across the universe

goodnight

since 08.11.2014
ผู้ชายคนนั้นหลับไปแล้ว

บาบิหลับไปแล้ว

ทิ้งผมให้เผชิญความหวาดกลัวเพียงลำพัง

เพราะความอ่อนแอที่นานๆจะยอมปล่อยให้ออกมาโลดแล่นสักที ผมมักจะกดมันไว้ภายในเสมอ ด้วยกลัวว่าใครจะปั่นหัวผมเล่นโดยใช้มันเป็นเครื่องมือ

เด็กคนนี้ใช้เวลาเกือบสองเดือนกว่าที่ผมจะยอมเปิดใจ แน่ล่ะ..ในสถานการณ์แบบนี้หัวใจผมคือสิ่งที่ไม่ปลอดภัยที่สุด มันถูกเหยียบย่ำได้ง่ายดายจากใครต่อใคร

แต่คิมจีวอนไม่ทำแบบนั้น ตั้งแต่วันแรกที่เราพบกัน เขาแทบจะเป็นคนเดียวที่ดีกับผมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย อย่างน้อยจีวอนก็ไม่เคยมองผมด้วยสายตาดูแคลน หรือปรามาสว่าผมจะทำโชว์ออกมาได้ไม่ดี

อย่างน้อยจีวอนก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงออกชัดเจนว่าเชื่อมั่นในตัวผม และคอยสนับสนุนเวลาที่ผมต้องการแรงผลักดัน เวลาเลวร้ายเหล่านั้นจีวอนไม่เคยทิ้งผมไปไหน

แม้แต่วันนี้..

เด็กชายที่แข็งแรงเกินมนุษย์มนาคนนั้นก็ไม่ได้ทิ้งผมไปไหน จีวอนนอนหลับอยู่ข้างใต้ตัวผม พวกเรานอนซ้อนกันจนดูน่าอึดอัดเพราะเป็นวันสุดท้ายของรายการ มิกซ์แอนด์แมทช์กำลังจะจบลง และด้วยความสัตย์จริงคือผมรู้มานานแล้วว่าผมไม่ใช่คนที่มิกซ์เข้ากับทีมแล้วจะแมทช์ได้ลงตัว

ชานอูต่างหาก

เด็กน่ารักแก้มยุ้ยคนนั้นที่จะทำความฝันให้เป็นจริงได้ แน่นอนว่าผมไม่ยอมแพ้ คุยกับจินฮยองเอาไว้แล้วว่าจะเราสู้ไปด้วยกัน แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ปวดใจ

ผมปวดใจเหลือเกินที่ทำอะไรดีๆคืนให้จีวอนที่สนับสนุนผมมาตลอดไม่ได้

สิ่งที่ผมปวดใจที่สุดคือ จะได้มีคิมบับตัวป่วนมาคอยยิ้มเผล่ให้กำลังใจผมทุกวันอีก มีแต่บาบิของแฟนๆที่ตารางงานรัดแน่นมากขึ้น และมีเวลาว่างน้อยลง บางทีอาจไม่มีเวลาดูแลตัวเองเลยด้วยซ้ำ

นี่คือสาเหตุที่ผมหวาดกลัว

ผมเปิดใจให้เขาไปแล้ว และผมกำลังเผชิญกับความหวาดกลัวที่มีโอกาสเป็นจริงสูงกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์

พรุ่งนี้เช้าที่ผมจากไป ผมกลัวเหลือเกินว่าจะไม่ได้กลับมาหาจีวอนอีก

ลมหายใจผะแผ่วที่รดรินเส้นผมและข้างแก้มของผม ทั้งท่อนแขนมี่วาดวางเอาไว้แนบกาย แม้หลับใหลแต่จีวอนยังคงอยู่ตรงนี้ เสียงลมหายใจมันบ่งบอกว่าอีกคนกำลังดำดิ่งสู่ห้วงความฝัน ในนิทรารมณ์จีวอนคงจะมีความสุข

อย่างน้อยเขาก็มีความสุข

แม้คืนนี้ผมจะต้องเผชิญกับความรู้สึกเคว้งคว้างเพียงลำพังก็ไม่เป็นไร

เพราะว่าจีวอนจะมีความสุขในฝันนั้น

ผมไม่เป็นไรContinue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered book publisher, offering an online community for talented authors and book lovers. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books you love the most based on crowd wisdom.