Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 10


The Crown Prince is also on disguise dahil mabilis lang din nitong binalik sa ulo ko ang hood at hinila ako sa lugar na walang tao.


"What are you doing in here Lady Thereza? I can see that you sneak out you don't have any maids or even a knight around you"


"Your Highness namamasyal lang ako" I said coldly.

"Its dangerous dapat nagdala ka man lang ng isang Knight"

"I'm stronger than our Knights" I heard him sighed.

"Sabagay you even massacred a lot of assassins" He look at me defeated. Wala na siyang ibang masabi eh.

"I should go now your highness I'm on my way back home"

"Wait"

"Yes your highness?"

"Ihahatid na kita" napakunot ang noo niya sa sinabi nito.

"Your highness you shouldn't worry about me kaya ko ang sarili ko baka mahuli pa nila ang pagtakas ko dahil sayo" I said boldly he was taken a back.

"I just want to make sure you're safe"

"I'm more than safe kung ako lang you're highness so I have to go now, I hope walang makakaalam sa pagkikita natin ngayon" she needs to get away from this man. Tama ng minsan siyang nagpakabaliw dito noon hanggat maaari lalayuan niya ito.

"Lady Thereza, are you avoiding me?"

"Your highness why would I do that I have no right to do so"

"Are you sure? Its been three months mula ng Age of Ceremony but still you didn't accept any invitations of tea ceremony from the Royal Palace, the Empress is quiet sad about it"

Tama ito, nasa limang invitation na dinecline niya from the Royal Palace ang palaging rason niya ay masama ang pakiramdam niya. Wala namang pakialam ang mga nobles kung pupunta siya or hindi, she's known for being a neglected daughter of the Archduke.

Medyo may katotohanan din ang sinasabi nito, ayaw niyang mag krus ang landas nila ng Crown Prince, ito kasi ang isang dahilan kung bakit sila namatay noon.

"Bakit di ka nagpupunta sa tea ceremony ng Empress?"

"Your highness I have a poor health for the last three months ngayon lang ako nakalabas I'm so bored kaya tumakas na ako" sana naman maniwala siya, tinitigan niya ako ng maigi.

"I hope for the next tea ceremony makapunta ka na"

Hinayaan na ako ng Crown Prince. I left immediately.

Why is he so concern about me not attending my Aunt's Tea Ceremony. The Crown Prince and the Second Prince is not the son of my Aunt, they are the son of the First Wife of the Emperor, my Aunt is the second wife of the Emperor. Ang akala nga ng lahat hindi na mag aasawa pang uli ang Emperor dahil nga mahal na mahal nito ang dating Empress pero ng makilala nito ang aking Aunt nahulog naman ang loob ng Emperor dito.

I really like Emperor Alsheran Le Molzan, kahit pa ng malaman nito na my Aunt can't give him a son pinatuyan niya pa rin na mahal na mahal niya ito.

The bloodline of my Mother and my Aunt is quiet special. My mother's grandfather and grandmother were siblings. Aristia Kingdom has some dark history. In order for the Aristia Clan to continue their bloodline they need to marry their siblings, dahil pag hindi, babae ang magiging mga anak nila. Kaya nga may grandfather King Armani Aristia has two daughters, my mother and my aunt. King Armani's parents decided that they should end the tradition to them and King Armani can choose any woman he wants at nag iisang anak lang din si King Armani.

But my mother found out a way para mapanatili ang bloodline ng Aristia that's why King Armani adopted Voltaire. Sa ngayon nagkalat na sa Molzan Empire ang dugo ng clan ng Aristia marami kasing lumayas noon na kalahi namin dahil nga sa tradition na iyon.

In Molzan Empire ako nalang at ang Empress ang masasabing galing sa Royal Blood ng Aristia Kingdom iyon ay dahil sa mga mata namin. But the Empress told me na mas malakas ang dugong Aristia sa akin dahil mas emphasize ang icy blue jewel eyes ko. Lalo na pag nasisinagan ng araw.

My Father, the Archduke two son is not my mother's sons, ng malaman ng Archduke ang kalagayan ng Archduchess. They both decided to have a concubine to bore a son wala din kasing assurance na mabubuntis ang ina ko noon dahil palagi itong nasa war, she was a knight. My mother accepted and loved my brothers kaya nga lang ng malaman nito ang tungkol kay Thea, alam kong nasaktan sobra ang mama ko noon.

Nagulat na lang kasi kami isang araw noon na magpakita si Lady Jemi sa amin, she showed Thea and told us na anak ito ng Archduke. Yung ang panahon na nagsimulang masira ang masaya namin pamilya, my mother found out that my father had an affair with Lady Jemi.

Tama lang ako sa oras ng dumating sa Blue Mansion. May sekretong daan kasi sa Library ng Blue Mansion at sila lang nina Tiffania ang nakakaalam sa bagay na iyon. Lumabay siya ng Library at dumeretso sa kwartu niya.

"Milady"

Butler Levi knocked on my door, alam din pala nito ang mga pagtakas ko, his my accomplished.

"Come in Levi"

"How was your day Milady?"

"I eat a lot today Levi so I guess I won't eat any dinner anymore"

"Milady, Lady Thea has been looking for you"

"What? I thought she's in the Main Manor for her lessons"

"She ended it early to have some tea with you so I told her that you are in the Library that nobody should disturb you"

Medyo na guilty naman siya, alam naman niya kasi na her sister wants attention yung ang kulang sa kanilang magkapatid kaya ang ginagawa niya nabibigyan niya ng pansin ito.

She sighed.

"I'll visit her now"

"Okay Milady"


***


She's totally bored nasa Library daw ang kapatid niya pero hanggang ngayon di pa rin ito lumalabas, gumagabi na. Siguro hindi pa talaga sila ganoon ka close para bigyan siya ng pansin ng kapatid niya. Mas gusto pa kasi nitong magbasa kesa makasama siya. Ayaw pa niya akong papasukin sa Library.

Iba't ibang scenario na ang pumapasok sa utak ni Thea. Mas lalo pa siyang naiinis ng sinabi ng Aunt niya na in her coming of age she will be chosen as the Crown Princess. She's wondering kung bakit siya?

Why her?

She like someone else, she knew that her sister knew about that man na naghatid sa kanya sa Blue Mansion nung coming of age ceremony ng kapatid niya. Hindi niya makalimutan ang mukha at mga mata nito, kagaya ito ng mga mata ni Lady Thereza. Blue Jewel Eyes and Navy blue Hair. His quiet a handsome man.

Someone knocked on the door of her room.

"Come in"


'Thea" She smiled when she found out her visitor, its her sister.


"Thereza!" Napatingin siya sa hawak nito, its a flower ornament na may emerald diamond sa gitna.


"What's that?" I asked.

Umupo kami sa may sofa and my sister smiled.

"I bought it kanina sa Capital, I remember you when I saw these"

What? I thought she's in the Library. I pouted.

"You sneaked out without me, right?" Her sister nodded.

"You don't like it?" She asked, mabilis niyang kinuha dito ang green flower ornament.

"Of course I love it! But I'm quiet sad dahil hindi mo ko sinama! Alam mo bang I'm so bored kanina, those damn classes do I really need to learn those things?" She whined, her sister smiled.

"You will become the Crown Princess so yes, you need to learn those things"

Mas lalong sumama ang loob niya, even her sister agreed to it.

"Bakit? Hindi ko naman gusto ang Crown Prince and I'm just a daughter of a mistress" malungkot niyang sabi.

Her sister look at her.

"Thereza bakit hindi ikaw ang piliin nila? You're the daughter of the Archduchess!" Frustrated niyang sabi.

"Because I can't bore a son" Napayuko siya. Naiinis siya she knows the history of the bloodline of Thereza dahil paulit ulit na sinasabi ito ng Aunt niya sa kanya.

"This is so unfair! So you mean I can't choose the man I like because I'm bound to marry the Crown Prince?"

"So you have someone you like kaya ka nagkakaganyan?"

Sa lahat ng sinabi ko yun talaga ang napansin ng kapatid ko.

"Whose the man?" Thereza asked. Noon natatakot ako sa cold expression na mukha ng kapatid ko pero ngayon sanay na ako.

"Ahm..Kilala mo siya" Tumaas ang kilay ng kapatid ko.

"Thea?"

"That man na naghatid sa akin dito sa Blue Mansion nung nalasing ako sa Coming of Age mo"

"Did Voltaire do something to you!?"

So Voltaire ang name niya.

"No..no! He didn't do anything, actually his really a gentleman! I thinks its the other way around" sagot ko.

"What do you mean?" Thereza asked.

"Well I attacked him because I saw his eyes, kagaya ng mga mata mo it was so beautiful lalo ng masinagan ng moon, hindi ko na alam kung ano pang ginawa ko that time I was so drunk"

"I'm sorry Thereza, I know his one of your peo-"

"Thea that man is the Archduke of Aristia Kingdom"

Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng kapatid, Ano daw?


_AriaNee

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.