My Next Life As A Wicked Dame

All Rights Reserved ©

Chapter Two

Chapter Two.

Nina's POV.

(Two weeks later.)

It's been two week since I woke up being Lady Marina. Ngayon nasa library ako, according to Rita my personal maid (which Im correct) this is Lady Marina's private library, bali may apat na library raw dito sa mansion. One for me, one for my mother and father and lastly the Claes Library.

With that two weeks time. I've learn many thing.

Lady Marina is an only daughter and she's seventeen. Nasa kaharian kami ng Avalor. Nag-aaral si Lady Marina sa Avalon Academy of Magic.

Remember this is a fantasy-romance book.

And I've learned that Lady Marina uses Dark o Black Magic. Grabe! kahit sa magic villain na villain ang dating. But I also found out that Lady Marina was not allowed to uses magic in public, having a rare magic was dangerous dahil marami raw ang gahaman dito, like in the modern world parang may black market dito. Sa pagkakaalam ko ay they are six elemental magic the water, earth, fire, air, light and dark.

School break raw ngayon kaya nandito ako sa mansion, all students are given a month of vacation according to Rita. Sadly one month lang ang bakasyon, and im still learning.

Sa two weeks na naririto ako ay nasa library lang ako either my private or the other library. Sa private library ko ginagawa ang research ko tungkol kay Lady Marina, practicing my manners and magic.

Sa family library naman ang history nito, mula academics to socializing doon to ginagawa at pinagaaralan. And to my surprise in this world, car is already made but not fancy cars pero yung vintage cars na kung tawagin natin sa modern world and only the nobles and business can afford it. Gaya sa mundong pinang-galingan ko rare ones are expensive.

And this coming school year is the start of the novel. According to Mary and Janna the novel start when Gina a seventeen year old gal, a commoner enter the Academy, sabi nila Janna that Gina was a special girl because she uses light magic which is rare at rare rin raw sa mundong ito na ang isang anak ng commoner ay may mahika. that's why Gina is special, from her magic only halatang sya talaga ang bida. She was very charming, sweet and kind kaya ko wonder Lord Ethan and the rest was captivated by her.

Kaya ang plano ko ay wag itong gambalain, just be me. Avoid her at all cost. Just be a loner and quite lady.

This is information overload sumasait tuloy ag ulo ko. I need to rest my mind, kanina pa ako nagbabasa in preparation for the up-coming school year. Tapos narin ako sa etiquette and dance lesson.

Napagpasyahan kung lumabas at pumunta sa garden. I want peace and quite para makapag-relax ako. Kasama ko si Rita sa paglalakad, palagi nya akong sinasamahan para maasikaso nya ako palagi, even in the bathroom, nakakabigla dahil hindi ako sanay na may kasama sa banyo but I couldn't protest dahil yun raw ang ginagawa nya palagi. Its her duty to aid my needs, she helps me getting bath and dress. Dresses in here ay parang Victorian style, i even need to wear corsets and heavy dress kahit nasa bahay lang ako. Napakaraming bawal. Being noble is exhausting napakaraming manners and etiquette lesson.

Noong una ay medyo naninibago pero kalaunan parang nasasanay narin. And I already meet Lady Marina's parents, ang masasabi ko ay strict sila pero mabait. Strict sila kasi they are nobles pero masasabi kong Lady Marina is being spoiled by her parents to much. Im also an only child and im also being spoiled but not this much.

They spoiled me so much with dresses, make-up and jewelry that i dont need and like. Pero ngayon wala sila rito, they are in Gofio a neighbouring country to do business pero babalik sila before I go to the academy. They will send me off.

Nang makarating na kami sa rose garden ay agad akong umupo sa parang mini house rito, its an open house though kung nanood kayo ng movies ito yung tipo ng house kung saan kayo magte-tea. At kita rin rito ang rose maze, napakalaki ng lupain dito. I heave a sigh when I saw the garden. Nakakarelax namiss ko tuloy ang aming probinsya.

"Lady Marina, I will get you a tea and snack please wait for me." Rita announced saka ito marahang yumukod at umalis.

Staring at this garden makes me feel nostalgic. Namimiss ko ang probinsya namin kung saan ako lumaki kasama ang lolo at lola ko. Being an only child was hard nakukuha mo nga ang gusto pero you lack of companion.

When I was a kid I uses to climb trees, talk to fishes, talk to plants and animals. Thinking about that makes me laugh. My grandma was a baker kaya palagi akong kumakain ng sweets and I've learn how to bake thanks to grandma.

Habang ang lolo ko naman ay isang mechaniko he repairs cars and motor cycle and in a very young age Ive learned to drive a car with a lolo's supervision kapag pumupunta kami sa plazza at sa town. We use Old Berkens, lolo's old beetle car.

And thinking about that felt great and sad. I realize how lonely i was when I was a kid. Wala akong kalaro, i only play with myself, palagi kong kausap ay ang mga tanim at hayop sa barn, play with chickens, climb the trees kapag hinahabol nila lola.

Maybe that's the reason why I've become a loner, i don't know how to socialize with people everytime na may bisita sila lola, I always prefer playing outside.

When I turn thirteen me and my parents live in the city. I can't to the things Ive love to do before except for baking. My attention was set on reading books, study, watch anime, play video games and eat.

Kaya when I started attending school nakakabigla but I still remain loner. Kaya people always call me nerd kahit wala akong salamin, loner and weirdo. They don't bully me so they ignore me instead. I was so greatful to meet Mary and Janna who become my best friends.

And thinking about them makes me miss them.

Sumandal ako sa aking kinu-upuan at pumikit. Hindi naman siguro masamang mag nap dito diba?

I was about to lay down ng marinig ko ang boses ni Rita.

"Lady Marina!"

Dahil sa sigaw na yun ay mabilis akong napa-upo ng diretso at sinalubong si Rita na mukhang aligaga at natataranta. Kita sa mukha nito ang kaba at pagmamadali she's even running towards me.

"I was not about to lay down! I swear." mabilis kong depensa sa sasabihin nito.

"Rita i was not laying down okay. I swear, i did not lay down right in this bench." i defend habang tinatapik ang simintadong upuan, kahit wala pa itong sinasabi.

Oh gosh! I swear i did not lay down. Bakas parin kasi sa mukha nito ang kaba, takot at pagkabigla.

"Lady Marina, hindi po yun." magalang sabi ni Rita.

Nakahinga naman ako ng maluwag. I really thought i committed something serious, mabuti naman pala hindi.

Whew. That was a close call.

"Kung hindi ganoon, why are you panicking? You look worried and scared. Is there something wrong? You scared me. " nag-aalala kung tanong.

"Im very sorry milady." taos-pusong paghingi nito ng tawad saka yumukod saka muling nag angat ng tingin. "Nagkakaganito lang po ako kapag may mahalagang bisita ang dumating."

"Mahalang bisita?" nagtataka kong tanong as far as i remember walang kaibigan si Lady Marina dahil magaspang ang kanyang ugali.

"Yes milady, you have a very special guest." sagot nito.

"Sino?" i asked. Who's my special guest this day?

"Your fiancé is here Lady Marina." magalang na sagot nito.

F-fiancé?

Kahit wala akong iniinom na tubig ay parang nasamid ako. Muntik pa akong matumba dahil sa dalang balita ni Rita.

I have a freaking fiancé!? Masyado pa akong bata para diyan!

What in the world of Fortune Lover is happening!?

************

A/N: Lol 😂😂😂

Love,

Sam.

Continue Reading

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.