Write a Review

Ang Mahiwagang Mundo ni Ayana

All Rights Reserved ©

Summary

Isang gabing kabilugan ng buwan, May narinig akong umaawit sa gitna ng kadiliman, Kaylamyos ng tinig kaysarap pakinggan, Tila ako dinuduyan patungong kalangitan. Pilit kong sinundan ang kanyang himig, Dahil nais kong makita kong sinong umaawit, Aking natagpuan isang Diwatang kaakit akit, Hindi maikakailang isang mahiwagang nilalang ang ngayo'y sakin nakatingin. Takot at pangamba ang aking nadama, Ng makita ko sa kanyang likuran ang Leon na tagapagbantay niya, Gusto kong tumakbo pero lakas ko' y nawala, Pati boses ko diko mahagilap sa sobrang kaba. "Huwag kang matakot" ang sabi niya sa akin, "Isa akong kaibigan na malinis ang hangarin, Kung natakot man kita ako sanay patawarin, Ako si Diwatang Ayana naligaw lamang dito sa bulubundukin." Gusto kong lapitan at hawakan siya, Pero alam kong hindi maaari dahil isa siyang mahiwagang Diwata, Pinagmasdan ko na lang hanggang siya'y mawala, At magmula noon, Mahika ni Ayana yan ang tinawag ko sa kanya. 💃MahikaNiAyana

Genre:
Fantasy / Adventure
Author:
MahikaNiAyana
Status:
Complete
Chapters:
12
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Synopsis

Ako nga pala si Jp, isa akong manunulat. Sa totoo lang.. Hindi ko naman pinangarap ang maging writer. Ang hilig ko lang ay mangarap ng gising. Kaso ang isip ko malayo ang nararating, naglalakbay kung saan saang dako ng mundo.


Mula noong bata pa kasi ako, marami na akong karanasang kakaiba.. Yun bang may mga nakikita ako na hindi nakikita ng iba. Kumbaga malakas ang pakiramdam ko sa mga mahiwagang nilalang. Parati rin akong nananaginip na tila sa ganung paraan kinokonekta nila ako sa kanilang mundo. At ang lahat ng pangyayari ay parang totoo.


Sa sobrang koryosidad ko sa mga napapanaginipan kong mga engkanto. Naglalakbay ako at kung saan saang lugar na nakakarating. Diko inakala ng isang gabing kabilugan ng buwan. Habang pauwi nako samin at napadaan sa kakahuyan, may narinig akong malamyos na boses ng babaeng umaawit.


Ako'y napahanga sa boses nyang tila may mahika, lalo na ng masilayan kong kanyang anyo na napakaganda. At ng sinabi nyang kanyang pangalan, ako'y natulala. Isa daw syang Diwata, ng kahariang Umbra... na matatagpuan sa mundo ng Engkantadya.


Sya si Diwatang Ayana, na pinangarap kong makasama.. Hinanap ko sa kagubatan ang daan patungo sa mundo nila. At dahil sa isang aksidenteng napaupo ako sa isang putol na puno para magpahinga. Nahati yun sa gitna at hinila ako ng malakas na pwersa patungo sa mundong mahiwaga.


Sa mundo ng Engkantadya biglang nagbago ang buhay ko, masyado akong naaliw sa ganda ng kapaligiran at sa mga Engkantong nakakasalamuha ko. May mga Dwende, Sirena, Shokoy, Anghel, Bampira at kahit na nga mga lmpakta, na ang iba ay naging kaibigan ko na.Halika, kaibigan!... Samahan mo akong lakbayin ng ating diwa at imahinasyon ang mahiwagang mundo ni Ayana. Kilalanin rin natin ang mga Engkantong malapit sa kanya. At higit sa lahat ating tuklasin ang taglay nyang mahika...💃MahikaNiAyana


Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

artdul: Pobre Marcos, lo van a enviar a Siberia.

Jopartner: Inventive and i enjoyed reading the story.

Natalee Lindo: I love these books. Just going from one book to another.

Kriss Mobbs: I feel the story is beginning to drag. There needs to be a quicker resolution between Anaya Dimitri. The story line for a two book read is good. Then the third needs to pick up down the road to their future, in their future. It’s a good read on its own with a proper into. It’s a decent read for 2...

juicedabox: The story line is so good! If a little rushed. Would love to see it expanded and fleshed out.

Kriss Mobbs: Interesting storyline. Thrilling and magical. So many deities involved. Good and bad with good winning. Anyone can read this age 21+ for the mature reader. The blood and gore may be difficult for some. The warnings are welcome

Tiffany: I loved how fierce our heroine was. I wish more stories had women like her in them. If you love supernatural stories then definitely give this one a read. There may need to be another proofreading edit. But other than that I enjoyed this.

Margaret: There is nothing in the book I don't dislikeI recommend this book to my friends

More Recommendations

sonia: It just keeps getting better I can't wait till we have found everyone and see how big the group is then get to the real action

sonia: Still loving the series will definitely tell others about this site and your wonderful books

Nachux: I like itIt's very sensualMy sisterBecause it is extravagant

RaineyDayz: 5 🌟 It's so cleverly punny and oh so freakin 🔥🥵 One minute I was laughing and the next I was squirming in my seat. Who knew Santa could be so damned sexy 😋🤤 Can't wait for the rest of Sylas and Melody's story ❤️‍🔥

dontknowlove26: I LOVE these stories but I don't know if it's me or the story seems like it jumps some maybe I will just have to reread them just to make 😊 Thank You for your story

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.