Měsíc a hvězda

Summary

Po letech klidu se mladé Bretonské dívce Calanthe začne náhle hroutit svět. Starý muž, který se jí ujal v pěti letech a zároveň se stal jejím lektorem, umírá na zákeřnou nemoc, která se šíří po celém Tamrielu. V posledních okamžicích ji mistr vtiskne do rukou své zápisky s prosbou, aby práci dokončila za něj. Calanthe se tak chtě nechtě vydává na vlastní pěst do drsné severské země hledat dávno ztracenou naději, přičemž poznává skutečný svět bez pravidel. Začíná boj o přežití a ona nalezne pomoc tam, kde by ji nikdy nehledala. Její zásady vezmou za své v okamžiku, kdy se ocitne mezi žoldáky, zločinci a uprchlými otroky, kterým by se za jiných okolností zdaleka vyhnula. Společně zdolávají nástrahy drsné země, v níž se po čase Calanthe začíná cítit jako doma...

Genre:
Fantasy / Adventure
Author:
K.R.Havres
Status:
Ongoing
Chapters:
11
Rating:
n/a
Age Rating:
18+

Úvod

Možná se ptáte, proč zrovna Elder Scroll. Dle toho, co vídám v různých diskuzích a skupinách Fanfikce není příliš oblíbeným tématem, ale já prostě věřím, že své kouzlo má. Fanoušci mě jistě pochopí. Z mého pohledu je fanfikce a fanfikce. Někteří si vypouštějí již vytvořenou hlavní postavu / y tu předělávají, nebo navazují na originální příběh, popřípadě ho mění kompletně celý. No a jiní využívají pouze vytvořené univerzum původního autora a své hlavní postavy si nevypůjčí, ale nechají je zrodit ve své hlavě. A to je můj případ. Svým hlavním i vedlejším postavám hrozně ráda vdechuji život a tvaruji je do osobností špatných či zlých v průběhu celého příběhu. Proč to dělám? Tým se seznam týmů, že dokážou vcítit a pak odhadnout a reagovat na určité předměty. Je to velmi zábavné a získává k nim následující zvláštní vztah, co ve mně mnohokrát dokáže vyvolat silné emoce. Což jistě znáte velmi dobře Vy, jež píšete😊

Ke psaní tohoto příběhu jsem si vybrala druhou éru, a to záměrně. Potřebují si nejspíš každý myslí, že nejepičtější je příběh Drakorozeného. Já si to nemyslím. A ano sama o něm píši a stále pokračuje i druhý díl, jenže právě díky tomu jsem si uvědomil. V historii je mnoho událostí, které ctihodného bojovníka předčí a zdají se i zajímavějšími tématy ke psaní. Tak to vidím já. No a co se mým příběhem týče, v úvodu nic nevyzradím, snad jen to, že je to středobod významné postavy v historii Elder Scroll, který jsem si dovolil zapůjčit, aby můj hlavní hrdinový použití „pestřejší“ život 😊

Pokud nejste fanoušci Elder Scroll , nebo vůbec nevíte o čem je řeč - neznáte jeho úžasný svět, ani vám nic neříká názvy a zlověstně vyhlížející data - nezoufejte. V mém příběhu nic nenajdete, čemu byste nerozuměli. Nirn je svět jako každý jiný a samozřejmě iv něm jsou zvláštní bytosti, rasy, mluva a rozmanitost země plné tajemství. Vím, že existuje mnoho lidí s nádhernými propracovanými příběhy, nebo knihovní universa, z každé inspirace jen čiší, ale zkrátka se Elder Scroll nějak stalo mou srdcovou záležitostí a možná i tak trochu závislostí v tom, že mi pomůže utéct z reality do nádherného světa plného fantazie. Mám ráda Fantasy všeobecně, mám i pár dalších rozepsaných příběhů, ale vždy se vracím k psaní, které u mě vyvolává pocit nostalgie.

Trocha vysvětlivek do úvodu, kdyby někdo chtěl...

Roční období

Leden- Ranní hvězda ( znamení Rituálu )

Únor- Sluneční úsvit ( znamení Milenka)

Březen- První setba ( znamení Pána)

Duben- Dešťová ruka ( znamení Mága)

Květen- Druhá setba ( znamení Stínu)

Červen- Polorok ( znamení Hřebce)

Červenec- Sluneční výše ( znamení Učedníka )

Srpen- Poslední setba ( znamení Válečníka )

Září - Západ ( znamení Dámy )

Řijen- Ledopád ( znamení Věže )

Listopad- Sluneční šero ( znamení Atronacha )

Prosinec- Večerní hvězda ( znamení Zloděje )

Dny v týdnu

Pondělí - Morndas ( Jitření)

Úterý - Tirdas ( Robota)

Středa - Middas ( Střednice)

Čtvrtek - Turdas ( Čtverák)

Pátek - Fredas ( Pátoslav)

Sobota - Loredas ( Slavoj)

Neděle - Sundas ( Světlice)


Geografie


Skyrim - Severská země se zasněženými pláněmi a vysokými horami obývaná Nordy

Hammerfell - Země zalitá slunečními paprsky a poseta písečnými dunami obývána Redgurady

High Rock - Malebná města, střídají vesničky a vinice, až po dokonale střežené pevnosti vhorských oblastech. Země Bretonců a Orků ( Orsimer)

Morrowind - Skalnatá oblast, v níž dominuje zejména sopka přezdívaná Červená hora stále chrlící popel a lávu. Je to domov Dunmerů (Temní Elfové)

Summerset - Velký ostrov pokrytý obrovskou škálou barevných místních květů a elfskou architekturou. Obýván Altmery (Vysokými Elfy)

Valenwoodu - hustě zalesněná provincie obývána Bosmery (Lesními Elfy)

Elsweyr - Země, kde se snoubí nicota s rájem. Od pustých plání na severu po džungli a deštné pralesy na jihu. Je domovinou kočičí rasy Khajiitů.

Black Marsh - Obrovská a často nezmapovaná země mokřadů a husté džungle obývána Argoniany

Cyrodiil - Velká prosperující země s hlavním městem, v nichž sídlí císař. Domov rasy Imperiálů

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Pamela: I loved everything with the story especially the way I held you so interested to see how it ended!

10Tenley: I've read both of the books in the series and I love the story lines in both.Thank you for writing an amazing series.I'm still gonna need the rest of the next book tho.

Solar_ecstasy: A beautiful story, really. Some dark and sad moments, others bright and comforting. I was very happy reading this.

Kumkum : Amazing story and very well written. I am loving it. It's good to have such writers. You are fabulous.

Kiri: Brilliant can't wait for book 2 😁

Wanda: Linda y hermosa historia

Arianna: I absolutely loved it

Jade Corrie: Love this story

Shellz Watson: Really enjoying this story- cant wait for the next book!

More Recommendations

dontknowlove26: I can't believe I am so far in the series all ready there is no way it should be almost done 😞 Great read Thank You!

itssmezena: love this so much to the point I read every single word and page without skipping in school while I had my midterms going on. U should rlly write an actual book like this. I just wished to see how she became the queen and how everyone respected them both also the only thing I have a problem with ...

sonia: Absolutely love this story can't wait to read the rest of them loving the short stories but quick to the point

Posh: I love it, very interesting 💕💕💕💕💕

Aria: Loved the book and couldn't keep it down till the very end. Amazing plot and good storyline.... Looking forward to reading more of your works...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.