~ 𝐏𝐚𝐭𝐡 𝐓𝐨 𝐘𝐨𝐮 ~ {𝗍𝖺𝖾𝗄𝗈𝗈𝗄 𝖿𝖿.}

Summary

❝ ─ Taeh.... Kérlekh.... ne hagyj el! ─ ölelt át szipogva még utoljára.... ─ ❞ Top: Taehyung Bottom: Kookie ─ trágár szavak ─ néhol +18/+16 ─ erőszak

Genre:
Drama
Author:
Namjooniee94
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

1.rész

|Jungkook|


Jeon Jungkook vagyok és 18 éves. Egyedül élek egy kisebb városkában, mivel a szüleim fél éve elhunytak autóbalesetben..... Azóta már elköltöztem egy kisebb lakásba.... mivel nem bírtam ott lenni egyes egyedűl.

Hát igenh... Ennyi rólam a tudnivaló.
Ja meg még annyi, hogy kb 2 hete jöttem ebbe a gimnaziumba ahol most vagyok.

Még nincsenek barátaim, de remélem idővel lesz pár. Most is épp a suli fele tartok. A buszhoz érve, gyorsan felszálltam, majd leültem egy üres helyre. Az ablak fele fordítva fejem, bámultam a tájat.

Kb 4 megállót mehettünk, majd a suli buszmegállójanál le is szálltam.
A kapu fele pillantva, láttam már a többi diákot a kapunál beszélgetni.

Belépve a kapun láttam, ahogy mindenki rám pillant. Eléggé zavarban éreztem magam e miatt. Gyorsabb tempóban kezdtem elhaladni a többiek mellett, mikor hirtelen valaki kezemet megfogva hátra ránt.

Hátrafordulva láttam, hogy az egyik osztálytársam vagy is szerintem az egyik, csak nem emlékszem a nevére....

- Jungkook ugye?- kérdi szemeimbe pillantva, mire én csak nagyot nyelve bolintok egyet. Éreztem ahogy a torkomban kezd el dobogni a szívem.

- Kim Seok Jin!- mondta, miközben valamit matatott a táskájában.

- Öm.... Jeon Jungkook!- mosolyogtam rá, mire elő vett a táskájából egy szendvicset, majd el is kezdte enni azt.

Nem tudtunk sokat beszélgetni mivel hamar becsöngettek.
Belépve a terembe, ledobtam magam a szokásos helyemre, majd elkezdtem kipakolni.

Miután kipakoltam elővettem a telefonom és a fülesem, majd rányomtam egy számra.
Mivel egyedül ültem így enyém volt az egész pad, és eltudtam rajta feküdni.

De nem tartott sokáig, mivel belépett a tanár, majd utánna egy fiú.

- Jó reggelt gyerekek! Bemutatom az új osztálytársatok! Többen már ismerik, mivel a másik osztályba járt! De mostmár hozzánk jár!- mondta majd leült a tanari aztalhoz. Én még nem is láttam őt!

- Kérlek mutatkozz be! Csak azok kedvéért akik még nem ismernek!- mondta a tanár kedvesen mosolyogva rá.

- Oké! Kim Taehyung vagyok! Ennyi!- mondta flegmán, majd felénk pillantott.
Láttam ahogy a többiek felrakják maguk mellé a lábukat vagy a táskájukat. Miért?

- Taehyung kérlek ülj le oda!- mutatott felém. Mire nekem nagyot dobbant a szívem. Vállat vonva kött felém, majd mikor ideért, ledobta magát a mellettem lévő székbe. Elkezdett kipakolni, majd mikor kipakolt e tábla fele pillantott.

Mire én is autómatikusan előre pillantottam....Sziasztook!♡

Szóval annyit szeretnek elárulni erről a könyvről, hogy nem tervezem olyan nagyon hosszúra.... De azért remélem, hogy tetszeni fog nektek!°♡

Hamarosan hozom a folytatást!♡
Addig is mindenki nagyon vigyázzon magára!♡´・ᴗ・`♡

Pusziii<3Continue Reading
Further Recommendations

Jd Nox: That was sizzling hot! Another amazing story from this author. Great job! 👏🏻

Diandra: Book was so good! I couldn't stop reading!!

rosarioemylia: This book was SOOOO GOOD!! i think i literally read the whole thing in 2 days! I had a hard time putting the book down it was very well written.

TeeR: Another amazing Lulu Waters masterpiece.The story, the depth of the characters and the romance is to die for.Love, love, LOVE this book!

Dey: The author has their own type of writing style I personally like it. there are hardly any grammar mistakes which makes it easy to read to.

Christina: Loving this book

mistyswanson: There are several misspelled words in the story which are distracting. Otherwise, it has been an enjoyable read.

Kat-green-eyes: Really recommend this book. I just started reading and can't put it down. Their relationship is like an elastic band. Hope they throw the elastic band and come together.

More Recommendations

Lola Griffin: The book is so good to read can’t wait to see what happens next in the book

Aria: The book was quiet nice and the plot was great... Recommended for short, sweet romantic read.... Keep up the good work.

Romancereaderhea: I needed this closure 😩 these two are just goals 🙌

lenalesser02: I really like the story

HJ : I can’t stop reading!!! I need to go to the next book ASAP, this story is so hooking. Loved the author’s writing style, makes the story so great!

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.