Write a Review

The Boy Next Door//Harry Styles//CZECH TRANSLATION

ONE

Emma

Seděla jsem na posteli a četla jsem si knihu, když někdo otevřel dveře.

„Zlatíčko, Harry je tady,” řekla moje usmívající se máma, falešně jsem se na ni usmála.

Tady to je, naši rodiče si myslí, že jsme kamarádi, ale nejsme, NESNÁŠÍME se, nemůžeme vůbec být spolu dlouho, ale necháváme je si to myslet, protože rodiče jsou nejlepší přátelé a chtějí po nás, abychom byli kamarádi, takže nás vidí jako kamarády.

Harry vešel do mého pokoje s pitomým úsměvem na tváři.

„Ahoj, lásko,” řekl a snažil se být skvělý a čekal až mamka zavře dveře.

„Ahoj,” řekla a nedívala jsem se na něj, mamka konečně zavřela dveře.

Harry skočil na mou postel a vzal dálkový ovladač a pustil televizi. Přidal zvuk opravdu nahlas.

„HARRY, ZTIŠ TO!” ječela jsem, ale ne tak nahlas, jak jsem měla, protože to rodiče mohli slyšet. Vytrhla jsem ovladač z jeho rukou a ztišila jsem to.

„Hej, díval jsem se!” uculoval se.

„Ha, ha, velmi vtipné, zapomněla jsem se zasmát,” řekla jsem a vrátila jsem se k mé knížce.

„Hej, co to je,” řekl a vzal mi knihu.

„Dej mi to zpátky, Harry,” řekla jsem a snažila jsem se ji získat zpátky, ale nebylo to možné. Držel ruku vysoko, byl vyšší než já.

„Co, nejsi malá?” zasmál se.

„Nejsem malá,” řekla jsem a vyskočila jsem naposled, abych dostala od něj mou knihu. „Ano, mám to,” řekla jsem si pro sebe.

„Harry, Emmo, pojďte na minutku dolů.” Slyšela jsem volat mamku zespodu. Položila jsem knihu na prádelník a šla jsem dolů s Harrym v patách.

„Co?” zeptala jsem se a posadila jsem se na gauč.

„Emmo, byli bychom rádi, kdybys mohla pomoct Harrymu s domácím úkolem.” Usmála se na mě Anne.

NE.

„Samozřejmě pomůže, jsou dobří kamarádi, ale nikdy jsem je spolu neviděla po škole, což je divné, protože vždycky jsou spolu,” řekla mamka, usmívala se na Anne a já jsem se snažila udržet falešný úsměv, zatímco se Harry jen uculoval.

Skvěle, budu muset tohohle idiota vídat každý den po škole.

↓↓↓↓↓↓
Nadešel ten čas, kdy tento krásný příběh opustil *COMINGSOON* a dostal se do fáze *ONGOING*.:) Začátek nic záživného, ale každý začátek potřebuje vtáhnout do děje.:) Tak už snad jen stačí, abych napsala, abychom si to společně užili.:)

Vaše názory na Emmu a na ‘chytrý’ nápad s doučováním?:D

Edited

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.