This Villainess Must Survive

All Rights Reserved ©

Summary

Ella Lopez, depressed in life after the death of her parents is sucked into a fantasy novel as the villainess, Eliora Silver, who will later die in the hands of four handsome men after endangering the life of the pure and beautiful protagonist. Suddenly, she has the drive to live again and she's desperate to protect herself from the dangers in the novel. Babaguhin niya ang takbo ng kwento at plano niyang iwasan ang apat na mga lalake'ng banta sa buhay niya. But what can she do after her arrival when these 4 men are suddenly attached to our desperate villainess? She may change her miserable destiny but a bigger calamity will happen in return. ©This Villainess Must Survive -Filipino Fantasy Novel-

Genre:
Fantasy / Adventure
Author:
VamosAssissi
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Ch1: Ella Lopez

Disclaimer:

This is a work of fiction. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events and incidents in this book are either the product of the author’s imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental

-THIS VILLAINESS MUST SURVIVE; the beginning-

“Hey Ella Lopez, earth to Ella!” Winagayway ni Jamie ang kamay sa harap ng mukha ni Ella para maibalik ang atensyon ni Ella sa kanilang pag-uusap kasi kanina pa siya tulala.

“U-Uh, hey Jamie, what’s up.” Ella bitterly smiled.

“El, basahin mo ’tong librong ito. It’s called Leiselle: Journey of a Queen, and it’s one of the best stories I have read. Nagustuhan ko talaga si Leiselle dahil sa kagandahang loob niya, she’s beautiful inside and out. She’s so perfect, unlike Eliora Silver, hmph!.” Kumunot ang noo ni Ella.

“Who’s Eliora Silver?” She asked.

“Don’t mention that name, grr. Nakaka-walang gana yan’g babaeng yan ’e. Nakekealam talaga sa buhay ni Leiselle at Vermillion. Makati yan’g babaeng ’yan. Nakuuuu, kung nasa harap ko yan’g si Eliora Silver, ako na sana ang siyang puputol ng ulo niya para kay Vermillion.” Hindi na maintindihan ni Ella ang mga bulalas ng kaibigan niya. Don’t mention that name? Siya nga yung unang nagmention ’e.

Naintindihan ni Ella ang papel ng babaeng nagpakulo ng dugo ni Jamie. “Inshort, siya ang kontrabida?” Tumango naman si Jamie, “Eto oh, basahin mo, tsaka maiintindihan mo ang pinagsasabi ko.”

Tinignan ni Ella ng ilang segundo ang libro na hawak ni Jamie, kumunot ang noo, nalilito siya dahil sa lahat ng pwedeng ipabasa, cheesy romantic autobigraphy pa ng isang fiction character.

Kinuha niya ang kulay rosas na libro at sinimhot ito, “Smells like roses,” Weird, hindi nag-aamoy libro.

“I don’t know why either, I just found it in my great-great- great grandmother’s library.. but anyway, read it.” Jamie’s great grandmother owns an antique library with books that goes back from one hundred years ago. Unfortunately, her grandmother dissappeared.

“Jamie, alam mo naman’g hindi ako mahilig magbasa ng mga libro tulad nito.” Kinamot ni Ella ang ulo niya, “Alam ko, but try it. Read things like that when you’re stressed. Maybe this book will take you away from your problems?”

Huminga si Ella, “Okay,” Tumayo siya kinuha ang bag para umalis na at umuwi. “El, I know what you’re going through. Just stay strong okay, God will heal you.” Parang bumigat ang pakiramdam ni Ella sa sinabi ni Jamie at nahulog ang tingin sa sahig.

Isang taon ang lumipas nang pumanaw ang kaniyang mga magulang dahil sa carcrash papunta ng probinsya para bisitahin ang mga kamag-anak, hindi sumama si Ella dahil sa research dahil magtatapos na ng kolehiya ang dalaga. Gumuho ang mundo ni Ella nang malaman na wala na ang kaniyang mga magulang. Sinisisi niya araw-araw ang sarili dahil sa pagkawala ng mga magulang niya.

“Thanks for being there Jamie, I.. I’ll try to be strong.”

“This was actually the last book my great-great-great grandmother read after dissappearing. It’s important to me because it’s a memory to my ancestry. Take care of that book, I’m lending it to you because you’re important to me.” Sabi ni Jamie.

Nagyakapan ang dalawa at umuwi na si Ella. Tinapos niya muna niya ang mga requirements na kailangan para maipasa sa susunod na araw, tapos ilang buwan nalang at gagraduate na siya sa college.

Humiga siya sa kama, at diin na pinikit ang mga mata. Tuwing pinipikit niya ang mga mata ay nakikita niya ang mga mukha ng mga magulang sa mga oras bago pa sila umalis, “Anak, mag-ingat ka sa bahay. Siguraduhin mong lock ang pinto, close ang stove at pati na rin ang gate, i-lock mo na rin.”

“Ma, pa, sana sinigurado niyo rin ang kaligtasan niyo. Hindi sana ako nag-iisa ngayon,” Nangingilid ang mga luha niya habang iniisip ang mga magulang. She never felt so powerless in her life. If there was something she wants to change, it was to reverse time and change everything.

“Maybe this book will take you away from your problems?”

Naalala ni Ella ang sinabi ni Jamie nang binigay niya ang libro at basahin ito kung malungkot siya. She’s also doing her bestfriend a favor. Hindi mahilig magbasa ng novels o fiction si Ella. She prefers reading factual books like dictionaries, encyclopedias and books on theories and studies.

“Leiselle: Journey of a Queen, huh... I’ll give it a try..” Sinimulan niyang basahin ang libro. Agad ay naengganyo siya sa simula at agad na nalunod sa libro ngunit mas naengganyo siya sa kontrbida kesa bida. “Leiselle Fran... she’s actually so naïve. Dumedepende lang siya sa prince charming niya na si Vermillion Reginand. Tss, this book is shit!”

The setting of the book is in the continent of Alpheone, year 381 after the hundredth Civil war of All continents. Sa libro ay nakasulat ang lakbay ng buhay ni Leiselle Fran, isang pangkaraniwang tao na naging reyna sa huli ng libro. “Sa totoo, hindi naman ’to tungkol kay Leiselle, tungkol ’to kay Eliora Silver.”

Si Eliora Silver ang kontrabida sa buhay ni Leiselle Fran. Siya ay anak ng punong ministro na si Johan Silver at negosyanteng si Gevionne Silver, she’s cold and ruthless. She is quite smart and cunning,

“Eliora should have been the main.” There’s something with Eliora that makes her so relateable kahit masama siyang tao. Sa paraan kung paano niya pinapakita ang sarili, this is how a queen should be.

Umibig si Eliora Silver sa prinsipe na si Prince Vermillion Reginand III, ngunit napaibig si Vermillion kay Leiselle. He fell inlove with a pure woman with the kindest heart than a cold woman who could withstand pain. The people in Eliora’s life chose to side with Leiselle and Eliora was left alone. Kaya siya ang naging kontrabida sa buhay ni leiselle. Pinangako niyang gagawin niyang impyerno ang buhay ni Leiselle nang mamatay ang mga magulang ni Eliora dahil sangkot ang mga magulang ni Eliora sa pang-aapi sa pamilya ni Leiselle na ikinagalit ni Vermillion at pinapatay ang magulang ni Eliora.

Sa simula ay may limang magkakaibigan. Si Prince Vermillion Reginand III na siyang susunod na magiging hari ng Alpheone, si Marquis Callan Ian Stuart, Prince Aldreich Reginand, si General Gustav Ravinsky at si Eliora Franchezka Tuania Silver, ang tanging rosas ng grupo. Sila ay sama-sama’ng lumaki sa mundo ng kapangyarihan, kayamanan at herarkiya.

Gumuho lahat nang dumating si Leiselle Fran, isang ulila na kinupkop ng pamilyang Fran. Pinakilala siya sa social circle ng Alpheone sa 16th birthday ni Eliora na pinaka-engrandeng celebrasyon sa taong iyon. Nagalit si Eliora sa pag-agaw ni Leiselle sa atensyon na dapat sakaniya sa kaarawan niya at doon nagsimula ang mga away sa pagitan ng dalawa.

Lahat ng kaibigan ni Eliora na sila Vermillion, Aldreich, Gustav at Callan ay iniwan siya nang malaman na may madilim siyang plano para kay Leiselle. Hindi siya natuto nang siya nalang ay mag-isa, mas diniinan pa niya ang mga plano, nagtagumpay siya sa planong pagpatay kay Leiselle pero hinanap ni Vermillion ang mahiwagang halaman ng buhay at nabuhay ulit si Leiselle.

Pinarusahan si Eliora ng kamatayan, pinugutan ang ulo at kinuha ang lahat ng ari-arian. And everything ends with Vermillion and Leiselle, happily together as the new king and queen of their kingdom with their three children.

Isinara ni Ella ang libro sa inis. “The story was poorly written!” napasigaw siya at ibabato sana ang libro. Naloka si Ella dahil naiportray ang bida-bidahan na si Leiselle bilang weak, at mas may potential si Eliora na maging main kesa kay Leiselle.

Tila walang nagbago hanggang sa ending. The protagonist is too dumb for her own good.

“Jusko po, ano bang pumasok sa isip ni Jamie at nagustuhan niya ang libro na’to.” Hindi makapaniwala si Ella na natapos niya ang libro sa isang gabi, naengganyo pa siya, this book is for children for god’s sake and she’s Twenty-four!

Tinaas niya ang libro at inispeksiyon. Napansin niyang kakaiba ang disenyo ng cover ng libro. Mukha itong libro para sa mga prinsesa na pinaulanan ng mga makikinang na rhinestones at may bilog na salamin sa gitna. Pinagmasdan niya ang repleksiyon sa salaman, napansin niyang nagbago ang mukha niya.

Ang itim niyang buhok ay nag-ibang kulay, naging kulay pilak, subalit ang mga mata ay naging lila. Naging maporselanang puti ang balat, ang ilong ay tumangos, cherry red heart lips... Sa repleksiyon ay para siyang magandang manika. “Shiny Silver hair, purple eyes?” The reflection looks perfectly like Eliora Silver.

Bakit may picture ni Eliora na nakatingin sa akin?

Agad na may nag-click sa libro at nahulog na necklace mula sa gitna ng libro. “Huh?” Tinignan niya ang necklace, “It looks like the necklace Eliora always wore,” Tugma sa deskripsiyon ang manipis na diyamante at gawa rin sa pilak. Sinimhot niya ang alahas at amoy rosas ito, rosas ang paboritong amoy ni Eliora.

Napatanong siya kung saan ito nanggaling. E, kanina nung binasa niya ang libro ay walang necklace siyang nakita o umusli sa pahina ng libro. Sinuot ni Ella ang necklace, napangiti siya dahil sa ganda ng diyamante at tumingin sa salamin, “Wow, ang ganda---”

Nawalan ng malay at humandusay sa sahig si Ella, hanggang lumamig ang kaniyang bangkay.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Malissa: What's going to happen with flynn

racheldoyle76: Torally drawn me in love the book great work

Staci Leach: I really love this story line!! Love all the mating scenes, very well descriptions

Jackie Jenkins: Love it! love it!! Very well detailed. Exciting to read.

Joyce Joshua: Kudos to the writer. So far I have read three of your book, one behind the other. Can't wait to start the fourth

Jheel: I like you giving us an option. But I would like to know how to u want it to end, after all it's ur book

I’CE 24: Really enjoyed reading it

lanie: I like everything about this book and i recomend it to everyone

Monalysa0zy: Interesting book. I love it so far 😊

More Recommendations

Tania Del Castillo: I’m enjoying the low of the story so far and the banter between characters.

STARFISH: THIS IS BY FAR ONE OF THE BEST BOOKS I HAVE READ.I loveeeeee Levi. Book 1 is complete but Im so excited to read more. The book is triggering and sad but its really sweet and emotional. Poor Doriane..alot happens to her..its sad and alot happens to Levi to! I recommend this book ALOT ITS AMAZING.I...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.