My Next Life As A Wicked Dame

All Rights Reserved ©

Chapter One

Chapter One.

Nina's POV

Okay. Im in the body of Lady Marina Claes the antagonist of the novel Fortune Lover, no need to panic, okay?. Nina Facelo don't panic, take a deep breath and relax. You're better than this.

So let's get our facts straight. We haven't read the book yet pero may idea na tayo what does the story go, courtesy to our dear friend Mary and Janna.

First, Marina Claes ay isang kontrabida. Second....

Second is...

Second thing is wala na! I dont know anything aside from the fact that Marina Claes is daughter of a Marquees and a villain.

Take a deep breath Nina and think. Alam nating medyo spoilers ang ating kaibigan kaya alalahanin natin to.

"Tch tama lang yan kay Marina, akala nya ba matatalo nya si Gina kahit na nag cheat sya sa test she still can't beat Gina." proud na sabi ni Janna.

Okay, medyo mahina yata itong si Marina sa Academics. She even resorted into cheating.

"Ang maldita talaga ni Marina, isang spoiled brat kahit sino na lang binubully. I cant believe she's a noblewoman kahit 100 percent elegante sya, zero parin sa manners, kahit ang kanyang maid inaaway nya. Mas bagay pa si Gina maging noblewoman kaisa sa kanya." Mary said with dissapointed tone.

Bakit puro hate comments nalang ang naririnig ko tungkol kay Lady Marina? Ganyan ba talaga sya kasama?

Okay, now I get it. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon ng maid ng tinanong ko ito ng may paggalang. So Lady Marina was spoiled brat.

Now let's investigate kung nasaan tayo at kung ano ang iba pang bagay na dapat nating malaman.

"Fighting Nina!" I shouted saka tumayo sa kama.

Lumabas ako mula sa kwarto ni Lady Marina at tumambad saakin ang napakalaking hallway. Nakakalula naman dito, natatakot tuloy akong humakbang baka kasi masagi ko ang malalaking vase at mabasag pato, wala pa naman akong pera pambayad at sigurado akong ang halaga nito mga vase ay mas mahal pa sa buhay ko jusko!

But I need to explore para malaman ko ang dapat malaman. Things I need to know to survive this world.

Habang naglalakad ay napapatingin ako sa dingding, napakarami kasing magagandang painting at mukhang mamahalin. But the thing is mukhang nawawala na yata ako. How can i not be lost? Sobrang laki nito bahay nato! No, scratch that. Mansion pala!

Paano ako hindi mawawala sa laki ng Mansion nato!

"Oh!" nasambit ko ng makita ko uli yung maid na pumunta kanina sa kwarto o chamber kung tawagin.

I smiled and wave my hand at her. But instrad of smiling at me ay nagulat ito ng makita ako, her face was mix or worry and scared.

Did I do something wrong?

Kahit mukhang natatakot at nag-aalala ay marahan parin itong naglakad papunta sa kinatatayuan ko. Napalingon pa nito sa magkabilang gilidna parang nagmamasid kung may tao ba.

"Lady Marina." she greeted with a worried tone saka marahang yumuko. "Lady Marina, we must go to your chamber. If the Madam sees you like that you will be discipline." nagaalalang sambit nito.

Tinignan ko ang aking kasuotan. It was a long silky white gown.

"Why?" Nagtataka kong tanong.

Mukhang hindi ito makapaniwala sa tanong ko. "Lady Marina, your wearing your sleep wear and its improper for you to wear this outside your chamber."

Oh, is that so?

Aishh! ano ka ba Nina!? Wala ka na sa modern world, na okay lang lumabas sa bahay at pumunta kahit saan na walang bihis, walang ligo at hindi nakakapagsuklay. Remember your Lady Marina now, kahit kontrabida sya. She's still a noblewoman with pride.

"Y-yes. I know that. I want to take a bath please." mukhang nagulat ito sa salita please.

"As you wish milady, I will prepare your bath." saka ito yumukod pero hindi parin ito gumagalaw sa pwesto nito.

"Umm excuse me? Bakit hindi kapa gumagalaw?" I asked in worry.

She look at me weirdly.

Did I do something wrong again?

Mukhang nabasa nito ang pagtataka sa aaking mukha.

"Lady Marina. Im only allowed to walk behind you. As mere maid, Im not allowed to walk in a same length or above you milady, its disrespectful."

Ahh ganoon ba? Napaka ridiculous naman ng rule nayan, but its a norm in this world.

Kaya naman ay naglakad ako sa direction kung saan ako ng galing kahit hindi ko alam kung tama ba ito.

Para akong bata na walang kaalam alam sa mundo. Nangangapa.

As much as possible I need information. Kailangan ko rin matutunan ang manners kung paano maging prim and proper lady.

But first I need to ask her name, mukha naman syang nasa mid twenties and I assume she's Lady Marina's personal maid.

"What's your name again miss?" i asked in wary. Baka kasi magduda ito. But to my surprise hindi ito nagtaka o nagulat man lang.

"My name is Rita, milady." sagot nito.

In conclusion mukhang malilimutin tong si Lady Marina.

"Rita after this I want to go to the library."

"As you wish my lady."

********

A/N: Ang corny ko grabeeeeeee. This is a story inspired by a anime dahil sobrang ganda talaga non. I decided to make one but of course with different and unexpected twists. Kaya thank you sa lahat ng nagbabasa.

Love,

@Oddly_Weird_Miss.

Continue Reading Next Chapter

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.