My secret ability

All Rights Reserved ©

Summary

Alliana swift is a girl who has an ability.

Genre:
Fantasy / Romance
Author:
A K I
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Prolouge

KAUNTING PAALALA!. This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, and incedent's are either the product of the author's imagination or used in a fictitious manner.

Plagiarism is a crime

This story is not good as you think :)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

Warning!
Errors ahead

If you're looking for a perfect story
Don't continue reading this.

Thank you.

사랑해요.♡

Alliana swift pov

"Ano kayang ginagawa niya"

"Nagugutom na ako"

"Ang tagal naman niya"

"Maangaagaw siya"

"Excited na akong sagutin siya"

Napatakip ako sa tenga ko nang marinig ko na naman ang mga nasa isip nila. Kahit na malalayo ang mga ito ay hindi ko parin maiwasan na marinig ang mga iniisip nila.

Ever since i was little. I know that im not an ordinary person.

I could read mind/hear their thoughts,control water,and control things.

I always run to my grandpa every time na aksidente kong nababasa ang isip ng mga taong nakapaligid sakin.

My grandpa understands me because he said 'your ability is a blessing alliana. Our ability is a blessing. Always remember that' that was he said before he died.

Hindi ko matanggap na iniwan kaagad ako ni grandpa pero sa twing naiisip ko yun palagi namang umi echo ang boses niya sa tenga ko.

'Accept everything that will happen apo'

I always believe in my grandpa becouse his the only one who knows my secret not even my parent. Except my grandpa bacuse he has an ability too.

'Marami pang nakatago ng kapangyarihan sa loob mo. Kaya maghanda ka'

'Hindi lahat magtatagal, hindi lahat permanente'

'People has a diffirent kind of abilliy but your's is incredible'

Palagi niya akong pinapaalalahanan.

At katulad nga nang sinabi niya hindi lahat permanente.

...Flashback..

"People has a diffirent kind of abilitty apo and your's is incredible but no one should know that you have that kind of power alliana"

"But why grandpa?"i asked.

Were inside the hospital room. My grandpa has a cancer that's why. Kahit may kapangyarihan ang grandpa hindi parin niya maiiwasang magkasakit. His a person afterall.

"Because they will treat you like a witch at ituturing kanilang salot"he said at senenyasan akong umupo sa tabi niya na kaagad ko namang ginawa.

"You know in this world hindi lahat nagtatagal hindi lahat permanente at isa ako sa hindi na magtatagal apo"saad niya at hinaplos ang buhok ko.

"Ano pong hindi magtatagal?"inosenteng tanong ko.

"Malapit na akong mamatay apo. At gusto kitang makasama sa isang oras na meron ako"saad niya at hindi ko namalayan na napaluha na ako.

Alam ko na ang sinabi ni grandpa ay totoo. He has an ability to know when and where you will die.

"Can't you stay longer grandpa"i asked as the tear keep falling into my eyes.

"I can't you know that right"he said and wipe my tears.

Nagistay kami nang ganun posisyon haggang sa tuluyan na niya akong iniwan

...End of the flasback...

"You ok babe?"my bestfriend asked.
Her name is elizabeth macrey.

"Yah im ok. Don't worry"saad ko at pinunasan ang luha ko na tumulo.

Sa tuwing naalala ko si grandpa naiiyak nalang ako bigla. Siguro dahil sobrang close kami kaya hanggang ngayon hindi ko pa rin tanggap na iniwan niya ako. I realy love my grandpa.

Minsan nga naisip ko nang sumunod na din sa kanya pero sa tuwing susugatan ko na ang pulso ko bigla bigla nalang sasakit ang ulo ko at maririnig ang boses niya

...Flashback...

"We are different apo, i can die but youcan't."grandpa said.

Andito kami ngayon sa secret room kung saan hinahasa ni grandpa ang kapangyarihan ko.

"But grandpa i thought you and i are the same"masyado pa ako bata para maintindihan ang sinasabi niya.

"Were not, i'm a half and you are full"i dont know what is grandpa saying.

...End of the flashback...


Inalis ko na muna ang mga iniisip ko at hinila na si elizabeth

"Tara pasok na tayo"paanyaya ko at sabay kaming lumabas nang dorm.

"I hope she's ok"

Nabasa ko ang nasa isip niya.

Humarap ako sa kanya at ngumiti nang matamis. "Gusto mo nang ice cream?"tanong ko. Ngumiti naman siya at nagcling sa braso ko bago tumango.

"Treat mo ha"saad niya umuoo naman ako kaya dali dali niya akong hinila papunta sa ice cream vendor.

At least nabawasan ko ang pagaalala niya.

"Manong pabili nga po nang ice cream dalawa. Ube flavor po at saka mango"saad niya. Kinuha ko naman ang pitaka ko at kumuha nang singkwenta pagkatapos at inabot yun kay liza.

Masyado kasing mahaba ang pangalan niya kaya ginawan ko siya nang nickname.

Fastforward

Nandito kami ngayon sa classroom. Nakatingin lang ako sa labas habang si liza naman ay nakikipagkwentuhan sa isa naming kaklase habang naglelecture ang prof sa harap.

*kringgggg*

"Class dissmised"saad ni prof pagkatunog na pagkatunog nang bell habang ang mga kaklase ko naman ay kanya kanyang labas.

Kapag nasa school ako palaging kong shinushutdown ang senses ko since tinuruan ako ni grandpa para daw hindi ko mabasa ang mga pribadong iniisip nila.

"Hey babe let's eat, i'm so hungry na"nakapout na saad ni liza at nauna nang lumabas

Tumayo naman ako pagkatapos ay sumunod na sa kanya.

Ilang minuti ang lumipas at sa wakas nakarating na rin kami sa cafeteria.

Medyo malayo kasi ang room namin dito.

"Anong sayo alliana?"tanong ni liza. Naka shcedule kasi kami. Ngayon siya ang magoorder at bukas naman ako.

"Pasta,fries and iced tea"saad ko. Tumango naman siya pagkatapos ay pumila na.

Habang abala ako sa paghihintay ay biglang may umupo sa kaharap kong upuan may dala dala itong pagkain.

"What do to want dave?"i asked and rolled my eyes.

"What do you think? Of course i'm here for you"saad niya at akmang ibibigay na sakin ang pagkain nang dumating si liza at naunahan niya si dave.

"Here's you're food babe"saad niya at umupo sa tabi ko pagakatapos ay inakbayan ako.

Ganito talaga siya palagi pag ginugulo ako ni dave.

"Stop acting elizabeth i know your straith"hindi na ako nagulat nang malaman ni dave ang totoo.

Hindi naman kasi magaling umacting tong bestfriend. Sino ba naman kasing tomboy ang mag susuot namg skirt na maikli.

"How did you know?"takang tanong ni liza tinawanan lang naman siya ni dave at tumayo kinuha niya rin ang pagkain niya bago bumaling sakin.

"Bye my love. See you later"then he waved goodbye


Continue Reading
Further Recommendations

Kelebogile: Beautiful story, really enjoyed it ❤️

mikaelaclarke: I binged this in two days im obsessedddd

norapineda02: Todo y a todos y no me a defraudado tiene el sello de Elena Garcia.original y única como es ella.

aduerr46: Some of the stories must be written as a separate book

Anjali: It was a interesting story

Rose_Lynna: You nailed it. It has been so heartfelt of romance pouring while the story went through the end. Thanks for the great writing, Author. I just love it.

Lyette: I totally and completely loved this series. The mixture or fantasy and reality worked well. Now I am ready to read about the next generation.

Cristal Bollinger: It's a different twist to the mating scene for sure.

More Recommendations

Tasha Bainbridge: Best story so far in the series. Absolutely LOVED it!! So much happened in a short book, but it flowed really well and easily. Tha k you ♥️

isabelle: 🫶 i love it! Your writing style ist above and beyond 🤩

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.