Write a Review

Star Wars: The Sith

Summary

Být Sithem není lehké. Ani pro Kallaren, která je čistokrevnou Sithkou. Její rodina patří mezi nejvyšší vrstvy Impéria. Galaxie je neklidná po rychlé a brutální válce, kterou Sithské impérium vyhrálo. Kallaren se dostalo velké pocty ve formě výcviku na prastaré planetě Korriban, v první akademii Temné strany. Její cesta však není tak jednoduchá, jak by kdokoliv předpokládal. ------------------------------------ Inspirováno hrou Star Wars: The Old Republic od BioWare/LucasArts. Základ příběhu následuje herní chronologickou linii, většina děje je má. Odehrává se v období STARÉ REPUBLIKY, přibližně 3000 let před událostmi prvních filmů.

Genre:
Scifi / Fantasy
Author:
JedleOdVedle
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolog

Být Sithem je těžké, ale mnohem těžší je stát se jím. Na planetě Korriban stojí stará akademie, kam akolyté přichází s nadějí, že se stanou učedníkem jednoho ze Sithských lordů, aniž by je přitom zabili ostatní. Každý den na Korribanu zemře víc, jak padesát. Asi proto se Temná rada rozhodla, že dá šanci i otrokům, kteří mají alespoň náznak Síly. Ti obvykle umírají první. To však nikdy nebyla starost mladé dívky s rudou kůží, která právě stála u dveří výtahu. Očekávala svou matku - Darth Nox. Mocná Sithská válečnice byla jednou z nejvýznamnějších a nejvlivnějších členů Temné rady. Strach z Nox, který ostatní akolyté cítili, ulehčoval její dceři život. Nikdo se neodvažoval na ni zaútočit při jejích testech, natož se snažit ji sabotovat. Kallaren tak mohla věnovat víc času prozkoumávání starých kobek, které byly na planetě všude. Vlastně jste nemohli hodit kamenem, aniž byste nenarazili na pozůstatky nějakého dávno zapomenutého Sithského lorda.

“Kallaren!” zazněl chodbami mužský hlas. “Ano, dozorce Harkune?” odpověděla otázaná dívka klidně. Muž, který se jí nejspíš právě chystal vyčinit za to, že se ještě nevydala na svou další zkoušku, přišel až k ní. Nenáviděla ho. Ten člověk si užíval smrt každého nebohého akolyty a mnoho z nich zabil sám. Ačkoliv nebyl jediný, Kal takové praktiky nedokázala vystát. Její pohled na věc však nikoho nezajímal. Ještě nebyla ani učedníkem. I přes její původ neměla příliš navrch. Používala jenom tréninkový vibromeč. Zatímco Harkun rudnul vzteky se slovy, že už dávno měla být v další zapomenuté hrobce Hutt-ví-koho, koutkem oka zahlédla výtah, který vezl dámu v černé zbroji. Normálně by Kallaren dostala strach, neboť ta žena, stojící vzpřímeně a se zvednutou bradou, kolem sebe šířila děsivou auru. Ale ze své matky nikdy strach neměla. Přítomnost té ženy ji dodala na odvaze. “Ta zkouška ani nestojí za snahu. Dokázala bych jí splnit se zavřenýma očima. Už tady všechny hrobky a údolí znám nazpaměť,” odpověděla s klidem, který ho rozčiloval, “A navíc už jsem tam byla snad šestkrát, co jiného tam ještě je, kromě hromady prachu a mrtvol?” dokončila svou provokativní větu. “Možná si čistokrevná, ale jsi jen...” začal dozorce, avšak byl přerušen hrubým, autoritativním hlasem. “Dozorce Harkune, mám ti připomenout, kdo je?” zakřičela Darth Nox. Kallaren měla pocit, jako by se celá akademie otřásla v základech. Strach a hrůza v očích muže, který právě urazil členku Temné rady, mladou dívku potěšil. Muž se ženě v černé zbroji hluboce klaněl a omlouval. “Darth Nox, má paní. Já jen... Omlouvám se, má paní,” snažil se vymotat z něčeho, co mohlo skončit jeho popravou. Žena s rudou kůží a zářivýma žlutýma očima poslala ubohého dozorce pryč. Nemohla si nevšimnout, že celé to představení zosnovala její mladičká dcera. Nikdy by jí to nepřiznala, ale byla na ni hrdá. Uznávala prohnanou mysl svého nejmladšího potomka a její schopnost vymluvit se z každého problému, do kterého ji její vtípky dostaly. Obě čistokrevné Sithky se pak vydaly do kantýny. Kallaren sice od doby, co málem nezvládla svůj první úkol, nechala své srdce zkamenět, aby neprokázala žádnou slabost, ale oběd s matkou si většinou nenechala ujít. Byla to sice krutá a přísná žena, ale své čtyři děti milovala. To, že popravila jejich otce, však bylo téma, které bylo v jejich rodině nepřípustné.

Po jídle na ni matka z ničeho nic vykřikla: “Sithský kodex!”

Mladá dívka, která byla z opakování kodexu již unavená, protočila očima a odrecitovala: “Není míru, pouze vášně. Skrze vášeň získám sílu, skrze sílu dosáhnu moci, s mocí získám vítězství, skrz vítězství jsou mé řetězy zlomeny a Síla mě unudí.” Matčin obličej byl zkřiven vztekem. Začala křičet, jak se opovažuje znehodnotit něco tak svatého, jako je kodex. “Znovu!”

Zopakovala celý kodex ještě čtyřikrát, vždy vyměnila jedno slovo za něco jiného, což Darth Nox dohánělo k zuřivosti. „... a Síla mě osvobodí,” dořekla na pátý pokus. “Jednoho dne tě ta tvoje tvrdohlavost a žertíky přivedou do hrobu,” oznámila své dceři jakýmsi starajícím se tónem. I přes to, že schválně kazila kodex se její matka i párkrát zasmála, když Kallaren zaměňovala slova. Pro její dceru to byl důkaz, že její matka ještě není úplně ztracená pod veškerou tou arogancí a mocí. Ještě kdyby tak moje drahá sestra upustila od své nenávisti ke mně...

Kal, společně se svou matkou, odešla do místnosti, kde se akolyté učí zacházet s vibromečem a následně i světelnými meči. Jestli bylo něco, v čem Kallaren příliš nevynikala, byly to bojové stance, které se učila. Její oblíbenou formou byla Ataru, agresivní stance, která se soustředila na rychlou porážku nepřítele. Nijak nevynikala v defenzívě a byla neúčinná vůči více oponentům, ale zase umožňovala použití Síly či akrobatických úderů. Čas od času se vrátila ke stanci Shii-Cho, té nejjednodušší stanci, neboť to byla ta první, kterou se každý učil. Její matka však byla mistrem všech forem boje a proto byla obávaným soupeřem pro každého Sitha nebo Jedie, kterému zkřížila cestu. Ještě ji nikdo neporazil. Kal se chopila svého vibromeče. Nemohla se rovnat světelnému meči, ale díky materiálu, který byl v její zbrani, alespoň mohla zabránit úderu. Rudá záře čepele Darth Nox byla jediným varováním před náhlým, agresivním úderem. Mladá dívka sotva zvedla meč a úder zablokovala. Její ruka vibrovala po síle nárazu. Rychlým pohybem provedla otočku. Světelný meč se v tu chvíli nacházel v pozici, ze které s ním majitelka nemohla udeřit, aniž by zranila sama sebe. Kallaren použila svou rychlost a pokusila se udeřit matku do nohy. Jenže to už se mladičká učednice proletěla přes místnost. Kopanec do břicha rozhodně nečekala. Neměla však na výběr, nemohla zůstat ležet. Než její protivnice dostala možnost, stála opět na nohách. Pomocí Síly zvedla nedaleko stojícího panáka a hodila jej po matce. Zatímco se žena snažila zabránit střetu s výcvikovou pomůckou, Kal již byla u ní a byla připravena udeřit na odhalená záda Darth. Dívka ani nechápala jak, ale světelný meč opět narušil její plány. „Lepšíš se, Kal. Taktika ti sice nic neříká, ale dokážeš improvizovat...” pochválila ji matka, zatímco provedla několik rychlých, velmi agresivních úderů. Dotyčná měla problém je vyblokovat všechny a poslednímu úderu, který mířil na její hlavu, musela uskočit. Se soubojem pokračovaly další hodinu, po které byla Kal absolutně vyčerpaná. Vyzkoušela všechny svoje triky, údery a stance, které znala, ale své matky se ani nedotkla. Jednou ji zvládla kousek posunout Silou, ale to Darth Nox spíše pobavilo, než rozhodilo. Do svého pokoje, který sdílela s dalšími dvěma akolyty, málem ani nedošla. Nikdo z jejích spolubydlících ještě nebyl zpátky a tak měla klid. Zbytek dne trávila zkoušením svých Silových dovedností. Telekineze a Silové blesky byly jejím nejoblíbenějším způsobem boje. Toho dne usnula výjimečně brzy jenom díky vyčerpání. Přála si, aby měla celý výcvik za sebou.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

tbedford1971: Very good read

Sarah J: Love this series and can't wait for the next book.

Gabriela: Amistad si algo es claro es que tu nunca decepcionas, hasta que te encontre otra vez, lloro de la emocion!!! Como amo tu historias

Jennie: Love the plot development and how the story turned out 🥰🥰🥰great read

Kayleigh: Where to start with this, what a talented writer you are!! I have been sucked in right from the start and could not put this down! Keep it up, I'm looking forward to reading the rest of your work.

judithsmitherman: Wow, another good story. I loved it. I can’t believe that I have read three stories and they are all good. Thank you keep writing!

RGXD: I'm loving this book so far. One thing I would've done to make it better was to add povs. I understand that every writer has their own writing style but just a polite suggestion. Loving the book though. I love this writer. Keep it up! 💖

Lisa: I really like the story and characters.

Vanshii🦋: A nice good read..!! I mean.. Not nice.. But awesome.. The way it shows male protagonist pov... Was amazing...!! I could feel their chemistry...!!!

More Recommendations

honeygirlphx: Loved it can’t stop reading these books! Great writing

honeygirlphx: I wish your books would be a tv series I can only imagine how amazing these fantasy stories would be!!

honeygirlphx: Absolutely loved this book! Can’t wait to read the next one

iwngiannou: I am speechless ...!!! This book is amazing ,the plot twists are everywhere ....I loved the characters they are well written and so different from each other...The world that the author built is fabulous and magical .. I couldn't stop reading this book,i recommend it with all my heart ...👏👏👏👏👏👏😍😍😍😍

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.