Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 6

"Lady Thereza"


She managed to pulled Thea bago pa may makakita dito. Nakita niya kasi itong sinusundan ang Nanny nito kaya she also followed her, she was wondering why the her sister following its Nanny stealthily.


Nakita niya ito na parang nakikinig ng usapan kaso mukhang may nakahalata kay Thea kaya ng makita niyang aalis na ito hinila niya agad.


They went to the Archduchess Chamber, malapit lang kasi ito sa West Wing ng Main Manor at may secret passage way ito papunta sa kwartu niya.


"Lady Thereza you need to know something" Thea said habang hila hila ko ito.


"Later" Hindi pa sila safe hanggang sa makarating sila sa kwartu niya. Mukhang na aamazed ang kapatid niya sa nadadaanan nila.


"Wow I've been living in here pero di ko alam na may mga daanan pala dito"


"Yeah so you need to remember these place in case you need to escape, okay?" Thea nodded. Hanggang sa makarating kami sa kwartu ko.


"Oh my gosh! Yan ba ang susuotin mo mamaya Lady Thereza?" Gulat na sabi ni Thea, well she saw the thing na susuotin niya sa Coming of Age.


"Wow! You look like a knight with these but still with the taste of a Royalty! Oh my! Its actually a semi gown sa baba!"


Napapailing siya sa reaksyon ng kapatid niya.


"Lady Thereza ito ba ang binigay ng Archduke sa iyo?" She asked sadly.


"No, I don't have any plans to wear those"


"Talaga? That's good to hear!" Mukhang nakahinga ito ng maluwag


Bumukas bigla ang pintu ng kwartu niya. Si Tamara at Tiffania.


"Goodness Thereza kanina ka pa namin hinahanap- oh What is she doing in here?" Gulat na tanong ni Tamara na nakatingin sa kapatid ko.


"Sinong nandiyan?" Si Tiffania na sumilip mula sa likod ni Tamara, pati ito gulat ng makita si Thea.

Lumapit naman si Thea sa akin at nagtago sa likod ko, she's shy.


"What is the second daughter doing in here Lady Thereza?" Nakataas kilay na tanong ni Tamara.


"Well I kinda save her from the villains"


"Isn't she one of the Villains?"


"Tamara!" Si Tiffania na binatukan si Tamara.


"Lady Thea meet my friends Lady Tamara of Rosewood and Lady Tiffania of Wintherfold"


"Pleasure to meet you, I'm Princess Thea De Elzan" nakayukong sabi pa ng kapatid ko.


"The pleasure is ours Lay Thea" Tiffania and Tamara said.


"So tell us what happened?" Tamara asked. Umupo kami sa sofa. Katabi ko si Thea at napatingin siya sa akin, I nodded telling her to go on.


"Kanina kasi I inform my Aunt about Lady Thereza allowing me to enter the Blue Mansion, nagulat ako ng magalit siya and then I realized na ever since na bata pa ako she's always telling me that my sister is mad at me kaya napagsabihan ko siya but then nagtataka pa rin ako kung bakit ganoon siya kaya I secretly followed her nung makita kong kaduda duda ang kinikilos niya"


"That's why nasa West Wing ka?" I asked. She nodded.


"I heard her talking with Countess Racsha, Lady Jian, and Lady Bettina, kaya pala nag volunteer si Countess Racsha na gumawa ng gown para mapahiya ka Lady Thereza at sa huli ako sisishin mo"


Ganito din ang nangyari sa pastlife. She's really a fool kung naniwala sana siya sa sinabi ng maid na si Wila dati edi sana maayos ang buhay niya kasama ang kapatid.


"Narinig ko rin ang bulong bulongan sa mga maid na si Lady Thea daw talaga ang pumili ng design na isusuot mo Lady Thereza" Tamara said.


"I have nothing to do with it!" Si Thea.


"Don't worry I believe in you" Nagulat ako ng yakapin ako bigla ni Thea.


"I'm glad na di ka na magagalit sa akin! Kanina I was so afraid na baka magalit ka ulit sa akin" And now she look like a kitten again.


"Thereza I guess you need to choose now kung anong susuotin mo, its either the White w/ gold or the Violet with black or gusto mo yung violet na with white" Tamara is grinning.


Tatlo ang pinagawa niyang damit para sa akin. Ang upper design nito is kagaya sa design ng suit ng Emperor at Prince while ang skirt neto sa harap above the knee lang ang sa likod hanggang floor na.


"Lady Thea can you choose what color best suit on me?" Nagulat naman ito tapos tinuro pa ang sarili niya.


"Me?" She even asked


Tamara and Tiffania chuckled.


"Yes"


"The white with gold, it looks perfect on you Sister I mean Lady Thereza"


Napangiti siya parang nahihiya kasi itong tawagin siyang sister.


"You can call me sister" Nanlaki ang mata nito. Bakit hindi ako nag effort sa past life ko na mapalapit kay Thea, she's just too cute and adorable.


"Okay sister!" Tapos napatingin ito dun sa White with Purple na damit na kagaya ng isusuot ko pero medyo iba ang design.


"You can wear that if you want" I said.


"Really sister?" I nodded.


"Call the maids let them assist my sister"


Habang inaayusan si Thea sa adjacent room ng kwartu niya hinarap siya ni Tamara at Tiffania, nakapagbihis na siya.


"You're trusting your sister?" Tamara asked.


"I need to protect her, What happened earlier proves my suspicion"


"What do you mean?" Tiffania asked.


"When you told me that Thea died in our past life napaisip ako why? Why would she die kung pakana din niya ang mga bagay na nangyari sa atin kaya these past two days I did my own investigation and I remembered something in my past life, In my coming of age noong napahiya na ako Wila, Thea's maid told me that Thea was hypnotized at wala itong kinalaman sa damit ko I didn't believe in her at nalaman ko nalang na namatay ang maid or should I say pinatay"


"Goodness! So kung hindi mo nailigtas kanina si Thea at nahuli siya ng mga kalaban talagang ma hyhypnotize siya" Tamara.


I nodded.


"And that woman her Nanny at the same time her Aunt is brainwashing my sister for the past years, they still need my sister kaya hinypnotize muna nila ito noon at dahil may alam ang maid nito sa nangyari coz Thea trust Wila kaya ito ang pinatay nila"


"I guess the brainwashing didn't have any effect to your sister because of her will to be close with you" Tiffania.


"I guess, so I need to protect her" Lalo pa at nakikita ko ang hawig ng Archdchess dito. Thea sino ka ba talaga?


*


Dumating na ang Archduke at dalawang anak na lalake nito sa Banquet pero ang pangalawang anak nito na babae ay wala pa.


"Where's Thea?" The Archduke asked.


"Father we don't know, siguro nandiyan lang yan sa tabi" Carlisle said


"No! She should be here with us!" Helios said.


"That's enough! Did Thereza ask anyone of you to be here escort?"


Parehong umiling ang dalawang. Iniisip ng Archduke kung bakit namana pa ng anak niya ang katigasan ng ulo ng Archduchess.


"Presenting! TheLAdy Thereza Anastasia De Elzan and the Lady Theane Alyannah De Elzan"


Nagulat ang lahat ng makitang magkahawak kamay ang dalawa papasok sa Banquet. Everyone knew na hindi magkasundo ang dalawa kaya labis ang pagtataka nila na magkasama ang dalawa. They are also wondering the dress that the two Ladies wore, its very unusual pero bumagay ito sa dalawa, the two exudes Royalty and Authority.


Thereza is like the night while Thea is like a day. Cold and Warm at the same time both beautiful.

Even the Archduke was in awe seeing her daughters. Masaya siyang makita na magkasundo ang dalawa pero ang pinagtataka niya she can see the Archduchess from the two of them. Both has the resemblance of the late Archduchess Anya.


_ AriaNee


Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.