Write a Review

What happened to drizella(Cinderella Inspired)

Summary

Anastasia is now happy with baker, cinderella is now married with prince charles but how about drizella?Why she don't fall in love with other man?or she? Is she still in love with prince Charles? ---- After Cinderella and prince Charles marriage drizella drunk her self and try to suicide but prince Charles stop her. Is there something between both of them?

Genre:
Humor / Fantasy
Author:
Maria Josefina
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Epilogue

Cindy alam mo?;tanong ko sakanya habang pumapatak ang mga luha sa mata ko

Sorry...sorry drizel sorry;sabi niya habang umiiyak

Tuloy tuloy lang ang patak ng luha ko habang hawak hawak ang baril na nakatutok sa noo ni cindy na ngayon ay nakatali sa kinauupuan nya katabi si charles habang si Anastasia at barey ay nakahiga sa lapag at wala nang buhay.

Ginawa nilang misirable ang buhay ko kung ikukumpara ang buhay namin sa isang storya sa Disney movies na Cinderella na dating gustong gusto naming magkakapatid pero ngayon istorya na namin,medjo naging brutal lang dahil ayokong matulad sa istorya na iyon na si Cinderella ang bida at kinawawa sya yung ginusto ng lahat ng tao,tulad lang samin si cindy ang minahal si cindy ang maganda sya pinili ni charles kasi ayun ang gusto ng maharlika nyang pamilya pero sige dahil sya nga bida kakawawain natin sya tignan nalang natin anong gagawin ng prince Charles nya.

Pinutok ko ang baril sa noo nya kaya wala na itong malay

Cindy!!!!;sigaw ni charles habang nagpupumiglas at nagtatangkang makatayo at lumapit sakin

Hayop ka drizel,hindi ka naman ganyan ha!hayop kaa!!;sigaw nito habang nakatingin sakin

Bahagya syang kumalma at hindi na nagpumiglas

Drizel patayin mo nako,sakin nagumpisa ito diba ginawa mo to kasi mas pinili ko yung gusto ng magulang ko diba pero ikaw bakit hindi mo man lang pinili yung pamilya mo?bakit mo ginawa to?;sabi nito

Unti unting pumatak ang luha ko at pinagmasdan ko ang mga kapatid kong wala nang buhay,ako ba talaga ang gumawa nito dahil sa inggit nga ba kaya ko ito nagawa?

Hindi...hindi,hindi ayoko;sabi ko nilapag ko ang baril ko at tumakbo papalayo.

Continue Reading
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

April: It is really good! The plot is a lot different from a lot of the other shifter books that I have read.

Sue Watts: Love this book and all its crazy people and cheeky sayings and those two love birds are just so funny can't wait to read the follow up

luckybean: Lovely short story with cool characters and fun wolves. Straight and to the point for the most part.

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Lisa: I really like the story and characters.

Crazy_reader: It's a really nice read! !

Abigail: Esta muy buenaMe gusta mucho 😍

More Recommendations

Carolyn Russell: Very entertaining. Loved the characters and the happy ending.

Vanshii🦋: A nice good read..!! I mean.. Not nice.. But awesome.. The way it shows male protagonist pov... Was amazing...!! I could feel their chemistry...!!!

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

iwngiannou: I am speechless ...!!! This book is amazing ,the plot twists are everywhere ....I loved the characters they are well written and so different from each other...The world that the author built is fabulous and magical .. I couldn't stop reading this book,i recommend it with all my heart ...👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍

RaineyDayz: 5 🌟 It's so cleverly punny and oh so freakin 🔥🥵 One minute I was laughing and the next I was squirming in my seat. Who knew Santa could be so damned sexy 😋🤤 Can't wait for the rest of Sylas and Melody's story ❤️‍🔥

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.