Write a Review

Miraculous and Batman Family's

Summary

Marinette ztratila skoro všechno a musí začít nový život, ten život začíná v Gothamu. Ale její starý život nebo alespoň život superhrdinky musí v paříži zůstat dál ale život jí hází pod nohy překážky a některé překážky prostě porazit nedokáže nikdo. Marinette si musí vybrat protože nemůže zachránit všechny.

Genre:
Fantasy / Adventure
Author:
Anička
Status:
Ongoing
Chapters:
3
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolog

Když před dvěma lety Bridgette Cheng zemřela celý svět pod jejíma nohama se zhroutil. Do školy přišla ta nová dívka která vyprávěla ty krásné příběhy které chtěl každý slyšet namísto pravdy. Kdysi také znala toho chlapce jehož jméno už si nepamatuje. Znala ho ještě v době kdy nebyl chladným. Byla o dva roky mladší než on takže když se jednou za půl roku viděli zatočil s ní v náručí. Nebyli přátelé a nikdy si ho přímo nepamatovala.

Nikdy se moc neviděli a čím déle se neviděli tím více zapomínala. Z toho chlapce jí v paměti zbyli jen útržky očí, vlasů a slov ten chlapec byl už jen pouhou vzpomínkou a nejen protože se tak dlouho neviděli ale k jejich znovushledání mohla poděkovat Italce Lile Rossi. Ztratila všechny své přátelé, lidi které milovala a zbyli jenom střípky. Tenkrát znovu poznala Felixe. Teď o dva roky později měla jen pár lidí okolo sebe na které se mohla spolehnout mezi které patří i Felix sám a tito lidé, ti znali její největší tajemství. Těmto lidem bylo umožněno poznat druhou tvář Marinette Dupain Cheng.

Proč musíš být tak žárlivá Mrcha?"

Byli jsme kamarádi od dětství a zjišťuji že neznám!"

„Jsi malý rozmazlený spratek!"

„Proč jsi prostě nemohla jít po hlavní cestě? To musíš být tak sobecká?",

„Její lži nikomu neubližují"

„Jsme z tebe zklamaní! Ty snad nejsi ani naše dcera
!"

Marinette se prudce posadila na postel, byla celá spocená, zadýchaná a její srdce bušilo jako o závod. „Marinette? Jsi v pořádku?" vydal hlas a Marinette se otočila na svojí červenou kwami která vypadala více než ustaraně. Tikki se o svojí majitelku bála protože byla v čím dál větších depresích. „Jsem, jsem v pořádku jenom se mi zdálo o tom co se v posledních letech stalo" vydala tiše Marinette. Červená kwami si povzdechla a přitulila se do obětí své majitelky, víc pro ní udělat nemohla ať chtěla jakkoliv moc tak nemohla.

Povzdechla si, díky Lile ztratila svoje přátelé ti kteří s ní byli od začátku, ztratila Nina a Kima. Ztratila dva chlapce které brala jako bratry. Ale to ze všeho nebylo to nejbolestnější. Její vlastní rodiče, oni věřili Lile nad svou vlastní dcerou. Ale nebylo to překvapení vždyť jí obviňovali ze smrti její vlastní starší sestry, jako by jí zabila nebo co, jako by snad ona byla příčinou všeho. Vždy byla nechtěné dítě to věděla, rodiče jí vždy zanedbávali ale Bridgette? Ta tu byla vždy pro ní jako správná sestra a pomáhala jí, chránila jí a milovala ji.

Před školou na ní jako každý den čekali její čtyři přátelé Kagami, Luka, Chloe a Nathaniel. Byli to její nejlepší přátelé jediní co zbyli. Z Chloe to bylo na začátku složité ale změnila se, byla jiná a změnila se díky všemu co prožila z beruškou. „Hey Minette" pozdravila jí Chloe její přezdívkou. Byla to zvláštní přezdívka ale nevadila jí. „Ahoj Ma-Ma-Marinette" zasmál se Luka kterého Marinette okamžitě obejmula při čemž on měl na zádech jako vždy kytaru nikdy jí nepustil z očí vždy jí měl u sebe.

„Dobré ráno Marinette" pozdravil jí stále chladný Felix nedávající na jevo emoce ale ona veděla že uvnitř je dobrý člověk. „Ahoj Fe!" pozdravila ho vesele. „Náš talisman štěstí" zasmál se chlapec. „Kime nejsem žádný talisman" pokárala jí Marinette. „Ohoho! Marie!" Mari zaklela. „Allegro kolik energeťáků jsi vypila?" vyslovil za Mari otázku Felix. „Šest... Náct" vydechla blondýnka a Marinette se pokřižovala. „To už nepomůže" utrousila Chloe co nejtišeji mohla zatím co ostatní se buď smáli nebo jí kárali za nezodpovědnost.

„Dobré ráno Mari-Chan" pozdravila konečně Kagami. „Ahoj Kagami" usmála se Marinette a obejmula svojí kamarádku. Marinette se instinktivně podívala ke dveřím od školy stála tam Alya, Nino, Lila a nakonec i Adrien. Do dneška si pamatovala jak jí Adrien řekl aby nebyla sobecká a vydala se z davem protože Liliny lži nikomu neubližují ne ubližovali jí, ze všeho nejvíc jí ale to on neviděl. Nino a Kim se jí vždy snažili zastávat ale Mari po nich chtěla aby pro svoje bezpečí šli z daven. „Jdeme do třídy" vydechla Chloe povzbudivě chytla Mari za ruku a vedla jí do třídy.

Marinette a Chloe chodili do třídy z Lilou. Luka a Kagami chodili do třídy paní Mendějelové. Felix a Allegra byli o rok starší takže chodili do úplně jiné třídy. Chloe z Marinette vešli do třídy Kim z Ninem a Maxem na ni rychle kývli. Ve skutečnosti si v poslední době byla z Ninem o hodně vzdálenější a ona sama nevěděla proč. Z Kimem se potloukala tajně ale z Ninem nikdy. Juleka z Rose se na ní tiše usmáli na pozdrav a ona jen přikývla. V třídě byla spousta lidí které milovala ale oni jí odmítali uvěřit že je Lila lhářka a o to víc to bolelo, copak ona by mohla být tyran nebo lhář?

Marinette si sedla vedle Chloe do přední lavice a položila si tašku na zem. Všichni už si zvykli že sedí vedle Chloe ale jí samotné to stále nějak připadalo jako nezvyk. Život jí pod nohy dal překážky a falešné přátelé díky kterým mohla poznat ty opravdové.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

artdul: Pobre Marcos, lo van a enviar a Siberia.

Jopartner: Inventive and i enjoyed reading the story.

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

Kriss Mobbs: I feel the story is beginning to drag. There needs to be a quicker resolution between Anaya Dimitri. The story line for a two book read is good. Then the third needs to pick up down the road to their future, in their future. It’s a good read on its own with a proper into. It’s a decent read for 2...

juicedabox: The story line is so good! If a little rushed. Would love to see it expanded and fleshed out.

Kriss Mobbs: Interesting storyline. Thrilling and magical. So many deities involved. Good and bad with good winning. Anyone can read this age 21+ for the mature reader. The blood and gore may be difficult for some. The warnings are welcome

Tiffany: I loved how fierce our heroine was. I wish more stories had women like her in them. If you love supernatural stories then definitely give this one a read. There may need to be another proofreading edit. But other than that I enjoyed this.

Margaret: There is nothing in the book I don't dislikeI recommend this book to my friends

More Recommendations

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

sonia: Still loving the series will definitely tell others about this site and your wonderful books

Nachux: I like itIt's very sensualMy sisterBecause it is extravagant

RaineyDayz: 5 🌟 It's so cleverly punny and oh so freakin 🔥🥵 One minute I was laughing and the next I was squirming in my seat. Who knew Santa could be so damned sexy 😋🤤 Can't wait for the rest of Sylas and Melody's story ❤️‍🔥

dontknowlove26: I LOVE these stories but I don't know if it's me or the story seems like it jumps some maybe I will just have to reread them just to make 😊 Thank You for your story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.