Write a Review

REDEMPTION (hs au) czech story

Summary

Démoni jsou jako poslušní psi, přiběhnou jen pokud je k sobě přivoláš. Smůla je, že někteří démoni nosí saka od gucciho a místo páru černých očí mají dva zářící smaragdy. ©️2020

Genre:
Romance / Action
Author:
k.
Status:
Ongoing
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Authors note

chci mladší čtenáře hned na začátku upozornit, že příběh bude obsahovat násilí, vulgární výrazy a smut. takže pokud se vám některé z těchto témat nezamlouvá, tak příběh asi raději rovnou zavřete.

13+

PŘÍBĚH JE AU, COŽ ZNAMENÁ ALTERNATIVE UNIVERSE. ČI-LI VŠECHNA MÍSTA, CHARAKTERY POSTAV, NEBO I BLBÁ LEDNIČKA JSOU POUZE VÝPLODY MÉ FANTAZIE.

TAKŽE NE, OPRAVDU SE TADY NESNAŽÍM DĚLAT Z HARRYHO ANI Z ŽÁDNÉHO Z KLUKŮ HAJZLY. NAOPAK SI MYSLÍM, ŽE JSOU TO NAPROSTO SKVĚLÝ LIDÉ. TAKŽE TO BERTE S REZERVOU PROSÍM.

příběh je v kategorii romance.

doufám, že se vám tedy příběh aspoň trochu zalíbí a budete si ho užívat stejně tak jako já xx

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

prettyprits1: Fun book, really enjoying it

Naomi: Nooooo dont stop! This is so good..I need more...i need to know that Pt kicks vipers butt!

Mark: Me gusta la capacidad de la autora para crear historias con tan buena trama, hacen que te quedes esperando por un capítulo más, y uno más, hasta que sin darte cuenta lo terminas de leer.Me gustan mucho todas sus historias en general.

Fiona Walker: Absolutely bloody loved it. A very well written slow burn romance that will I think, be continued in subsequent books. It leads nicely into the next one

nanacinda58: It was very well written. Story kept your interest up. Strong woman character.

TAVIA: This book is hot...it turns me on reading about the sex scenes. Love it

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

More Recommendations

Crazy_reader: It's a really nice read! !

dlmccoy57: Story line is good but the grammar and sentence structure needs to be edited. I &had to figure out some sentences. Just needs work for at least the English language.

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Can’t get enough of your writing! Thanks for sharing spicy and exciting

Bamalady78: I have absolutely nothing but praise for this story. Each book draws you in to the newest couple while still continuing the past couples storyline. Absolutely brilliant work of art.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.