Write a Review

𝙶𝚑𝚘𝚜𝚝 𝙱𝚘𝚢

Summary

~Хагацах хүртлээ хамтдаа байцгаая~

Genre:
Romance / Drama
Author:
riansuga
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Нэг

Өрөөний буланд шигдэн суух бяцхан хөвгүүн. Нүүрээ даран, нүдээ тас аниж ямар нэгэн юмнаас айж байна уу гэлтэй...

Хүү амандаа: Цаашаа бай! Надаас холд гэж зогсоо зайгүй үглэх нь тэр. Удалгүй өрөөний хаалга онгойж гэрэл асаахад хүү булангаас өндийн орж ирсэн хүн рүү яаран гүйлээ.

-Миний хүү, яагаад гэрлээ асаагаагүй юм? Айсан уу?

Хүү хошуугаа унжуулан: Би гэрлийн унтраалганд хүрээгүй. Ааваа таныг байхгүйд аймар хүмүүс ахиад л айлгасан гэж гомдолтой яа хэлэхэд хүүгийн аав санаа алдан хүүгийнхээ хацар дээр удаан гэгч нь үнслээ.

Хүүгийн аав: Жонгүг аа, миний хүү маргаашнаас эмээтэйгээ цуг байна шүү, за юу...

Жонгүг хүү аавынхаа үгэнд толгой дохиод: та ахиад удаан хугацаагаар явах гэж байгаа юм уу?

Жонгүгийн аав: Тэгэх болчихлоо. Уучлаарай миний хүү

____

15 жилийн дараа

-Жонгүг аа, цайгаа уучхаад яв л даа

Эмээг ийн хэлэхэд нь уухгүй гэдгээ хэлэн гутлаа хагас дутуу өмссөн болоод гэрээс гарлаа. Энэ жил 18 хүрч байгаа ч би төрсөн өдөртөө тийм ч их ач холбогдол өгөөгүй ээ.

Сургуулийн хаалгаар орвол, хүүхдүүд надаас дөлж хоорондоо шивэр авир хийх нь тэр. Үргэлж ингэдэг.

"Муу ёрын хүүхэд"

"Хажууд нь байсан хүмүүс бүгд үхдэг гэсэн"

"Ээж аавынхаа толгойг залгисан амьтан"

"Бас сүнс хардаг гэсэн"

"Уг нь царайлаг юм. Даанч..."

Өдөр бүр л ийм юм сонсдог. Ээж аавын минь үхлийг яагаад надаас болсон гэж боддогийг мэдэхгүй юм . Сүнс хардаг байна гэдэг надад үнэхээр хэцүү санагддаг байсан...

Хаана ч явсан юу ч хийсэн ганцаараа биш хажуудаа үргэлж дагуултай....

ad/sanaa opj ipeed baixaap ni biceeed l bn. za ysto demjeepei hahha

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

prettyprits1: Fun book, really enjoying it

Naomi: Nooooo dont stop! This is so good..I need more...i need to know that Pt kicks vipers butt!

Annigrace: Ok the novel is great

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

Crazy_reader: It's a really nice read! !

dicipulo52: Historia bella con muchos matices y claro sexo gracias por escribir ❤️💕💕💋💋

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

More Recommendations

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

Keona: I absolutely love this so far

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.