Write a Review

She was Accident - She is Strange

Summary

Dívka Cameron McEvans žije v New Yourku svůj poklidný život ze svým starším nevlastním bratrem. Všechno se změní když nastoupí do nové školy a potká Petera Parkera a lidi kteří jí přijidou až moc povědomí. Doctor Strange a Avengers zjišťují o jejích schopnostech a skládačky jejich životů se dávají dohromady.

Genre:
Fantasy / Action
Author:
Ronnie
Status:
Ongoing
Chapters:
28
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolog

Jela jsem z mým bratrem v autě a prospěvovala jsem si písničku od Shawna Mendese. „Jak bylo ve škole?" náš zpěv přerušila otázka mého bratra. Povzdechla jsem si. „Docela dobře díky Nedovi a Peterovi" pronesla jsem z úsměvem a opřela jsem se o okýnko. „Docela rychle jsi se s nimi spřátelila" pousmál se na mě ve zpětném zrcádku. „Ano alespoň myslím že ano nebo alespoň myslím že to nehrají" vydala jsem tiše. „Bude to dobrý neboj to už se znovu nestane slibuji" usmál se a dal mi ruku na stehno snažící se mě utěšit.

„Na chvíli si zdřímnu ano? V noci jsem skoro nespala" pronesla jsem a Jason přikývl. „Prospi se až dojedeme domů vzbudím tě" usmál se a já jsem zavřela oči. Probudila jsem se když jsem zaslechla troubení. Protřela jsem si oči a podívala jsem se na bratra. „Promiň ale nějakej idiot na nás troubí" pronesl ke mě a já jsem jenom lehce přikývla. „To je dobrý" usmála jsem se aby si nemyslel že byla jeho vina že mě probudil což nebyla.

Můj bratr vyjel na zelenou přes křižovatku a já jsem se rozhlédla po silnici abych něco zahlédla. „Jasone to auto co na nás troubilo..." vydala jsem ze sebe ale nic dalšího jsem nestihla doříct. Do našeho auta začali střílet puškamy. Vykřikla jsem téměř až hystericky. Jason v naději zachránit nás stočil volant do proti směru což byla ještě větší chyba protože do nás z obou stran narazili dvě auta a moje hlava praštila o sklo.

Zaúpěla jsem bolestí když jsem cítila jak se auto 'zmuchlalo' a mě to přiskříplo nohy. Podívala jsem se na svého bratra hlavu měl bezvládně na volantu a nohy skřípnuté stejně jako já to co mě ale vyděsilo byla téměř nepatrná dírka po kulce vedená přes celou hlavu. Věděla jsem co to znamená ale nedokázala jsem na to reagovat jinak než ho vzít za jednu jeho bezvládnout ruku která byla dříve na stehně.

Z očí mi vytékali slané slzy cítila jsem jak mi auto svíralo hrudník a já nemohla skoro dýchat. Přes to jsem ale roztřesenou rukou vzala rozbitý mobil. Měl prasklý display ale stále fungoval. Vytočila jsem číslo a čekala jsem až telefon někdo přijme. „Ambulance co si přejete" ozval se hlas a já začala plakat. „Pomoc A-autonehoda... Queens 40 P jsme v autě můj bratr je asi mrtvý pomoz" vydala jsem z posledních sil. Nedokázala jsem telefon dál udržet v rukou proto mi upadl na zem a rozbyl se.

Zahlédla jsem lidi snažící se otevřít auto a pomoct nám ale nebyla jsem dost silná. Moje hlava spadla na rameno mého bezvládného bratra a zavírala jsem oči, poslední co jsem viděla byla houkačka a sanitka, kteří se nás snažili vyprostit. Byli jsme v bezpečí. Z pocitem tohot, toho že jsou tu lidé co nás zachrání jsem konečně mohla zavřít oči a pokusit se odpočinout a jen doufat v to že ještě existuje naděje pro záchranu života mého bratra.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

funmilolaabdullahi: My best novel ever.1 and 2

Kriss Mobbs: Interesting storyline. Thrilling and magical. So many deities involved. Good and bad with good winning. Anyone can read this age 21+ for the mature reader. The blood and gore may be difficult for some. The warnings are welcome

keminutella: Me gusta mucho, una nueva aventura para vivir junto a esta gran escritora

tabbycatx361: Love the book keep up with good work

dontknowlove26: I can't believe I am so far in the series all ready there is no way it should be almost done 😞 Great read Thank You!

Tiffany: I loved how fierce our heroine was. I wish more stories had women like her in them. If you love supernatural stories then definitely give this one a read. There may need to be another proofreading edit. But other than that I enjoyed this.

sonia: Omg like seriously that's crazy he's not dead but he's alive so sad tho at least they can be a family again I hope the 2 find their mates soon !!

More Recommendations

sonia: Absolutely love this story can't wait to read the rest of them loving the short stories but quick to the point

memejkt5: I'm waiting for her to find her voice. And there seems to be a couple of plots going on at the same time. Can't wait to read on.

lisalynch: I have enjoyed this book and will also give the second book in the series a go

Elizabeth: Toda la historia me a gustado, jimin como hermano muy bueno

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.