Write a Review

The Boy Next Door//Harry Styles//CZECH TRANSLATION

Summary

Emma a Harry jsou sousedi, ale navzájem se nesnáší, no, Emma nesnáší Harryho. Jsou přinuceni se vídat, protože jejich rodiče jsou nejlepší přátelé a všude spolu jezdí. Jejich rodiče se rozhodnou jet na dva týdny do Paříže a nechají ty dva spolu samotné v jednom domě. Emmě se nelíbí nápad, aby byla sama s Harrym, ale Harry má jiné myšlenky. All Rights Reserved © TheStylesWorld1 © TheStylesWorld1 | všechna práva vyhrazena Link na autora: https://www.wattpad.com/user/TheStylesWorld1 Překládáno: 6.7.2015 - 27.7.2016

Genre:
Romance / Other
Author:
Brixie239
Status:
Complete
Chapters:
47
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

The Boy Next Door

Ahoj, mé jméno je Emma, mám sedmnáct a bydlím v Holmes Chapel, vedle nanejvýš otravného člověka, jeho jméno je Harry Styles.

Jsem donucena se s ním vídat, naši rodiče jsou nejlepší přátelé jací kdy byli, takže když jsme v jejich domě, vždycky mluvím s Harrym, a to stejné, když jsou v našem domě.

Nesnáším ho a on nesnáší mě, doufám, že to tak bude navždy.

Když se Emmini a Harryho rodiče rozhodnou jet bez nich na dva týdny do Paříže, musí spolu dva týdny zůstat. Stanou se z nich přátelé nebo se budou nesnášet ještě více?

↓↓↓↓↓↓
Tak co říkáte na nový překlad, líbí se?:)

Edited

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Naomi: Nooooo dont stop! This is so good..I need more...i need to know that Pt kicks vipers butt!

jairivero2000: Ame a la mamá de gregorio🤣🤣🤣🤣🤣

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

Lorene McMicken: Another excellent book. Noah and Rena both deserve a happily ever after. Audrey definitely did the right thing by reporting the creepy doctor. All will be good. Keep up the great writing ✍

Armykookmin: Total mente recomendado,jente no se arrepentirán de semejante obra,ovio que igual tiene que gustarle el éxito😏😎

YANIS YOPLIN: Todo me encanto escribes muy bien me gusta tu estilo de escritura también te sigo en Wattpad actualiza ahiiiiii plissssss

dicipulo52: Historia bella con muchos matices y claro sexo gracias por escribir ❤️💕💕💋💋

Abigail: Me gusto mucho 🔥❤️

Melissa: QUE HERMOSA HISTORIA MUY BUENA 👍👍

More Recommendations

Abigail: Me gusto mucho las historia todas las relaciones, los sentimientos estuvo muy bonito todo😭😍

Rhinz: I love all the charaters of your stories!

honeygirlphx: I was hoping Tate would have a fated mate! Love this book

Bamalady78: Love the story line and the different species of shifters. It's great to see different sides of the shifter world than just standard wolves,vampires or lycans.

Tenley: I've read both of the books in the series and I love the story lines in both.Thank you for writing an amazing series.I'm still gonna need the rest of the next book tho.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.