L S S

All Rights Reserved ©

Summary

Singing is good. Videoke is life. But pagbintangan kang nagsumbong sa pulis dahil sa maingay na videoke is bad. At ma LSS sa Broken Arms este Open Arms ng Journey is not good at all. How to unhear nga? And there's the Secret Songer ~ saving you from chismosang kapitbahay and Broken Arms.

Genre:
Humor / Romance
Author:
Liver Spread
Status:
Ongoing
Chapters:
6
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Part One

Oh, there's just one thing

I want you to know

Girl, I love you so..

I've been waiting for you

All my life

I'm waiting for you 🎶🎤Mariin akong napapikit.

Sh3t. Ang ganda lang ng boses.

"Oy, Ate Jaz." Kinalabit ako ni Rheina. "Tinatanong ni Ate Bby kung ikaw ang tatao sa Anik anik.." Napakunot ang noo niya. "Mamaya?"

Kinunutan ko din siya ng noo. "Oo. Bakit?"

"Gagawa kasi ako ng ice candy." Ngumuso siya, na para bang nanlalambot na ang mga ice candy niya. "Kasi naman Ate e!" Maktol niya. "'Yung kabilang bahay nagpaskil na sa labas nila na may ice candy na rin sila."

"Hindi nga?"

Nagpalit na ng kanta ang songer sa videoke. Waiting For Your Love naman ni Stevie B.

"Mas masarap naman ang ice candy mo," pag aalo ko sa kan'ya. "Hamo 'yang si Cheska, ang chismosa naming kapitbahay na lahat na yata ng negosyo na nasa baranggay namin e kinompetensya niya, siyempre with spice of chika, kaya minsan doon bumibili ang mga friendly neighborhood. "Ang mahalaga suki mo ang mga ML boys sa kabilang apartment."

"Sabagay. Basta dito rin sila nagpapaload." Itinuro niya ang karatula sa labas. "May pa e-load na rin po si Cheska."

Nanlaki ang mga mata ko. "Ha?"

Umangat ang ulo ko para sumilip sa may bintana. Tanaw ko ang naghuhumiyaw na SMARTLOAD AND AUTOLOADMAX HERE! Katabi ng ICE CANDY FOR SALE!

Napatingin ako kay Rheina. "Ay wow. Kakumpetensya!"

Tumango lang si Rheina. Simangot siya.

"Edi usok na naman ulo ni Ruu?"

"Opo. Ang laki nga ng butas ng ilong niya kaninang umaga pag alis niya." Natawa kaming pareho. "Kawawa si Ate Bby, sasaluhin niya ang inis ni Ate Ruu."

Nagchange song uli ang singer sa videoke. OPM naman. KLWKN ng Music Hero. Plakado kumanta si Koyang songer! Swak ang intro. Marunong sumabay ang videoke sa boses niya.

"Sino na naman kaya ang may birthday d'yan sa kabila at may pa videoke na naman?" Tanong ko.

In fairness sa may hawak ng mic, ang sarap sa ears ng boses niya.

"Ewan ko lang Ate." Nagkibit balikat si Rheina. "Huwag lang silang lalampas ng 10 PM. Maraming magagalit."

Duda ako sa maraming magagalit. Videoke is life pa naman ang baranggay namin. Birthday ng Nanay may pa videoke. Birthday ng Tatay, rent ng videoke. Birthday ng kuya, siyempre videoke. Monthsary ng magjowa, videoke. At higit sa lahat birthday ng alagang pusa, paparty plus videoke.

Enjoy ang buong sambayanan. Pero hindi rin ako sure. Marami na rin kasing mga bagong lipat.

"Maliligo na muna ako," bumangon ako mula sa pagkakasalampak sa sofa. "Magcheck up nga si Ruu."

"Gigil pa naman siya Ate, ang sama ng tingin sa bahay ni Cheska." Sumimangot na naman si Rheina. "Pati ice candy ko kasi Ate e.."

"Dagdag ka ng flavor ng ice candy mo, Rhe. May mangga yata d'yan sa ref."

Kinuha ko ang towel ko at mga toiletries.

Umiingay uli ang videoke. Uno, kuwatro, dos, otso.

Naiiling na lang ako.

Pagpihit ko sa sedura ng pinto sa banyo. Biglang umalingawngaw ang Banyo Queen ni Andrew E.

"Ateee!" Sigaw ni Rheina. "May OST ka pa habang naliligo!"

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Ashley Girard: The kids are getting so big. Glad that they have all found each another and keep growing.

Ashley Girard: So glad Daryl has dou s his mate. And that it's Ivy. The last brother finally has his mate. And she was never really dead.

Kelly: I loved everything about the story it was phenomenal expect for her ex he's an asshole for treating her like that buy boohoo look at her now enjoying life and living it up with nathan lol

Edie M Utter-Halstead: Love the story and how it is easy follow. I hope this marking happens soon....cant wait to see how this ends.

Stacey Cope: Great story binge read in a few hours lol. Has a few errors but is a good read

Phia: I love this book, it was so good that I forgot it wasn’t finished yet. The grammar needs to be worked on , like I want to see more commas so that I know when to pause for a little while ( if that made sense ). I love it flowed so overall it was a great book to read.

More Recommendations

Emily Wilson: I enjoyed getting to know the characters in such a short time. Brooke had a strength, but also was able to relax and let herself be taken care of. The intimate scene were written very well too:)

Jael Brown: Ladies hold onto to your knickers. We all know that Kelly can make you lose your breath with her hot and steamy sex scenes in her novels. She leaves you gasping and panting for more as though you were one of her characters. This book is compilation of some of her best erotic work guaranteed to pl...

hima: Love the way the act was narrated, to the point without a fuss or drama. But the plot and writing was too simple. Eager to read what happens nextWould suggest this for 18+Content was goood even though other things mentioned above lacks. Looking forward to read what author writes after improvement!

candideads: ......................

Cecilia Florentino: Enjoyed reading and waiting for the next chapters unfolding .Just wishing for a continuous flow of plots in the story😘

annwilson1252: Think thay will fall in love .but there will be some heartbreak on the way .

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.