Sıradaki Mesaj

All Rights Reserved ©

Summary

"Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?" ✘✘ Eğer mesajların bir anlam içerseydi, bir daha silme şansın olur muydu? ✘✘ Bu hikayede baş karakter yok! Bu hikayenin bir kahramanı olmayacak! Hikaye sonsuza kadar mutlu bitmeyecek! Sadece telefon ve sana gelen bir mesaj olacak. Mesajda ise, senin öleceğin tarih yazıyor. Bir daha soruyorum. Ne zaman öleceğini bilseydin ne yapardın?

Genre:
Mystery / Action
Author:
Hilal Gizem Arslan
Status:
Ongoing
Chapters:
2
Rating:
n/a
Age Rating:
16+

Giriş

Nasıl ve nereden geldiğin önemli değil. Hangi ırka, hangi dile, hangi dine, hangi aksana, hangi mezhebe ayak uyduğunun bir önemi yok.

Kötü ya da iyi şekilde yaşamını sürdürmen ile ilgilenmiyorum.

Seninle bir işim yok.

Senin de benimle bir işin yok.

Zaten görmediğin, duymadığın, dokunmadığın birisini umursamazsın.

Ya da umursar mısın?

Neyse. İlgilenmiyorum.

Çünkü sen...

Sen öleceksin!

Çünkü öleceğin tarihini biliyorum ve bunu sana söylemekten çekinmiyorum.

Eminim kendi içinde kim olduğumu soracaksın. Sorabilirsin... Senin yanıtlayamadığın soruları duymaktan hoşlanırım.

Kim olduğumu söylemem. Ama sana ikimizin de içinde olduğu bu hikayenin bana biçilmiş karakterimi anlatabilirim.

Öncelikle şu konuda anlaşalım: Tanrı rolünü oynamıyorum, rolü kusurlu parçaların kusursuz bir bütünü, O'ndan başka kimse olmaz. Kimse de O'nunmuş gibi rol oynayamaz.

Ölüm tarihlerini günü gününe bilen birisi olarak...

Bana bir rol verilseydi, ölüm meleği olmayı seçerdim.

Ben sadece ölüm meleğiymiş gibi davranan biriyim.

Belki de Tanrı'ymış gibi olan...

Bu kadarını bilmen yeterli.

A N O N İ M

·'¯'·.¸. , . .·'¯'·.. >'·.¸¸.·'¯'·.¸.·'¯'·...¸>

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Opara Chinasa: I love the book,I will recommend this book to my sister,I l knw she will love it

Hazellillianstone: Can't ever get enough. Best book I've ever read. Ever.

Codie: I love it so far and can’t wait to keep reading

amiedoty88: Please, please!! Don’t leave us hanging for long!! So interesting…such a twist!! Never thought of the trading bodies!! So good!!

Michelle Chaney: Another amazing book!! Great job!!

Kathleen: Lizzy protected the baby with her life she was soooo determine and kept her secrets great read.

mimmj1e4053rnajan0: Good book. Like the plot. Keeps your attention.ygood book Keeps you attention. Good plot

Baggie Keay: And another Ace in the pack! All the books are different but all have drama, humour smut amazing characters and wonderful storylines. Oh and great editing 👏👏👏

Inez Watts: Great story. Couldn’t read the first one said not available.

More Recommendations

Diana: I don't like stories that have no ending, and this is a good story as it kept me reading and wanting more

franciflemin : Great story, but the entire series has been so awesome. I definitely didn't have any idea that this series would be so captivating. Not one of the stories in this series has been a failure. The author's imagination is just so awesome.

mellen: This is a really good book so far. The author keeps the plot moving while still showing the development of the characters. The storyline is intriguing and well put together.

Niah: I REALLLYENJOYED THIS BOOK EVEN IF IT WAS SHORT. DO YOU THIMK YOU'LL DO A SECOND PARTPRETTY PLEASE WITH 🍒 on top

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.