Road to meet // 1D ff

Summary

Možná, že právě umění mě dovede do nových, neznámých koutů života a světa..

Genre:
Romance / Action
Author:
Kathe💫
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
5.0 1 review
Age Rating:
16+

Nové Poznání 🤍

Pohled Harryho

Kresba je můj život...moje síla, moje láska, můj pohled na svět a věci v něm. Malování mi dává naději, že i v tomto nelítostném světě existuje něco krásného, něco co rozzáří nebo rozpláče oči, které na obraz pohlédnou, a tím co tvořím dávám i inspiraci druhým nadějným kreslířům a kreslířkám z celého světa.

Kreslení je můj život také proto, že můžeme stále překračovat hranice nepoznaného, protože umění nezná hranic jak světových, tak především těch našich vnitřních, které musíme zbourat abychom mohli postoupit zase o něco dál.

Po dobu studia výtvarné akademie jsem měl možnost poznat spoustu nadaných umělců a umělkyň, které mi do života vnesli spoustu nových a zajímavých inspirací pro mou tvorbu.

Život po studii byl ze začátku jaksi hektický, ale pořád jsem na to stejném místě, které mi dodalo nějaký ten kus odvahy a sebeúcty.

Ze začátku jsem do obrazů vnášel jen to, co jsem viděl, znal, ale postupem času jsem se naučil do nich vnášet i kus sebe.

Od chvíle, kdy jsem se zájemci o studium na akademii pořádal různé workshopy jsem pochopil, co pro ostatní výtvarné umění znamená. Někdo do výtvorů vnáší smutek, někdo naopak svou radost a od toho se poté odvíjí výsledek obrazu.

Nikdy jsem nepřemýšlel nad budoucností, ale kdo ví, třeba mne právě umění zavede do neznámých koutů života, o kterých se mi nikdy ani nezdálo.

Londýn, Orange Street, 6:59

Jako každé ráno mi budík zazvonil přesně v sedm hodin a tak jsem se vydal do koupelny udělat svou ranní hygienu, hodil jsem na sebe bledě fialový župan a šel si dolů udělat snídani.

Už 3 roky bydlím sám, od svých 16, jelikož fotr byl kretén a nezajímal se o mě a mamka.. ta odešla krátce po něm, jenže ne vlastní chybou. Když umřela, uzavřel jsem se do sebe a začal žít svůj skromný život studenta výtvarné akademie.

Připravoval jsem si cereálie s mlékem, když ke mne přiběhl můj králíček. Chad, toť jeho jméno.

‘‘No nazdárek kamaráde, vyspal ses?‘‘

Pohladil jsem ušáčka na nose.

Jo, povídám si se svým králíkem. Je to vlastně jediný člo-.. prostě bytost, se kterou mluvím docela rád, i když se mi odpovědi nikdy nedostane.

Kolem 8 hodiny jsem se začal oblékat a byl jsem připraven na svou cestu. Nerad jezdím hromadnou dopravou, ale zrovna dnes byla dost zima a tak jsem využil metro, se kterým jsem byl kousek od akademie během pár minut. Už rok na akademii nestuduju, ale vypomáhám tu v malém ateliéru mladším studentům, nebo při nějakých workhopech.

Zrovna dnes mě čekala přednáška, nebo jak to říct, pro zájemce o studium. Tudíž jsem si v mé kanceláři převlékl mé všední oblečení a hodil na sebe takové jako kdyby sako, aby se neřeklo. S dětma, i když jsem dítě vlastně ještě sám, trávím čas docela rád. Tyhle už jsou starší, kolem 14/15 let a dá se s nima aspoň nějak mluvit. Tedy pokud to zrovna nejsou individua, která za každým třetím slovem hledají perverzní spojitost.

‘‘Harry!‘‘

Křičela na mne přes půlku chodby Cassandra, má věrná kolegyně, která mávala s papíry všude kolem sebe. Zastavil jsem se počkal, než ke mně celá udýchaná doběhne.

‘‘Harry, tady. Podepiš to, přines mi to. Zítra letíš do Prahy.‘‘

Co je sakra Praha? Kde je Praha? Proč se mě někdo nezeptal, jestli vůbec chci?

‘‘Cassie, já nevím, jestli tam chci. Co to je? A proč vůbec?‘‘

Vyptával jsem se.

‘‘Jde o jakýsi seminář pro zahraniční studenty, Paul jede do Vídně, Grace do Itálie a ty.. tobě byla přiřazena Česká republika. Zítra v jednu odpoledne se sejdeme na letišti, tam ti předám veškeré materiály. Je jen na tobě, co si s sebou vezmeš, ale hlavní je, že každý z vás bude v určité zemi 2 týdny. Ostatní info máš v e-mailu.‘‘

Sotva domluvila, už se řítila dál. Uh. Na tohle jsem asi úplně připravený nebyl, navíc nemám rád neplánované věci a sakra! Kdo se postará o Chada? Nemohu si ho vzít s sebou, je to domací mazlík, tu cestu by nezvládl. Kdo tohle zase vymyslel.. ale, že se ptám.

Ještě před přednáškou ve velkém sálu jsem se vydal k Rayenovi, řediteli celé akademie.

‘‘Dobré ráno Harry, co se děje?‘‘

Pozdravil mě mile Rayen.

‘‘Zdravím. Nebudu chodit kolem horké kaše a přejdu rovnou k věci. Proč se mě nikdo nezeptal, jestli chci a mohu vůbec někam letět? Proč tak daleko a proč já?‘‘

Příliš mnoho otázek. Přesně tohle jsem usoudil z jeho pohledu.

‘‘Páni, máš opravdu hromadu otázek, avšak odpovím ti jednoduše. Si jeden z mých nejlepších lidí tady na akademii, co se přednášek a workshopů týče a Praha si vyžádala někoho opravdu skvělého, proto jsem neváhal a dosadil na tuto lokalitu tebe. Co se týče toho, že bys nemohl, máš pro tom nějaký vážný důvod? Samozřejmě to pochopím.‘‘

Jo, mám, dost chlupatý a nenažraný důvod.

‘‘Jde o to, že by byl 2 týdny Chad, můj králík, doma sám a to by asi nezvládl.‘‘

Na to se Rayen zasmál a upil ze svého hrnku s kafem.

‘‘Chada si můžeš vzít s sebou, nebo pokud nechceš, aby cestoval, můžeme poprosit Stefanii, vždy ráda pohlídá zvířátka.‘‘

Nebudu svého králíčka svěřovat někomu cizímu. Co když mu nedá správně najíst? Nebo co když na něj zapomene? Rád se mazlí a já nechci, aby se mazlil s nějakou Stefanií.

‘‘Fajn, promyslím to a do večera dám vědět, děkuju.‘‘

Vážně? Nic lepšího má hlava vymyslet nemohla? Nechci ho někde nechávat, ale když o tom tak přemýšlím, taková příležitost se prostě neodmítá. Kdy se jen tak zadarmo dostanu do jiné země? Ale počkat.. jak tam vlastně mluví? Česká republika .. to znamená. Fajn, vše si pak zjistím, ale teď už musím jít na přednášku.

Velký sál, 10:30

‘‘Všechny vás tu vítám. Mé jméno je Harry Styles a dnes budu vaším mentorem. Doufám, že si spolu dnešní den na maximum užijeme a třeba se i dozvíte a přiučíte nějakým novým věcem. Pokud budete mít nějaké otázky, nebojte se mne zeptat, od toho tu přeci jsem.‘‘

Představil jsem se potencionálním budoucím studentům a na úplný začátek jsem jim začal vysvětlovat, jaké tu máme potřeby a podklady. Každý z nich byl opravdu hodně šikovný.

Poté jsem si k sobe zavolal pár lidí a pokaždé z nich vytvořil nějakou skupinku, aby se více zpřátelili. Na řadu přišlo losování o druh a techniku kresby.

Celá ta přednáška byla super a došlo i na pár otázek, které jsem moc rád zodpověděl. Tahle skupinka byla, troufnu si říct, jedna z nejlepších, jakou jsem kdy měl.

Na akademii jsem se po ukončení přednášky moc dlouho nezdržel a vydal se rovnou domů, kde už na mě čekal můj věrný ušatý přítel. Co s tebou, kamaráde? Pomyslel jsem si, když jsem se musel začít rozhodovat, zda zítra někam odletím.

Bylo mi to neskutečně hloupé, vůči Chadovi, nikdy beze mne nebyl déle, než den a hlavně toho o té zemi moc.. vlastně nic nevím.

Posadil jsem se na gauč, v klíně měl Chada a pročítal se stránkami knihy, kterou jsem docela nedávno dostal od jedné ze studentek, které jsem pomáhal při závěrečných zkouškách. Byla to kniha hodně na pochopení a ne každého by bavila, ale mne zatím dost chytila a koneckonců, nikdy nemám problém najít si svoje místo v jakémkoliv stylu knih, pokaždé mne napadne nějaká myšlenka, jak vylepšit své kresby, či vymyslet něco nového.

Byl čas na to, jít do postele a tak jsem do sebe vsrkl poslední doušek třešňového čaje, Chada jsem položil na jeho místečko, ohraničené klecí snad přes půlku pokoje a zalehl do postele.

Ještě před tím, než jsem se chystal zavřít oči a přijít do ráje snů, jsem poslal zprávu Rayenovi.

‘‘Ráno si sbalím.

Chada předám

Stefanii i s

intrukcemi.

Dobrou.‘‘

Tak jo. Dva týdny, to zvládnu, i když tam vůbec nikoho neznám a neumím jejich řeč. Ale Rayen říkal, že je to pro anglicky mluvící studenty, takže doufám, že se nějak dostaneme k jádru věci. Teď už ale je čas přestat na cokoliv myslet, zavřít oči a nechat se unést do říše, kde ožívají i ty nejhůř nakreslení tvorové.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Nathaly : Excelente trama, con un buen toque de humor y con un tema fresco. La recomiendo

minliceth: Muy buen escrito algo mal con el tema de la ortografía se repetían 2 veces el mismo guión del resto todo en orden me encantó la trama y el final estuvo de maravilla mis felicitaciones...

sayury: Esto es arte ayuda en las noches de insomnio 😊😊😊

Kumkum : Amazing story and very well written. I am loving it. It's good to have such writers. You are fabulous.

mrsmagoo9847: Very entertaining

Sofiavergara: Its really relatable and cool

Arianna: I absolutely loved it

dontknowlove26: I can't believe I am so far in the series all ready there is no way it should be almost done 😞 Great read Thank You!

Thv Park 🥀 : Chille arto pero de emoción

More Recommendations

Blanche: Very good. I turned a boo g eye to the errors as the storyline was very interesting. Love the conclusion.

sonia: Still loving the series will definitely tell others about this site and your wonderful books

Christine Hiteshue: Read the first book and love it so much. The second is just as good! I love the orcs. The story is so captivating to me. But I am a romantic so that explains it all.

mgttkinsella: Great book really enjoyed it

패티: Estuvo fuerte el asunto..🥵Por favor que Baek me pase el PDF del libro para invocar incubos..🤭

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.