Write a Review

Deník Vrabce

Summary

Ubylo dvě stě let od doby, kdy legendární Uzumaki Naruto, zachránce míru ve světě shinobi, zemřel. Období klidu je dávno pryč, skryté vesnice začaly mizet jedna po druhé. Nyní zbyly už jen Konohagakure, Kirigakure a Sunagakure. Výcvik ninjů zde běží naplno a každá vesnice se snaží vychovat ty nejlepší z nejlepších. V Konoze odmaturoval další ročník a nové týmy jsou připraveny začít s těžkým tréninkem a stát se schopnými shinobi. Mezi nimi je i tým třináct. Suzume, Satoya a Naoto se pod vedením jounina Yuujira snaží nalézt svou cestu ve spletitém labyrintu nynějšího světa a při tom neztratit sami sebe.

Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Poděkování

Velmi ráda bych poděkovala autorovi mangy Naruto za jeho skvělou, ač někdy podivnou práci. Bez něj a jeho světa by tato kniha nikdy nevznikla.

Dále děkuji ostatním adminům hry NFFORPG, kteří mají svůj podíl na pozadí knihy. Vše zásadní, co se stalo dvě stě let po smrti Naruta, vzniklo jejich zásluhou.

Mé speciální díky patří mému příteli za to, že je a že mi odpovídá na mé všetečné otázky týkající se šermu, který moc neovládám, neboť jsem s mečem sama sobě nebezpečná.

Toto poděkování patří i kamarádu Stanovi, který trpělivě čte mé bojové scény a opravuje chyby. A taky za to, že tak miluje Suzume!

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Claudia: Kommt sie allein drauf... Ich denke schon. Tolles Buch, ich lese es sehr gern. 🫶🏻😍Aber in dieses Kapitel haben sich doch eine ganze Menge Tippfehler geschlichen.

Kim Mahaffey: I loved it! There were times I laughed until I cried. Definitely will read more from this author

gruenwedelchristin: The story is compelling to read and keeps the reader drawn to the plot . The characters are well written and they have a draw to them to keep the reader wanting to read more . The females are bad ass too .

Stephanie: Eine sehr gute gestaltwandlergeschichte, ich liebe solche Geschichten

Ingrid: Slight twist to the usual rejection plot which is good. However, linear in the 'world building' with too little to flesh out the narrative. Author has a great sense of humour with the characters. Would benefit having a proof reader going over the script.'

Lilly2011: I really enjoyed this book. It was great from start to finish, except for a few missing or misspelled words that you have to correct yourself. But good nonetheless.

ina: Auch das 2. Buch ist fantastisch geschrieben

Tine75: Tolle spannende Geschichte🥰freu mich schon auf den 2ten Teil😍

gamer281: Ich bin eine mega große Leseratte und es ist daher nicht leicht mich für neue Geschichten zu begeistern, aber diese Story hat es mir echt angetan. Vielen lieben Dank, mach weiter so.

More Recommendations

Amy: Spannend, spaßig und kurzweilig geschrieben. Danke dafür.

Meegan: About to start book 4 omg I'm so so addicted to this series

Saloni Acharya: The whole series is so good. It’s like you can’t keep it down without reading it the whole way and then start the next one. Time flies and you don’t realise it’s late night and you have to go to sleep 😂. The characters are awesome with strong plots and love every couple. 😍🥰

marilyn: Wow....I can't believe everything that has happened so far. It's so interesting and intriguing

marilyn: It's awesome to hear about all these shifters finding their fated mates. I can't wait to hear more about them. I also want to hear about the cubs. And for Daryl to find his mate.

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.