Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 4

In my past life my sister became the Duchess while me became her husband’s concubine.

Bettina Milande Rosewood kung sa tingin mo ay madadala pa ako sa mga kadramahan mo nagkakamali ka.

“Tamara okay ka na ba talaga?”

I simply nodded. Her older sister is now acting like a concern big sister. In the past I found out that the Second wife of my father is not my real mother, My mother died a long time ago, she was a knight of Aristia Kingdom, the biggest Kingdom na sakop ng Molzan Empire. I also found out that my mother is related with the late Archduchess and Tiffania’s mother. They all belong on the same clan isa iyon sa dahilan kung bakit naging malapit kami ni Tiffa at Thereza sa isa’t isa.

“Tamara are you going to visit Lady Thereza today?” Bettina asked. I just nodded. We are all in the Parlor room, tradition ito ng pamilya na magsama sama ng isang oras after mag dinner.

“Can I come?” Kagaya noon ganito din gusto niyang sumama sa akin pag pumupunta kay Thereza pag nandoon siya, indirect niyang pinapahiya si Thereza and she’s secretly seducing the second son Helios.

“The Lady won’t like it” deretso kong sagot. Nakita ko kung paano nagbago ang expresyon ng mukha nito.

“Tamara, Bettina is your sister for sure Lady Thereza won’t mind it” Duke Rosewood.

“She’ll mind it Father, hindi siya nagpapasok basta basta sa Blue Mansion unless she personally invited it, I’m just following her order”

“That’s true Father, the Blue Mansion now is heavily guarded you can’t enter it unless my permission ka mula sa Imperial Family” Napalingon sila sa nagsalita, ang nakakatandang kapatid pala niya ang Captain ng Imperial Knights. Sir Tyron Voltaire Rosewood.

“Tyron!”

“Brother!”

They all greeted my brother except me. I don’t feel anything for my brother, he was the one who arrested me when I was charge on poisoning the Empress Regent well his the personal knight of the Crown Prince.

He told me when I was in prison that his going to save me but then I found out that in the end he believed on their lies. He left me.


"Imperial Family?" Duke Rosewood asked.


"When the Empress heard on what happened to her niece, she requested to the Emperor na palagyan ng mga Royal Knights ang Blue Mansion ng mga Elzan"


The Archduchess was the sister of the current Empress of the Empire. They are both daughters of the King of Aristia Kingdom. Noon hindi pa sakop ng Molzan Empire ang Aristia Kingdom pero mula ng mapangasawa ng Empress ang Emperor, the late king decided na magpasakop sa Molzan Empire, the Aristia Kingdom is now ruled by an Archduke, its been known that he is the adopted son of the late King.


“Tamara! Aren’t you happy to see me?” My brother is smiling at me. Natigil ako sa pag iisip ko at napatingin sa kapatid ko, Compare to Bettina I was his favorite kaya malapit kami sa isa’t isa.

“Welcome back brother” I said formally, nangunot ang noo nito.

“Aren’t you feeling well? Dahil ba tu sa mga umatake sayo, I heard from the Knights that Lady Thereza, Lady Tiffania and you massacred the assassins, I didn’t believe them of course, you’re so fragile how can you kil-”

I look at my Brother coldly. In the family ako lang ang mayroong red eyes, namana ko tu sa aking tunay na ina, the current wife of my father has pink eyes kaya napagkakamalan ng lahat na she’s my mother.

“Yeah brother I also killed them, I slit their throat and stab them I did that to survive” I said coldly.

“Tamara! Your words!”

“I’m sorry Mother”

Seryoso akong tinitigan ng kapatid ko.

“I excuse myself first” Saad ko at umalis na. I ignored my brother’s stare.

*

I heard a knock on my door, matutulog na sana ako.

“Tamara are you still awake?” Its my brother.

“Come in” saad ko. My brother entered my room and seated on one of the sofa.

“Do you want anything?” I asked. Umiling ito.

“Sit down, let’s talk” I nodded. Umupo ako sa upuan kaharap nito.

“What happened?” Yun agad ang tanong nito.

“What do you mean Brother?” I asked.

“What happened to you? I can’t see my little Tamara to you now”

I just learn what will happened in the future brother and you’re one of those people who turn their backs on me. Yun sana ang gusto niyang sabihin but No. Magtataka lang ito.

“I just realize that I need to survive and being weak and stupid will not do good on me”

“Is it because of those assassins?”

“I guess”

“I can protect you Tamara”

“I know brother but not all the time, that night I realize na its either sila or kami ang mamatay I can’t be a burden, I need to be strong and killing those assassins was the first step to show those fools na hindi nila ako basta bastang mapapatay, oh I was the target”

Nakayuko si Tyron, nakatukod ang dalawang siko nito sa mga tuhod niya at nakahilamos sa mukha ang mga kamay nito.

“I’m sorry for what happened to you Tamara” he said sincerely.

“No need to be sorry”

“Alam mo ba kung sino ang may pakana sa nangyari sa yo?” he asked. Umiling ako pero alam kong hindi ito naniniwala sa akin.

“I can see that hindi na ako kasama sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, Tamara I’m your brother you can trust me” I just smiled sadly to my Brother. I’m sorry Brother but I can’t.

“I really don’t know Brother”

“Fine!” Brother left and I am exhausted.

Only Lady Thereza and Lady Tiffania are the people whom I can trust in these lifetime.

*

She is in the Blue Palace Library, iniisip niya ang mga pangyayari sa past life niya. Naiinis siya dahil na realize niya na ang mga ginagawa niya lang noon ay matanggap siya ng pamilya niya but in the end pinatay lang din siya ng mga ito. Ang pinagtataka niya bat namatay si Thea, Tiffania told her na kaya kamatayan ang parusa nila dahil namatay ang Empress Regent and here I thought na isa ito sa may pakana ng pagkalason ng sarili nito.

As far as she remember Thea didn’t do anything para saktan siya, she even tried to reach out on me kaya nga lang dahil sa galit ko dito hindi na ito nagtangka pang lumapit sa akin noon.

Bukas na ang Coming of Age niya, sa pastlife nawalan siya ng gana kaya umalis siya ng maaga sa banquet napahiya kasi siya dahil akala niya gandang ganda siya sa damit niya yun pala outdated na ang gown na suot niya kaya ginawa lang siyang katawa tawa sa araw na yun.

She was so excited na isuot yun dahil ang Archduke daw ang pumili nun para sa kanya tapos nalaman niya na si Thea, ang second daughter ng Archduke pala ang pumili nun.

Nagulat siya ng biglang may nahulog na libro at napalingon kung saan naroon ang libro and there she saw the Lady Thea. She look scared.

Tiningnan niya ito with a cold expression.

“What are you doing in here? Who let you in?” Thea gulped.

“Lady..Thereza.. kasi..” Nagsstamer na ito. She look like a kitten. Thea has the eyes of our Father gaya ng mga kapatid niyang lalake unlike sa kanya na namana niya ang mga mata ng Archduchess, ang nakuha lang niya sa Emperor ang mala Gold na kulay na buhok nito. Thea has green eyes and brown hair. She’s really beautiful magkakakulay sila ng buhok ng mama niya.

“What do you want?” Malamig kong tanong. She’s wondering right now kung bakit nandito ito ngayon, sa pastlife niya hindi naman siya nilapitan ni Thea sa araw bago ang birthday niya sabagay pag lumalapit kasi ito sa kanya inaaway niya agad. Naisip kasi niya na ito ang dahilan kung bakit hindi siya mahal ng ama niya, kung bakit hindi siya pinapansin nito noon.

“Lady Thereza I just sneaked in ayaw kasi nila akong papasukin, I just want to talk to you”

“Lady There-”

“Lady Thea nakausap mo na ba- Milady!” Nanlaki ang mata niya ng makilala ang maid na kasama ni Thea.

“Milady walang kinalaman si Lady Thea sa damit mo! Someone is hypnotizong your sister Milady! You only can save her! Please believe in me”

That memory, nangyari iyon pagkatapos ng Coming of Age niya, mas tumindi ang galit niya kay Thea noon, hindi siya naniwala sa maid ni Thea at pinaalis ito noon. Nalaman na lang niya na namatay ito. Something’s amiss? Napatitig siya kay Thea.

“Thereza..” Napakurap siya, bat niya naalala ang Archduchess, they do have the same aura, same warmth.

“Willa di ba sabi ko magbantay ka!” Thea.

“Milady sorry may mga Knight kasi na dumating”

“Lady Thea anong kailangan mo sa akin?” I asked.

“Lady Thereza can you have a tea with me?” Napakunot ang noo niya sa tanong nito. Thea look so nervous.

“Why?”

“Gusto ko lang makasama ka, is that enough reason?” Nahihiyang sabi nito.

“Lady Thea don’t you know I’m the one who killed your Mother”

***

“Why! Paano nangyari yun?”

“Sayang ang opportunity na yun! Magkakasama ang tatlo! Sila pa ang napatay! Walang mga silbi!”

“May ibang araw pa naman don’t worry”

“Lady Bettina kung hindi ka makalapit sa kay Thereza why don’t you use the Second daughter Thea?”

“Lady Jian you’re right! I’ll do that! Is it true that you and the Crown Prince are dating?”

“Malapit na! I’ll make sure na mahulog ang loob ng prinsipe sa akin, those two ladies will be dead”

“Gawin niyo muna ang dapat niyong gawin, In time the Imperial Family will fall on our hands”

“Yes Lady Racsha”

Countess Racsha of House Velvuente.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.