Write a Review

they say it's hard to be happy

Summary

"Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle alakalıydı yalnızca."

Genre:
Romance / Other
Author:
Buke
Status:
Ongoing
Chapters:
7
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

o.o

Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle alakalıydı yalnızca. Kederli bir tohum düşmüştü toprağa, güneş görmüş, büyümüştü.

Onun gibisini hiç görmemişti daha önce, kimse de onun kadar güzel olamazdı. Bir kalp atışına kâinat nasıl sığdırılırdı ki zaten başka türlü? Sabah esen şefkatli meltem gibi, sağanaktan önce düşen aceleci damlalar gibi, bir zambağın buhru, uhrevi bir ezgi gibi, gözyaşının tuzlu tadı gibi hatta, su gibi. Su gibi, aziz ve hayati.

Gün ışığı zaten hep en güzel onun saçlarına düşmüştü, bahar hep onun tenindeydi ve dünya da zaten bu yüzden onun etrafında dönüyordu. Doğan her sabah ve batan her gün onun uğrunaydı, hava onun uğruna ve toprak onun uğruna.

Onca zaman âlimdi de bir çift gözün hülyasında yitirmişti şimdi yaratılışın tüm sırlarını, ilahını yitiren bir meczuptu artık.

Ne zaman oldu, nasıl oldu, neden? Bilmiyor kimse, bilmez de zaten genellikle. Bilinmez olandır zaten varlık ile yokluk arasındaki ince çizgi. Bir bakışta vardı, diğerindeyse yok. Arada kaç bakış vardı, onu bilen de sayan da olmamıştı.

Dünyanın en hüzünlü hikayesi değildi bu, hüzünle ilgiliydi yalnızca. Kederden bir fidan büyümüştü, bahar gelince çiçek açmış, güz gelince yaprak dökmüştü.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

aureliaelenah: Obsessed with this story 🥰🥰

Margaret South: If you're looking for something different this is the place 🌹

mjnbartierra: Años leyendo sus historias y cada vez me asombro mas de su aptucia para atraparnos eres fabulosa Ana

Kookminista: Es muy buena, me gusto namjoon casi me un infarto pero ameee le hizo gemelos ?? Hermosa

Manuna: J'adore la tournure que sa prend merci beaucoup pour cette superbe lecture. J'ai hâte de connaître la suite de leur histoire.

tabbycatx361: Love the book keep up with good work

Sofiavergara: Its really relatable and cool

More Recommendations

Thv Park 🥀 : Chille arto pero de emoción

crazybrownmom: Well written! Different from other stories. Constantly keeps you guessing what will happen next! Can not wait to find out how it ends!

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

Boyzmom: I liked how everyone was interwoven. Usually you only get one couple, but had multiple couples and they were all throughout the story. Very well written and look forward to more from this author

Kmi: Es demasiada buena la saga lástima.qie tuvo final podría seguir leyendo mil libros de esta historia

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.