Sıradaki Mesaj

All Rights Reserved ©

Summary

"Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?" ✘✘ Eğer mesajların bir anlam içerseydi, bir daha silme şansın olur muydu? ✘✘ Bu hikayede baş karakter yok! Bu hikayenin bir kahramanı olmayacak! Hikaye sonsuza kadar mutlu bitmeyecek! Sadece telefon ve sana gelen bir mesaj olacak. Mesajda ise, senin öleceğin tarih yazıyor. Bir daha soruyorum. Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?

Genre:
Mystery / Action
Author:
Hilal Gizem Arslan
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Giriş

Nasıl ve nereden geldiğin önemli değil. Hangi ırka, hangi dile, hangi dine, hangi aksana, hangi mezhebe ayak uyduğunun bir önemi yok.

Kötü ya da iyi şekilde yaşamını sürdürmen ile ilgilenmiyorum.

Seninle bir işim yok.

Senin de benimle bir işin yok.

Zaten görmediğin, duymadığın, dokunmadığın birisini umursamazsın.

Ya da umursar mısın?

Neyse. İlgilenmiyorum.

Çünkü sen...

Sen öleceksin!

Çünkü öleceğin tarihini biliyorum ve bunu sana söylemekten çekinmiyorum.

Eminim kendi içinde kim olduğumu soracaksın. Sorabilirsin... Senin yanıtlayamadığın soruları duymaktan hoşlanırım.

Kim olduğumu söylemem. Ama sana ikimizin de içinde olduğu bu hikayenin bana biçilmiş karakterimi anlatabilirim.

Öncelikle şu konuda anlaşalım: Tanrı rolünü oynamıyorum, rolü kusurlu parçaların kusursuz bir bütünü, O'ndan başka kimse olmaz. Kimse de O'nunmuş gibi rol oynayamaz.

Ölüm tarihlerini günü gününe bilen birisi olarak...

Bana bir rol verilseydi, ölüm meleği olmayı seçerdim.

Ben sadece ölüm meleğiymiş gibi davranan biriyim.

Belki de Tanrı'ymış gibi olan...

Bu kadarını bilmen yeterli.

A N O N İ M

·'¯'·.¸. , . .·'¯'·.. >'·.¸¸.·'¯'·.¸.·'¯'·...¸>

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

cmcclain98: Loving Rubble and Juni

Patricia Cook: Very fast paced ..intriguing to the max can't stop reading this book will be done tonight can't put it down..can't wait for the rest of the book..

Rai: Love this book ❤️

Jenna: I really enjoyed reading this. I loved the strong female role who falls in love but doesn't change who she is. You did an excellent job writing this book. I would recommend this to anyone who loves a romance.

Shyanne Frisbee: I loved this book so much if you want to laugh and cry and love this is the best book for that omg so much emotion

Eric: This is one of the best book I have read for years. The writing style is so grate, it in courage reader to keep reading.

Amy S Bunag: Amazing story ....more please

scionmama18: Good story. Sweet, glad she stood up for herself and realized what she finally wanted.

Red: Just like the 1st book im giving this a 10/10 for being written perfectly.

More Recommendations

Geeta868: I loved it. Action packed. Romantic and unique.

Mukaji: I enjoyed this tremendously! A very good read with an interesting story.

Chi-oma Jecinta: I like everything about this story. Wish i can watch the movie though movies are not as interesting as novels to me.

hamiltonsyble: This is the most fun read I have read in awhile the characters are great have fun. To have found it

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.