האחת מהקצה השני של העולם

Summary

את הוגוורטס כולם מכירים, וכך גם את בובטון ודומשטרנג. אבל מה עם קאסטלוברושו ומאוטוקורו? הספר מספר את סיפור המפגש של שתי נערות שכביכול לא קשורות אבל יש הרבה דברים משותפים בינהן. לא אפרט מסיבה פשוטה- אני נגד ספויילרים. מקווה שתהנו

Genre:
Fantasy
Author:
Leah
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

פרק 1- אנגלה

זה היה לילה ארוך מאוד, נותרו חמישה ימים לביקור של מאוטוקורו והקאיפורה החליטו להשליט טרור שוב פעם.
היצורים האלה לא מציקים או רעים חלילה, להפך- הם השומרים של הטירה ויערות הגשם. אבל כשהם רוצים הם הופכים לשטנים קטנים וחמודים...
אתם בטח מכירים את המפחידן פיבס מהוגוורטס, ובכן- זה הפיבס שלנו.
אין באמת טריק לשלוט עליהם, כמו הגונגל- היצורים האלה חסרי גבולות. אז חיכינו שהם יסיימו ורק אז התחלנו לנקות, כמו שהזכרתי- כמה ימים נותרו לביקור הגדול, זה עניין דיי גדול. המאוטוקורו זה בית ספר הקוסמים של יפן ואסיה בכללי, התלמידים שם מאוד מתורבתים וחשוב להנהלה (שזאת המנהלת, בנדיטה דורדו) להשאיר רושם טוב. למרות הידידות של שני בתי הספר זהו לא סוד שיש סוג של תחרות בינהם.
מטרת הביקור האמיתית לא ברורה האמת, ולא ברור שמישהו יודע. אבל לנו נאמר שזהו ביקור שנועד לשם הכרת התרבות השונה ויצירת קשרים חדשים. במילים אחרות- מקווים שנלמד קצת נימוסים מהיצורים של מאוטוקורו. סליחה, לא יצורים. תלמידים...

כמו שאני מניחה שכבר השארתי ברור- אני שונאת את הרעיון של הביקור, הם כאלה מציקים לגבי עמידה בגבולות ובנדרש גם ככה, אנחנו לא צריכים עוד הסבר של ״אתם בושה לאנושות״.
סתם, אני קשה איתם... אבל זה מטיבעי להתלונן....
אל תאשימו אותי.

בקיצור- הלכתי במסדרונות קסטלוברושו והנפתי את השרביט שלי והכל הסתדר במקומו. הקאיפורה גמרו את המסיבה שלהם וכמה מהם פשוט ישבו בצד ובהו בי עוברת, וכמה גם באו לקבל ליטוף.
״בבקשה תתאפקו פעם הבאה״ ביקשתי מהקאיפורה הקטנה שכעת גרגרה בחיקי. היא רק הביטה בי וחייכה חיוך שובב.
נאנחתי וחזרתי לעבוד.
זה היה פרך, אני וצוות התורנות סיימנו את הסריקה שלנו על הטירה וחזרנו לכיתות, שם למדנו תורת קסם מפי מורה צעיר ונלהב שהרבה צחקו עליו שהוא נראה כמו קן מברבי.


״תלמידים? ״ הוא אמר בקול חזק מהרגיל והקפיץ אותי ואת שכני לספסל- ריקו- והפסקנו לפטפט.
״אני שאלתי שאלה ואשמח לתשובה״ הוא חזר על בקשתו שוב ואני וריקו החלפנו מבטים.
״בסדר, אני מבין. ״ המורה הסתכל על הכיתה במבט מאוכזב. ״הקשבתם למשהו בכלל?״ הוא שאל והמבט שלו נהיה עוד יותר מאוכזב.
לא התביישתי לנוד לשלילה.
״בסדר. אז כמו שאמרתי- שריפת המכשפות בימי הביניים...״ הוא התחיל את ההרצאה מחדש, וזה היה מדהים איך נושא יכול להרדים כיתה כל כך מהר.
הוא הרצה והרצה וכשריקו הרגיש שכבר בטוח לדבר הוא ישר רכן לעברי והתחיל בהרצאה משלו.

״אז כמו שהתחלתי לומר- מה אם נארגן מתיחה קטנה לאורחים שלנו.״ הוא אמר את זה ואישר את התאוריה שלי. הוא משוגע.
״אתה יודע טוב מאוד שהם חבורה רצינית, אני לא יודעת אם תגרום למשהו חוץ מהעונש של עצמך.״ אמרתי את דעתי , יודעת שזה לא ישפיע עליו בכל מקרה. ״הם לא יחבבו אותך רק כי אתה מתחת אותם יפה. ״
״היי אני מאמין שהם צמאים לבידור.״ הוא אמר וחייך.״ עכשיו רק צריך לחשוב על איך ומה נעשה.״
״נשב בשקט עבר לך בראש?״ שאלתי.
״לא.״ הוא אמר. ״אבל קדימה אנגל, את איתי. לא?״
שתקתי כמה שניות, הוא לא הבין את הרמז.
״כן , אתה יודע שכן.״ אמרתי מובסת, למרות שלא אהבתי את זה אני ידעתי שאתחרט אם אפספס את זה.
״מעולה. אז אני אומר נבקש מהקאיפורה להתנפל עליהם-״ הוא התחיל לומר.
״לא. לא לא לא לא. לא.״ קטעתי אותו. ״תהיה מקורי לפחות. מה אם נקבל את פניהם, נכבד אותם בבר ממתקים של האחים וויזלי. בלי לספר להם מה זה?״
״הם יכירו אותם... אבל מה אם נכניס אותם לחדר אחד עם חיה קטלנית. ״
״אתה לא רוצה שימותו כמה בדרך.״ הזכרתי לו.
״אה נכון״ הוא אמר. מאוכזב. ״נספר להם סיפור מומצא על המקום? שיפחדו ״ הוא אמר.
״טוב אני מעדיפה את זה ממתיחה אחרת שבאה ממך״ אמרתי למרות שחשבתי שזה מטומטם.
״בסדר, סגרנו״ הוא היה נראה מרוצה, זה העיקר.
Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

catha: I like every episodes of this novel and i never get bored as in NEVER

Stummy: Might have to read this again. Sweet story with a nice plot.

Martina: Good story. Cannot wait for the next chapters keep up the good work

Tara Lowe: Love it! Need more!!!

Maryke Le Roux: Awesome story thank you so much for the story

saadiahill55: Great book as always keep up the good work. And I would recommend it to everyone..

More Recommendations

Patrice Amelia Francis: Its good . Great work. Love the mystery and the chaos . The children and all the Characters

franhemmer5: This book is way better than part one and that was pretty good and interesting. But this beat it. I cannot wait for part 3. You go with your getting better and better with your writing self. Please keep up the great work. 💞

franciflemin : I have read many Shifter stories and I have to say that this series was amazing. Can't wait for book 14.

Eddie Lhérisson: I love the book and the plot so far but I'm a bit confused about a lot of the details: so her wolf "mate" didn't want to bit her because he also felt she was from another species but he never mentionned anything? The twins are royalty but are being reprimanded by their guards? Guards placed by th...

duammandeep: I likevthe vengeance plot

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.