Write a Review

Cant smile without you

Summary

Чамгүйгээр инээмсэглэж чадахгүй

Genre:
Romance / Other
Author:
byun9498
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

~intro~


Жонгүг :
Энэ бүх замбараагүй зүйлс яаж эхлэсэн талаар бодоод үзэхэд, надад мөнгө хэрэгтэй байсан. Мөнгөгүй болохоор их сургуульд, коллежид ч орж чадаагүй. Тийм учраас ажил хайж эхлэсэн. Тэгтэл жолоочийн өдөр цалинтай ажил таарч би ч бушуухан ажилд орох хүсэлт тавьсан юм. Тэгээд л Тэхён намайг ажилд авсан. Эхний сар шинэ ажил маань надад үнэхээр их таалагдсан. Жолоо л барьж явахаас өөр зүйл хийхгүй ч, мөнгө сайн олж байлаа. Гэхдээ би тэр үед буруу газар ажилд орсоноо мэдээгүй байсан юм.

Хоёр сар гаруй хугацааны дараа шөнө дунд миний утас дугарч Тэхён захирал дуудсан. Тэр хааяа гарч зугаацдаг болохоор гайхсан ч үгүй. Би түүнийг байгаа газраас нь очиж аваад харшийнх нь үүдэнд ирэхэд тэр унтчихсан байсан."Захирлаа? Ким захирлаа бид ирчихлээ. Сэрээрэй" түүнийг болгоомжтойхон дуудаж сэрээхэд тэр гэнэт нүдээ нэгээд, нэг гараараа миний толгойноос барьж байгаад үнсчихсэн. Үнэхээр итгэмээргүй! Бас байж боломгүй.

Би гайхсандаа болоод хэсэг юу ч хийлгүй түүнд үнсүүлж байгаад, гэнэт ухаан орон түүнээс холдох гэж чадлаараа хичээсэн. Гэвч тэр үнэхээр хүчирхэг. Дараа нь болсон зүйлийн талаар дурдмааргүй байна. Товчихондоо Ким захирал бараг л намайг хүчиндчихсэн.
Гэхдээ би түүнийг харааж зүхээгүй тэр согтуу өөрийн ухаангүй байсан болохоор л тийм зүйл хийсэн байх гэж бодсон. Ажлаасаа гарах талаар ам нээтэл тэр уурласан. Яагаад уурласныг нь ойлгоогүй ч тэр намайг гаргахгүй гэсэн. Тэгэхээр нь би ажилдаа очихоо больчихсон. Мөнгө хэрэгтэй ч бидний дунд эвгүй зүйл болсон болохоор очихыг хүсээгүй юм.
Гэтэл тэр үнэхээр галзуу новш байсан. Түрээсийн байрнаас минь хүчээр гаргаад, гэртээ авчирсан.Тэгээд манай гэрт амьдраад үргэлжлүүлээд ажлаа хий гэж хэлсэн. Мэдээж би зугтах гэж оролдсон. Эцэст нь энэ өрөөнд цоожлогдчихсон. Эхэндээ би түүнийг яг ямар зорилгоор намайг энд байлгаад бйагаа юм бол гэж гайхсаар байсан. Харин дараа нь бүх зүйл ойлгомжтой болсон. Тэр намайг хүссэнээрээ ашиглаж эхлэсэн. Би яг л түүний утсан хүүхэлдэй юм шиг....
Continue Reading
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

georgia: Ah! i read this in a couple of hours i couldn’t put it down!! i loved it as much as i loved the other stories. took me a second to remember all the names again and their back stories but when i did, the story became that much more whole. i would say there are a few sentences here and there that d...

remydoyle6: I loved how they got married in the end I wish it was longer. I didn’t like how stupid and blind he was. I would recommend this book to anyone who loves Romance. I wish it was longer. Overall it was a great read. Keep up the great stories.

Fiona Walker: Absolutely bloody loved it. A very well written slow burn romance that will I think, be continued in subsequent books. It leads nicely into the next one

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

Crazy_reader: It's a really nice read! !

honeygirlphx: I was hoping Tate would have a fated mate! Love this book

More Recommendations

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

Tenley: I've read both of the books in the series and I love the story lines in both.Thank you for writing an amazing series.I'm still gonna need the rest of the next book tho.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.