I LOVE YOU DUMB KITTY - minsung cz

Summary

„Když jsem s ním, jsem mnohem šťastnější, když se mě dotkne, způsobuje mi elektrické šoky a když se svým obličejem přiblíží k mému, cítím se jako ve snu, ale to je normální, ne?" „Ne Jisungu, není. Ty jsi se zamiloval..."

Genre:
Romance / Humor
Author:
Chungminiie
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

1. Novinka

Byly už 4 hodiny v pátek odpoledne a já kráčel domů ze školy. Vyučování takhle pozdě nekončí, jen jsem se zdržel. Jo, dvě hodiny.

Nemohl jsem za to, to oni. Snažil jsem se jim vyhnout a schovat se, jenomže mě našli. Setřel jsem si palcem zkrvavený koutek rtu. Sykl jsem, protože to zabolelo.
Blbci. Jak já je nesnáším.

Stál jsem před naším domem a podíval se na hodinky, které ukazovaly 16:30. No super. Nadechl jsem se a vydechl, ale můj dech se pořád třásl.

Chytil jsem kliku a vstoupil do domu. Byla to velká, bílá vila, hold taťka byl celkem boháč. Měl vlastní firmu na boty a ta mu celkem vynášela.

Uslyšel jsem rodiče z obýváku, jak se o něčem hádají. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Stejně je to jedno.

Chtěl jsem se nepozorovaně proplížit jako ninja do svého pokoje, ale tatík mě musel uslyšet (jak??) a zavolal si mě do obýváku. Ztuhl jsem v pohybu. Třeba si bude myslet, že se spletl.

„Jsi si jistý Jihoone?” zeptala se polohlasem mamka táty.

„Naprosto.” odvětil jí táta. „Jisungu neschovávej se. Vím, že tam jsi.” zavolal na mě.

Sakra, a to jsem si myslel, jak jsem nenápadnej. Přestal jsem se schovávat a šel do obýváku.

Otec seděl u stolu a matka stála vedle něj s rukama založenýma na hrudi.

„Jisungu,” pohlédl na mě významně otec a podíval se mi přímo do obličeje. Dělal jsem, že rozbitý koutek vůbec neexistuje.
„chtěl bych s tebou něco probrat. A dřív než začneš něco namítat, chci dodat, že to je jen pro tvé dobro.” dořekl. Začínal jsem se trochu bát, co z něho vypadne.

Až teď jsem si všiml, že v ruce drží nějaký letáček. Otec se najednou zvedl, došel ke mně a podal mi ho. Vzal jsem si ho a podíval se na něj. Byla to nějaká velká budova, vypadala trochu jako škola.

„Co to je?” zeptal jsem se ho.

„Ramova chlapecká internátní škola pro nadané. V pondělí tam přestoupíš a budeš bydlet. Vše je už zajištěné.” odpověděl otec.

Tím co mi řekl, mi ukradl všechna slova z pusy, vrazil je do mixéru, rozmixoval a to co zbylo spláchnul do záchodu. Na internát? Já? Proč? Kde? Co? Proč zrovna já?

„A-ale proč? Tady na škole se mi to líbí (nesnáším to tam) a mám tu kamarády (jen vymyšlený) nemůžeš mě jen tak vzít a upíchnout! To přeci nejde!” namítal jsem. Sice to tady nesnáším, ale pořád lepší než nějaký internát 200 km od domova.

„Věř mi, že jde. Taky si myslím, že je toto nejlepším řešením pro tvou aktuální situaci.” řekl přísně táta.

Nevěřím vlastním uším. „Klidně si to mysli, jenže já na žádnej blbej internát chodit nebudu!” křikl jsem a s těmito slovy jsem utekl z obýváku.

Naštvaně jsem zabouchl dveře svého pokoje. „Jak mi to mohl udělat? Vlastní otec! Blbej internát!” zanadával jsem. Naštvaně jsem kopl do skříně, ovšem to jsem neměl dělat, protože mě hrozně rozbolela noha. „Sakra...” sykl jsem a začal poskakovat na jedné noze a foukat si bolavý malíček. „Sakra, sakra, sakra...”

Nesnáším všechny. Nesnáším všechno. Nesnáším sebe.

Seděl jsem zády opřený o postel. Rozbrečel jsem se. Ani nevím proč. Po chvilce jsem se uklidnil. A přece nikam nepojedu.

Heya lidičky, vítejte u cz kpop love story ^^
Můžete mě sledovat na wattpadu, odkud celou ff kopíruji a taky tam jsem mnohem aktivnější; Chungminek.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

dunback: Stunning short story, which weY is on.y the start of a love distaste romance between a King and his forced Queen, a forgotten love affair between 2 Young g sweet lovers that was never what it seamed…. A novel is needed from the morning after the end of chapterv4…. I wonder how long it takes her t...

sayury: Esto es arte ayuda en las noches de insomnio 😊😊😊

JK+JM=kookmin : Hermosa historia de verdad

Kumkum : Amazing story and very well written. I am loving it. It's good to have such writers. You are fabulous.

Nathaly : Una novela que engancha a la primera, mis felicitaciones y que continúe haciendo lo que mejor sabe hacer!!

Wanda: Linda y hermosa historia

glorykengonzi: Perfect book i really loved it soo much enjoyed it alot

Carolyn Russell: I love the mix of romance and action in the story. It makes the story more interesting. The characters were very well thought out and the details made them seem very realistic.

Jade Corrie: Love this story

More Recommendations

Blanche: Very good. I turned a boo g eye to the errors as the storyline was very interesting. Love the conclusion.

Vanessa: Read the first book and I'm so excited to read Eric's side. I only hope that we see happy things after this war.

Boyzmom: I liked how everyone was interwoven. Usually you only get one couple, but had multiple couples and they were all throughout the story. Very well written and look forward to more from this author

mgttkinsella: Great book really enjoyed it

Yurei : A la mierda me encanta lo fuerte que es esta historia 🔥🔥🔞🔞 y además como lo escribe la autora/o. Todo de la novela me facina,sigue asi

패티: Estuvo fuerte el asunto..🥵Por favor que Baek me pase el PDF del libro para invocar incubos..🤭

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.