Write a Review

,, Do zobaczenia w piekle, kochanie... // Jeff The

Summary

Poznałam go jako zwykłego chłopaka... Przeprowadzka pokrzyżowała nam plany... Już zdążyłam zapomnieć... Potem wróciłeś, ale już nie ten sam... Do zobaczenia w piekle, kochanie! Co się stanie kiedy dwójka najbliższych sobie osób zostanie rozdzielona jeszcze jako dzieci, a potem przypadkowo, w niespodziewanych okolicznościach, spotka się ponownie? Czy mimo składanej obietnicy rozpoznają się i zaangażują w jakiekolwiek uczucie? Czy psychopatyczny morderca w ogóle będzie zdolny do odwzajemnienia sympatii i namiętności? Wygra instynkt, czy sentyment? ~ ,,Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość'' ~ ~ ,,Świadomość nienawiści, stanowi prawdę miłości'' ~ ---- Książka może zawierać: brutalne sceny morderstw, wulgaryzmy oraz sceny 18+. Jeśli nie podoba ci się to lub jesteś osobą o słabych nerwach po prostu tego nie czytaj. Autorka nie odpowiada za ewentualne uszczerbki na zdrowiu zarówno psychicznym jak i fizycznym. 😉

Genre:
Thriller / Romance
Author:
anonimowa1020
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Prolog

Opis postaci:


* Kate Roberts - główna bohaterka

* Anna i Tom Roberts - rodzice Kate ( kobieta pochodzi z Polski, mężczyzna z Anglii )

* Emily i John - przyjaciółka i przyjaciel Kate ( po przeprowadce )

* Jeffrey Woods ( późniejszy Jeff the Killer ) i Eyeless Jack - słynni mordercy

Pozostałe postacie są tak jak w creppypaście lub pojawiają się tylko chwilowo. Postacie z creppypast mogą być troszeczkę inne niż w pastach, ponieważ jest to moja fikcja.

Opis głównej bohaterki:

- długie, brązowe włosy

- zielone oczy

- ma bardzo ładną figurę ( szczupła, zaokrąglona gdzie trzeba )

- lekko opalona

Mieszka w dwu piętrowym domku jednorodzinnym w średnio bogatej dzielnicy. Niedaleko domku jest las i pola. Na początku mieszkała w Polsce.


Miłego czytania 😉

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Fatmata barrie: Nice good romantic fabulous amazing fierce sexual beautiful splendid life wonderful sweet

NAT : Me gusta en si todo el libro 💜

Hemanya: There should be interesting twists. Plus more of romance.

millant950: Good love story

Pouty: Loved it 🥰 So sweet. Great job writing and great story!!!Well done 👍🏻.

Melissa: QUE HERMOSA HISTORIA MUY BUENA 👍👍

Elizabeth: Me he vuelto adicta a estas historias ya no tengo remedio

Edward: A lovely and cozy story, I enjoyed it, thank you author for sharing your story.

Rhinz: I love this book! I was hooked and can’t put it down! 😊😍

More Recommendations

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

honeygirlphx: I was hoping Tate would have a fated mate! Love this book

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

Keona: I absolutely love this so far

Bamalady78: Another excellent,intriguing, suspenseful addition to the continuing storyline

andrea: todo absolutamente todo me encantó<3

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.