Write a Review

Luxure.

Summary

Магад бид дэлхийд сургамж болгох гэж Бурхны явуулсан нүгэлт хүмүүс. Аллага эсвэл цусанд гараа дүрээгүй атлаа, цөхрөл болон зовлонг хүмүүст бий болгож дөнгөхүйц аймшигтай араатангууд аж. ©️ Purplsky.

Genre:
Fantasy / Thriller
Author:
Scarlett~
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

00 | Prologue.


Төгсгөлгүй их тэнгисийн хаа нэгтээ орших, тэр гайхалтай диваажин нь миний төсөөлөл байлаа.
Төрөөч будлиж гүйхэд, төөрөгдлийг минь ариусгагч цор ганц зүйл нь миний бодол байсан юм.
Гэвчиг эгэлгүй жирийн амьдралыг минь, ээдрээ буртгаар дүүргэхээр "тэр нэгэн" гарч ирэх нь тэр.
Амьсгалах гэж л аж төрдөг байсан хорвоогийн замналыг минь, амьдрах гэх хүслээр хучиж орхисон "тэр нэгэн" үггүй агуу шүтээн минь болов...
Миний цор ганц нэгэн.

Миний Жон Жонгүг.

"Эмээ таны гаран дээр яагаад ийм бөөрөнхий сонин сорви байгаа юм бэ?"

Жаахан охин эмээгийнхээ зүүн гарт тодхон үзэгдэх вакцины сорви руу заан асуух асуултанд нь хариу болгон эмээ нь инээмсэглэсээр "Хүн болгонд л байдаг шүү дээ. Дөнгөж төрөхөд нь өвчнөөс сэргийлж хийдэг вакцины сорви байхгүй юу."

Өнөөх охин хоёр гараа сониучирхан шалгатал тийм сорви харагдсангүй. Сайн шалгаж үзсэн ч байгаагүй тул эмээгээсээ яагаад өөр дээр нь тийм сорви байхгүй байгааг нь асуув.

"Жоохон байгаа болохоор харагдахгүй байж магадгүй. Томроод ирвэл харагдах байх" гээд охиныг үнэслээ. Бяцхан охин эмээ дээ эрхлэн тоглох аж...

Энэ бүхэн аль хэдийн дуусжээ. Томоогүйхэн насандаа сониучхан асуухдаа дахиад гүн бодсон бол өдийд ийм байдалтай байх байсан болов уу?

Харин ч энгийнээр гайхалтай амьдрал бүтээх байсан ч байж болох юм. Хэн нэгний цус эсвэл цогцосгүйгээр илүү их инээж, илүү бага уйлах байсан биз.

Жирийн л нэг өвдөлт байсан бол шүд зуугаад тэсч болохсон. Гэхдээ бие болон сэтгэлийн өвдөлт нийлээд асар их тамыг бий болгоно гэдгийг мэдэхгүй явж дээ.

~Hey!

Inkitt анх үнэхээр толгой эргэм байсан ч, бага багаар дасаж байна. Илүү сайн ашигладаг болоод илүү гоё бичвэрүүд эхлүүлэх учраас хүлээж байгаарай~💜 Бас follow хийхээ бүү мартаарай✊💜


Sincerely, Purplsky💜
2020 он.

©️Purplsky.

Continue Reading
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

Sarah J: Love this series and can't wait for the next book.

Fany: Me gustó todo se lo recomiendo a mis amigas jikokas jeje

Kerri Jones: Can't wait for couple more updates

Lisa: I really like the story and characters.

Crazy_reader: It's a really nice read! !

Carolyn Russell: Very entertaining. Loved the characters and the happy ending.

J.R. Rioux: If you don't read it, you're missing out. That's all that really needs to be said.

More Recommendations

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

1047lulu: The spelling was horrible. I think it was the typing. It was still annoying.

Deleted User: Love the plot set up and the characterization. Great work!

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.