One Kiss Can Change It All ©

All Rights Reserved ©

Summary

Ik begon dit boek toen ik ongeveer 11 was. Ik ga het omzetten naar het Engels, probeer het iets geloofwaardiger te maken en een heel stuk professioneler... voor nu is het dus in het Nederlands, heb geduld met me alsjeblieft. I made this when I was like eleven or twelve or something... I’m going to convert it to English and make it a bit more believable and a LOT more professional.... for now it’s in Dutch... just bare with it while I make some (A LOT OF) changes. Het gaat over een op het eerste gezicht normale tienermeid die is opgegroeid bij haar peetvader. Ze doet zich voor als jongen zodat ze bij het rugby team kan en heeft hard genoeg gewerkt dat ze nu quarterback is. Maar al gouw zal blijken dat er veel meer gaande is.... Ze woont in een klein dorp met een aflopend aantal burgers, en de bestaande burgers vormen steeds minder vaak koppels. Hierom heeft de school een project op gezet dat koppels maakt van laatste jaars op basis van hun vooraf ingevulde interesses. In de hoop dat sommige koppels samen blijven nadat de maand over is.

Genre:
Fantasy / Drama
Author:
ATW Rose
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Chapter 1

Endelijk de koppel week. Dat is de week waarin je kan doorgeven welke voorkeuren je voor een vriendje of vriendinnetje hebt bvb (is bijvoorbeeld deze afkorting ga ik wel vaker gebruiken): hoe hij/zij het doet op school of hoe hij/zij er ongeveer uit moet zien en wat voor intresses hij/zij moet hebben enz... Maar wat het mooiste is, is dat alleen de vierde jaars dat kunnen kiezen en dat voor ons dus de lessen uitvallen en ook voor de gene waar aan je word gekoppelt. Alleen je moet wel op school blijven en in een koppel blijven. Is leuk toch zou je denken, maar nee voor mij niet. Voor mij is het een hel want ik heb nooit een vriend van school gehad, en dat heeft drie redenen. Reden 1: ik val niet op jongere jongens, reden 2: jongere jongens zijn nog steeds kleuters en reden 3: een jongen uit je klas vind ik gewoon genant. Dus baal ik hier echt van, maar als petekind (soort van addoptie kind maar dan net iets anders) van de directeur zou ik wel moeten. Dus heb ik maar mijn voorkeuren gegeven en duidelijk gemaakt dat ik niet op jongere jongens val, en dus ook niet met één gekoppelt wil worden. Maar als je mijn andere klasgenoten ziet zal ik niet veel keuzen hebben aangezien die allemaal wel met een jonger iemand willen. Sommige willen zelfs met een eerste klasser, stel je eens voor 16/17 jarige met een 12/13 jarige dat kan je toch niet maken. Een 17 jarige die met een 12 jarige heeft, niet normaal toch? Maar daar denkt de directie dus blijkbaar anders over. Maar genoeg daar over, het is tijd voor mijn rugby training en als Quarter-Back kan je het niet maken om te laat te komen, dus kom ik altijd eerder. En dan kan ik ook onverstoord "transformeren" van meisje naar jongen, van Angel naar Thomas. Maar het het helpt ook dat ik als Quarter-Back mijn eigen kleedkamer en kluisje heb. Terwijl de rest gezamelijk moet omkleden en telkens een ander kluisje heeft. Maar ja ik kan er ook niet heel veel aan veranderen want ik ben een meisje en dat weten ze niet in het team en ik kan als meisje zijnde niet eff tussen de jongens gaan omkleden en ik ben de Quarte-Back dus het boeit me ook niet echt dat hun dit niet hebben. Maar ja genoeg daar over en tijd voor de trainig....

Na de training....

OMROEP AAN ALLE LEERLINGEN!!!

Oke dit zijn de koppels: Allexis uit CK4A en Symen uit BJ3C, Alexia uit CK4A en Sjors uit BJ3C, Simon uit CK4C en Simóne uit AI2C, Esmiena uit CK4C en Kian uit CK4C enz...... Willen Angel uit CK4C en Demon uit CK4C naar mijn kantoor komen. Dankjulliewel voor jullie aandacht, zoek jullie koppels op en blijf bij elkaar en op school, de rest terug naar jullie lessen....Ps: als je tips of opmerkingen hebt zet het in de comments.

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Cranky: Congrats on finishing high school i now feel old. Loving the story as I did the others your an excellent writer.

Naseem: I like the pacing of the story and I'm like screw your former pack, and just let it out. My heart breaks for Lesley...

LoCo Nooch: The story was a great unconventional romance

Nur Syafiqah: I love the characters

lsredeemed: I like the fact that he started iut not wanting a mate and she broke his barriers down. Introducing a triangle

catalinasomoiag: It is very good! I can't stop reading the story. I hope it will be the sane until the last chapter. Or maybe even better :)

Cassandra: Good story so far. Can't wait read the whole book.

shrmariyagurgaon: Sweet till now

Melinda Boswell: How does she survive all this?

More Recommendations

Lynsey Astbury: This book is fine just getting into it so not fully sure yet but would recommend it to people to try

Rileigh Coleman: It’s a great book and I love this series. I would recommend to most of my friends

STARFISH: THIS IS BY FAR ONE OF THE BEST BOOKS I HAVE READ.I loveeeeee Levi. Book 1 is complete but Im so excited to read more. The book is triggering and sad but its really sweet and emotional. Poor Doriane..alot happens to her..its sad and alot happens to Levi to! I recommend this book ALOT ITS AMAZING.I...

Rileigh Coleman: It was good I would recommend this series to a lot of my friends. I can’t believe it always so fast paced.

Rileigh Coleman: I can’t believe vega is back ugh!!! I’m so mad. I love this book great plot and good descriptive

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.