkesin yorumu silinecek, kullanıcılar engellenecektir.

Okuma ortamını bozmamanız ve uyarılara sadık kalmanız önemlidir.

》 Saygı çerçevesinde yapılan bütün eleştiriler kocaman kucaklanır. Benim gözden kaçırdığım yerleri ya da eksik-güçsüz bulduğunuz kısımları yorumlarda konuşalım 💛

Kitabın tamamlanmış, indirilebilir PDF linki için bana mesaj atabilirsiniz. Fakat aşağıdaki şartlara uyuyor olmalısınız;

> Kitabın bütün bölümlerine en az bir kez yorum yapmış; oy vermiş kişilerden biri olmalısınız.

> Linki benden izinsiz hiçbir yakın arkadaşınız (ya da herhangi biri) ile paylaşamazsınız.
> PDF’in kopyalanması, çoğaltılması, başka bir mecrada uyarlama yapılarak ya da yapılmayarak paylaşılması yasaktır.

Eğer kitabımın çalındığını ya da başka platformlarda yayınlandığını fark ederseniz bana mesaj atın. İsminizi açıklamayacağımdan emin olabilirsiniz.

©30 Nisan 2020 ...

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

bmca00: Why do I have to do this review.....just move on I want to read more of the story

Fiona Walker: Absolutely bloody loved it. A very well written slow burn romance that will I think, be continued in subsequent books. It leads nicely into the next one

Angeliquita: La verdad me gustó muchísimo quiero más capítulos si por favor 🙏😃

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Crazy_reader: It's a really nice read! !

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

Keona: I absolutely love this so far

More Recommendations

Bamalady78: I have absolutely nothing but praise for this story. Each book draws you in to the newest couple while still continuing the past couples storyline. Absolutely brilliant work of art.

Tenley: I've read both of the books in the series and I love the story lines in both.Thank you for writing an amazing series.I'm still gonna need the rest of the next book tho.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.