Write a Review

The Boy Next Door//Harry Styles//CZECH TRANSLATION

Summary

Emma a Harry jsou sousedi, ale navzájem se nesnáší, no, Emma nesnáší Harryho. Jsou přinuceni se vídat, protože jejich rodiče jsou nejlepší přátelé a všude spolu jezdí. Jejich rodiče se rozhodnou jet na dva týdny do Paříže a nechají ty dva spolu samotné v jednom domě. Emmě se nelíbí nápad, aby byla sama s Harrym, ale Harry má jiné myšlenky. All Rights Reserved © TheStylesWorld1 © TheStylesWorld1 | všechna práva vyhrazena Link na autora: https://www.wattpad.com/user/TheStylesWorld1 Překládáno: 6.7.2015 - 27.7.2016

Genre:
Romance / Other
Author:
Brixie239
Status:
Complete
Chapters:
47
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

The Boy Next Door

Ahoj, mé jméno je Emma, mám sedmnáct a bydlím v Holmes Chapel, vedle nanejvýš otravného člověka, jeho jméno je Harry Styles.

Jsem donucena se s ním vídat, naši rodiče jsou nejlepší přátelé jací kdy byli, takže když jsme v jejich domě, vždycky mluvím s Harrym, a to stejné, když jsou v našem domě.

Nesnáším ho a on nesnáší mě, doufám, že to tak bude navždy.

Když se Emmini a Harryho rodiče rozhodnou jet bez nich na dva týdny do Paříže, musí spolu dva týdny zůstat. Stanou se z nich přátelé nebo se budou nesnášet ještě více?

↓↓↓↓↓↓
Tak co říkáte na nový překlad, líbí se?:)

Edited

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Kasey: Honestly at very first I wasn't really into this book. But I kept on going and it turned out to be an amazing book! I'm really glad I kept reading. Great job to the author.

Kea: Bisher sehr gut aufgebaut...spannend...etwas viele Rechtschreibfehler

huldamagambou: Je passe facilement de la joie à la colère et à de nombreux questionnement ce roman est immersif à souhait j'apprécie vraiment

Deniece: I love this book just wanted more, to him to get his sight, and there first pup.

Carine: J’adore la fluidité de cette histoire , il y a une vraie intrigue , on se doute bien que ce loup shadow est un métamorphose, juste il faut laisser le temps au temps

Claudia: Wie ich schon im Kommentar geschrieben habe. An der Rechtschreibung muss noch was getan werden. Die Geschichte an sich ist gut geschrieben.

cristin: Me historia mucho la historia, me pareció linda y realista con respecto a elnpronlena que en ese tiempo se vivía en Venezuela y aún se vive . Me gusto la trama .Y la disfrute

michellecsnelling: I love this book. It keeps you on the edge of your seat. Jessie Tate is a fabulous writer and this book so far has been written so well it keeps the reader wanting more.

kazzj: Loved this short story, funny, hot and sweet all rolled into a great short story👍🏻👏🏻💘😍🇦🇺

More Recommendations

Kaari: I love the fact that these don't have to be long stories to really get involved with the story and the characters.

Kaari: I'm currently fighting a cold so laying in bed with all these characters to keep me company is perfection

conjim: Love the passion and pleasure

Aline: Beau roman comme les autres. J'attends le cheikh albayane

Susanne Moore: Love this series, the kids are great. Can't wait for the dragon!!!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.