Write a Review

Leyla și misterele orașului Nevercry

All Rights Reserved ©

Summary

O tânără de 16 ani este îndemnată de întoarcerea în orașul natal al părinților săi să afle adevăratul motiv pentru care au locuit departe de casa pentru 18 ani. În căutarea adevărului, aceasta descoperă alte cazuri sinistre care au loc în orașul Nevercry și încearcă să le rezolve... Oare reușește aceasta să afle adevărul? Oare reușește să rezolve cazurile? Oare reușește?

Genre:
Mystery / Adventure
Author:
Georgiana
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Capitolul 1: Care-i treaba cu orasul Nevercry

Cerul cristalin își revarsă strălucirea asupra necunoscutului Nevercry city. Acesta este un oraș mic, dar plin de mistere, furturi și persoane (cărora cu cât le dai mai multa atenție, cu atât afli mai multe informații sinistre despre acestea ).

Primarul orașului, domnul Ionescu Adrian, este un om introvertit, care este mereu închis în casa acestuia. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat, dar unii presupun că moartea părinților l-a afectat. Insa eu nu prea cred asta, primarul părea un om puternic și dur... Nu ar fi fost atât de distrus doar de o moarte. In plus, soția și copiii lui îi sunt atât de alaturi, încât nici ei nu au mai fost văzuți de ani de zile. Încă un lucru care nu mi se pare in regula.

Am uitat sa mă prezint pe mine. Mă numesc Leyla Dumitru . Sunt o tânără de 16 ani, pasionata de mistere și mă aflu aici pentru a descoperi ce se întâmplă în acest orășel.

Cum am ajuns aici?

Părinții mei, Ana și Alex Dumitru s-au născut și au trăit aici,in Nevercry, până în momentul în care ceva i-a forțat să se mute. Nu au vrut să îmi spună ce. Mereu inventau alt motiv... Ceea ce mă face să îmi creez multe scenarii, care poate nu sunt reale. M-am născut și am trăit intr-un orășel din Turcia până când aceștia au decis că e momentul sa ne întoarcem, anul trecut. Nu vor să îmi spună motivul pentru care au plecat și mă aduc înapoi aici? Ce înseamnă asta? Daca ei nu vor să îmi povestească, aflu singura! Să înceapă aventura!

Sa vedem ce poți Nevercry!

Continue Reading
Further Recommendations

Claudia: Kommt sie allein drauf... Ich denke schon. Tolles Buch, ich lese es sehr gern. 🫶🏻😍Aber in dieses Kapitel haben sich doch eine ganze Menge Tippfehler geschlichen.

viewcoco2007: Wonderful book. 😊❤️😊

Baggie Keay: A desperately sad but funny short story that needs a lot of spelling and grammar tidying up. However it really is a delightful read and although a lot is packed into a short, short book it doesn't actually feel at all rushed.

Viola.: Tolles Buch 👍😄

Lucia: I love the storyline and the characters. I love that Layla is stronger than she thinks she is. I can't wait to hear more of the story.

ina: Auch das 2. Buch ist fantastisch geschrieben

antwiina47: Very interesting.. I like the fact that Devin had time for Leah, I was moved... 💞💞💕💕

Sarah Grace: The story is amazing and I can’t wait to read more, the spelling could use a little work but It’s not that big of an issue. I’ve really enjoyed each of the characters and how the plot has developed and I’m excited for more to come out.

Lorraine Feehan: Loved story can’t wait to read more

More Recommendations

marremom: great little story. had kind of "the mist" feel to it, but you made it your own. pain is something that can wreak havoc in so many ways. i love the ending where he realizes that this is his demon. it killed the others to magnify his own pain and grief. hes been living in his own hell since his fa...

Hlengiwe: The writing and grammar is good and there's not much conflicts inbetween

Moana: I really dislike the fact that two male wolves, Alphas at that, in this book are really really stupid.... I mean the male human is smarter than both of combined 😆Good plot though, but I think it could get to the point a lot less without the POV repeats of nearly every situation.

LiquidGold: So good! Love and heartache! This one made me cry! Looking forward to the next book! Thank you so much for sharing! ❤️❤️❤️

scarbrough71: 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.