Elzan Empire: Thereza

All Rights Reserved ©

Chapter 9


"Lady Tiffania"

I look at the Sir Carlisle De Elza, his the Heir of the House Elzan mula ng maisayaw ako nito sa Coming of Age Ceremony ni Thereza palagi na lang nag kukrus ang landas namin.


"My Lord" Pagbigay galang ko dito.


"You're wearing a knight's uniform" He said. Oo nga pala Tamara and I decided to enter the knighthood. Labag man sa loob ng Duke ng Rosewood wala itong nagawa dahil ginamit ni Tamara si Lady Thereza, she informed her Father na gusto ni Thereza na maging knight sila at pumayag ang Empress tungkol dito.

I already asked my Dad tungkol sa cancellation ng engagement ko kay Carlisle. Hanggang ngayon wala pa ring sagot ang ama ko sa akin.


"I became a squire, after the acceleration exam I will become a full pledge knight"


"So you really want to cancel the engagement and become a heir to your father?"

Hindi ko mabasa si Carlisle pero alam kung hindi na maganda ang mood nito.


"His majesty the Emperor can answer that your highness, siya pa rin ang masusunod, siya pa rin ang magdedesisyon sa bagay na yan"

"Why are you doing these Lady Tiffania?"

"Milord what do you mean?"

"Bakit mo sinusunod ang mga sinasabi ng kapatid ko?"

"My decision has nothing to do with your sister Sir Carl, may I excuse myself I need to deliver something to Sir Helios" Napatango naman ito.

In my pastlife I was trained to be the next Archduchess but in the end si Jian parin ang pinili at pinaniwalaan mo. You made her your Archduchess and I became the mistress, you neglected me. Ayokong maranasan muli ang sakit na iyon, I loved you Carl but you chose her and even killed me, I vow not to go in that state again.


Matapos kung ihatid kay Helios ang documents na pinautos sa akin ng aking ama dumeretso ako sa Blue Mansion. I saw the two Ladies training on their sword.


"Tiffania!" Nakangiting sabi ni Thea.


"Thea!" Thereza nodded.


"You look good on your uniform!" Thea said.


"Thank you, How was your training?" I asked.


"Sister told me that I am a natural"


Tama si Thereza magaling humawak ng espada si Thea, nung first time nitong sumama sa amin mangaso she killed a ferocious fox in the forest I didn't even see any guilt from her, she's a natural born killer just like Thereza.


"She's a fast learner, gaya ng hinala ko" Thereza said, nasabi na rin ni Thereza sa amin ang hinala niya na Thea is her true blood sister her twin born from the Archduchess, we are still investigating about it kung paano nahiwalay ito sa Archduchess ng maipanganak.


Thereza really changed tatlo man kami na nagbalik sa nakaraan pero siya ay may malaking pagbabago sa amin, hindi ko alam kung paano niya nakukuha ang mga impormasyon gaya na lang sa katauhan ni Thea.


Napailing na lang siya at tinitigan si Thea, mula ng sinabi ni Thereza ang tungkol sa pagduda niya sa tunay na katauhan ni Thea I realized na malaki ang hawig ng dalawa, Thereza has blue icy eyes with Golden hair while Thea has Brown Hair, she has green eyes gaya ng sa Emperor. But the smile of the two Ladies is the same, the shape of their face, their mouth and their nose are all the same, papasang kambal talaga ang dalawa.
*

Mula ng mag request si Thea na lumipat sa Blue Mansion hindi na niya nakikita ito. Masaya siya dahil nagkakasundo na ang dalawang anak niyang babae. Kaya nga lang malamig pa rin ang turing ni Thereza sa kanila, kay Thea lang ito malapit.


"How's your sisters?"


"As far as I know Father, Thereza is training Thea on using a sword"


"What?!"


"Yes Father, I already told Thereza to stop those things but she just coldly told me that I can't even save her from assassins how much more Thea"galit na sabi ni Helios, his son is the youngest General in the Imperial Army.


"What's the point of their Knights?"


"Father, Thereza almost killed them, Thereza requested that after giving the title of Knight to Lady Tiffania and Lady Tamara she wants them to be their Knight mas may tiwala daw siya sa dalawa kesa sa mga Knights natin"


Bumabalik na naman ang sakit ng ulo ng Archduke. Lady Tiffania is supposedly the next Archduchess of House Elzan sa oras na maikasal ito sa kay Carlisle kaya nga lang Duke Wintherfold requested to cancel the Engagement for the purpose of making his daughter his Heir.

Tapos gusto ng anak niya na gawin itong Knight, talagang pinapasakit ni Thereza ang ulo niya.


"Father if Lady Tiffania will become a knight I guess sumusunod siya sa yapak ng late Archduchess" Tama ang anak niya Anya was also a knight of Aristia Kingdom kahit na isa itong Prinsesa.


"You're right son, tell the Duke of Wintherfold that I will not cancel the engagement of the Carlisle and her daughter for that I allow her to become Thereza's knight, then Lady Tamara will become Thea's knight"


"Yes Father"


"By the way son, its time for you to get married nakapili ka na ba sa mga prospected Ladies ng Molzan Empire?"

Nakita niyang napapaisip ang anak.


"Father it didn't cross my mind yet "


"Okay, I want you to think about it now"


"Yes Father"


*


She sneaked out from the Blue Mansion dahil pag nagpaalam siya na lumabas alam na niyang sasama ang Royal Knights na ipinadala ng Aunt Empress niya.


She wore a hooded coat para di siya makilala, nagbihis na din siya ng ordinaryong damit para di mahalata na noble siya. She really like to stroll down in the Capital, para kasing palaging may festival sa plaza ng Capital ng Molzan.

Every Friday siya tumatakas kasi may mga producto kasi na dumadating mula sa ibang mga bansa. She loves sea foods at every friday ang bagsakan ng mga fresh sea foods lalo na ang crabs, prawns and lobsters. Alam naman ito nina Tiffania at Tamara minsan kasama niya ang dalawa minsan siyang lang kasi may ibang ginagawa din ang mga ito gaya ngayon.

She went to her favorite restaurant, alam niyang walang nakakakilala sa kanya doon imposible naman kasi na may nobles na pupunta sa lugar na iyon, its a place for the commoners.


"The usual ba Young Lady?" Tanong nung lalakeng tinatawag nila sa lugar natu na Mang Elvin. He runs the place, isa siyang matanda na medyo may katabaan pero mabait ang mukha. Alam din niya na noble kami nina Tiffania at Tamara but the Old Man know how to keep a secret, sabagay malaki laki din ang kinikita niya sa amin.


I just nodded and sit on my usual place.


Maayos naman ang lugar at di masyadong maingay kung maingay man ang ibang customer yun ay nagkakasiyahan sila. I love commoner's smiles and laughed hindi kagaya sa mga nobles na puro kaartehan puro pagpapanggap lang ang nalalaman.


"Oi nandito na naman si Miss Lady One oh!" Napatango lang siya sa mga ito. Noong una nila akong makita kasama ko si Tiffania at Tamara medyo alanganin pa nga ang tingin nila sa amin pero nung mapagtanto nila na gusto lang namin kumain talaga dito para naging acquintance na nila kami.


"Miss nasa saan si Miss Lady Two and Three?" Tanong nung isa pang parokyano. Umiling lang siya. Ibig sabihin wala sila.


"Tigilan niyo na nga si Lady One, kakain na siya!" saway ni Mang Elvin sa mga parokyano niya.


"Mang Elvin ako na po bahala sa mga kinain nila ako na magbabayad"


"Talaga?" mukhang nasiyahan silang lahat sa sinabi ko kaya tuwang tuwa ang lahat.


"Thank you Lady One!"


Lady One, Two and Three yun ang tawag nila sa amin nina Tiffania at Tamara. Naiintidihan nila na medyo lihim ang pagkatao namin.

Sa dating buhay niya di niya ginagawa ang mga bagay na tu dahil nasa isip niya isa siyang noble at hindi nababagay na makihalubilo siya sa mga commoner pero ngayon na nakikilala niya ang ibang commoner she's happy and contented. She doesn't even care what will his father and brothers say kung malalaman nila ang mga pinagagawa niya sa buhay niya ngayon.

Matapos niyang kumain kailangan na niyang umuwi baka hanapin siya ni Thea at malapit ng gumabi. Mabilis siyang naglakad para makapunta na kung nasaan ang kabayo niya kaso may bigla siyang nabangga.


"I'm sorry" Yumuko siya dito bilang pagbigay ng paumanhin aalis na sana siya ng hilahin siya nito at tanggalin ang hood sa ulo niya.


"Lady Thereza" Nanlaki ang mata niya ng makilala ito.


The Crown Prince itself, Damon Le Molzan.


-AriaNeeContinue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.