Nestrať Ma // H.S. ff

Summary

Život má niekedy zvláštny druh humoru... O tom sa presvedčila aj Lily Heatherová. Ona nie je obyčajná baba z Londýna. Má neobyčajne temnú minulosť plnú smútku. Po tom, čo jej obidvaja rodičia zomreli kvôli drogám a fajčeniu sa len veľmi ťažko prebýjala životom spolu s jej sestrou Angelou. Zostal im iba prázdny byt a nádej, ktorá pomaly vyhasínala. Lenže práve tá jedného dňa vsplanula a Lily sa stala tým po čom vždy túžila. Stala sa slávnou a sláva jej prinesie mnoho. Zlo, ale aj dobro. Nie je ako ostatné celebrity. Nechce robiť škandály a ani sa promenádovať na luxusných večerkoch, či si kupovať v hriešne drahé oblečenie. Je sama sebou. Stále je to bláznivé 18 ročné dievča, ktoré len vzhľadovo dospelo. Pomaly ju pozná viac a viac ľudí a stáva sa tak povediac TREND. Jej piesne počúvajú obyčajní ľudia, ale aj celebrity v jej branži. Lenže sláva a peniaze nie sú všetko. Celý jej život sa obráti naruby kvôli jej prvému albumu. Už nič nebude tak ako bývalo. Denne sa o nej, jej rodine, či priateľoch tlačia stovky novín a uverejňujú sa tisícky fotografií. Nemá ani na chvíľu pokoj bez toho, aby za ňou vkuse niekto nedoliezal. Pozývajú si ju do rádií a točia s ňou rozhovory. Dotýkajú sa citlivých tém, na ktoré by najradšej zabudla. Všetko sa zvrtáva. Jej piesne začínajú byť čím ďalej tým viac osobnejšie a depresívnejšie. Všetko sa zmenilo a ona stojí sama vo svete, ktorý nechápe...

Genre:
Romance
Author:
Sarah Dominika
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
18+

Prológ

Hello - Adele


«.«*».»

Nestrať Ma // H.S. ff

Celé sa to končí. Je koniec. Buď teraz alebo nikdy. Pozerá sa na mňa viac ako 64 miliónov ľudí a to nepočítam ostatné štáty Ameriky.

Stála som na pódiu a čakala som na posledné slová. Pot sa zo mňa doslova lial a slzy sa mi tlačili do očí. V rukách som stískala mikrofón, ktorý som len pred hodinou mala pri ústach a spievala do neho pre celú porotu, ľudí v aréne, ale aj pre tých, ktorí si to pozerajú v televízii alebo cez telefón. Mala som pocit, že sa tam prepadnem do zeme.

Megan Turnerová, “ povedal moderátor do mikrofónu a dievča takmer vedľa mňa vystúpilo dopredu o najmenej dva kroky. Srdce sa mi prudko rozbúchalo. „Lilyana Heatherová, “ povedal moje meno a ja som mala pocit, že sa rozplačem. Buď som vyhrala alebo som prehrala. Jednoduchý algoritmus. „A Evelyn Wilsonová. “ povedal posledné meno a zložil obálku. Zmätene som sa pozrela na porotu a potom aj do hľadiska.

Všade bolo hrobové ticho a mala som možnosť počuť búchanie môjho zblázneného srdca. Takmer som nedýchala.

„Tieto dámy, “ povedal jeden z porotcov a ja som v tej chvíli asi zabudla ako sa volám. Viac sa naklonil k jeho mikrofónu a pozeral sa na nás všetkých. „Majú, “ och, prečo to tak naťahuješ?! Chceš ma zabiť? „Šťastie, pretože vyhrali X-Factor 2015!!! “ povedal rýchlo a ja som sa okamžite rozplakala ako dievčatá po mojich bokoch. Všetky tri sme sa objali a ja som sa preniesla do reality. Celou arénou sa niesol hlasný krik a potlesk. Všetky sme plakali.

„Gratulujem. “ povedal nám moderátor, podával nám ruky a objal nás, každú jednu. Všetci sme si gratulovali navzájom, objímali sa a zároveň sa lúčili.

„Blahoželám vám. “ prišli k nám porotcovia, ktorých som tu vôbec nečakala. Podávali nám ruky a objímali najmä nás tri.
Nás tri, ktoré sme vyhrali X-Factor 2015.

Prvé miesto mala Megan Turnerová, druhé miesto ja a tretie miesto získala Evelyn Wilsonová.

Týmto dňom sa mi a vlastne nám trom otvorili dvere do sveta showbiznisu. Nikdy som netušila, že musím čeliť skutočnej a nefalšovanej pravde, o ktorej som nevedela vôbec nič. Prečo som si len myslela, že bude všetko tak jednoduché? Mala som na všetko tak skreslený pohľad...

Neprešlo od tohto dňa ani 5 dní a ja som mala pred sebou na stole zmluvu, ktorú som si mala prečítať. Bola to zmluva s tým najväčším holdingom na svete.

„Kľudne si ju vezmite domov. Ak sa vám niečo nebude páčiť kľudne mi zavolajte. “ povedala od dnes moja manažérka Jessica Lescott a podala mi jej vizitku.

„Ďakujem vám veľmi pekne. “ povedala som ešte stále roztrasene a vstala som od stolu. Jemne som si prevzala vizitku a viac ako dvadsať stranovú zmluvu.
V zmluve nebola ani jedna vec, ktorá by sa mi nejakým spôsobom nepáčila. Doma som si ju prechádzala asi trikrát, možno aj viac.

Holding mi dával takmer úplnú slobodu na sociálnych sieťach, na verejnosti a najmä v mojom súkromí. Dával mi zmluvu na takmer 20 rokov z čoho som usúdila, že je to sakra dlho. Zahŕňala zmluvy na koncerty, albumy a samotnú tour, z ktorej som mala veľký strach. Mala som predsa nulové skúsenosti. Zmluva zahŕňala právo na vlastnú ochranku a dokonca mi pridelili osobného fotografa, ktorým nebol nikto iný ako Mark Christian Tennesse.

Toto všetko obnášalo nových ľudí na spoznávanie, presuny, ranné vstávania, nahrávania a všetky vecy, ktoré ostatné “hviezdy” dennodenne robia.

Nikdy ma tieto veci nerobili šťastnou. A takpovediac ma nebavili. Jediná vec, ktorá za to naozaj stála bolo koncertovanie a vlastne spievanie samo o sebe. Vtedy to bolo niečo úplne iné a neuveriteľné...

Nepotrebovala som nič len ticho, gitaru alebo klavír. Tieto dve veci, niekedy tri, mi bohate stačili na vytvorenie piesne, či dokonca piesní.

Chýbalo mi tak málo k šťastiu, no predsa to akosi neboli ono...

° ° °

Ahojte!
Vítam vás u úplne nového príbehu. Áno. Spadla som do Harryho a nemôžem sa odtiaľ dostať preč. Tiež mám úplne nové IG posty. Radšej sa ma nepýtajte, ako som sa k tej appke (ne)dostala... 😂 A nájdete tu aj moje vlastné piesne 😂...

V médiách je Lily...

Love you all,
Dominika x
Continue Reading
Further Recommendations

kimshan: Great job author, I really like your writing style. I suggest you join Novel Star’s writing competition on April.

Kathleen Love: I’m just saying that you’re going to have to print on paper back so I can add to my collections.

jaceyap: The books get gradually better through the series. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star, just submit your story to [email protected] or [email protected]

Katalaserena: This book it’s amazing really, even when it is not my cup of tea,But I love it all thanks!!The storyline and plot was well done writing and the characters and the magic of it was very nice and real.I really enjoy the journey and I was so into the book that I couldn’t stop until the end.

Crystal: I love how the story goes and most likely recommend to my friends

Courtney: I absolutely LOVE this series. I find myself starting a new book before I even realize one had ended. I've read many books about shifters but none have held my attention the way these do.

Amit Mishra: I liked this because of the simplicity of the story .

Jackie: The book was very good. Loved the theme, the characters, all very believable, an excellent dream come true.keep up the good work

reeg122008: Good book! I am really enjoying the storyline. I haven't been able to stop reading as I can't wait to see what happens next. Great job!

More Recommendations

Yzalex: I really love your story, it deserves a lot of audience. If you have some great stories like this one, you can publish it on Novel Star. Just submit your story to [email protected] or [email protected]

Darlene Erin Grinstead: This book is amazing she will have to choose her mate Dr.Guy or SEXY ALPHA it is up to her yet a third possibility could be written in as she hasn't met her distend mate

henslerA: Really love the plot and writing style of the book. Such an amazing story

klwilson40: I have absolutely loved this series!

Jennifer Leigh Anne Ciliska: Awesome read thank you for sharing your story with me

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.