Write a Review

Ah sen biraz delisin

Summary

Eski sevgililer, parfüm şişeleri, sigaralar, yalanlar ve çilekli lolipoplar.

Genre:
Romance
Author:
melekee
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
18+

•Prolog•

Bensiz kaldığın günler kimlerleydin?

Ben sana "Sensiz hiçim" derken ciddi değildim

Eski sevgililer hayatın hatırlanmak istenmeyen kısmının, hatırlanmak istenmeyen parçaları gibidirler.

Bütün o olanlara, attığın adımlara, söylenen yalanlara

Boş mu kalayım?

Kyungsoo'nun harika arkadaşlıkları, iyi bir ilişkisi vardı. Kim Jongin on dokuz yaşındaki diğer tüm oğlanlardan daha yakışıklı,daha ateşli bir parçaydı. Ateşli oğlanlar kulübünün en ateşli parçasıydı.

Harika giden bir ilişkileri vardı. Ya da Kyungsoo öyle olduğunu sanıyordu. İyi bir ilişkiye sahip olduğunu düşünüyordu.

Bir gün Kim Jongin onu eski sevgilisi ile aldatana kadar.

Sor bir bakalım. Sensiz bir hiç mi?

Herkes bilinçli. Yürüyemez o ilişki, mahvolacaksın

Mükemmel ilişkileri bitmiş ve Kim Jongin yeniden eski sevgilisine geri dönmüştü. Aynı okulun, aynı sınıfın içinde her gün gördüğü eski sevgilisini yaz tatili boyunca gerisinde bırakmıştı.

Şimdi dönsen bile seni ister miydim bana geri?

Ayrıldık bitti ve her şey değişti

Ortak hesaplar, sevgili yüzükleri, romantik sürprizler ve eski sevgilisini sahte hesaplarla takip eden arkadaşları ile tüm bunları gören Kyungsoo kesinlikle onu gerisinde bırakmıştı.

Sen biraz delisin

Hatta bana deli divanesin

Ateşli oğlanlar kulübünün bir diğer ateşli parçası Oh Sehun ile bir anlaşma yapmıştı ve işler daha fazla karışmıştı. Kim Jongin ve Oh Sehun onun için bir savaşa girmişlerdi.

Eski sevgililer, parfüm şişeleri,sigaralar, yalanlar ve çilekli lolipoplar dolu bir hikaye..

Bensiz bir hiç gibisin

Sen yalnızca benimle iyisin

_____

Sonunda watty üzerinden yayımladığım kitaplarımdan birisi ile giriş yapıyorum. Buraya özel hikayeler de yazacağım❤️

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

prettyprits1: Fun book, really enjoying it

Annigrace: Ok the novel is great

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

More Recommendations

honeygirlphx: I haven’t been able to put this down! Great writing love the details and makes your mind see the fantasy

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.