Melinda'nın 13. Kızı

All Rights Reserved ©

Summary

Sessizliği bölen çığlıklar yıkım oldu. Acılar, irin ve kan ile birleşerek en ölümcül zehri yarattı. Zehir kendi kendini yok ederek en destansı efsanelere gebe kaldı. Kadın, Tanrı'nın yarattığı en mükemmel varlık. Canına can katan, her zorluğa karşı ayakta duran, gözü pek ve bir o kadar da narin ve kırılgan.. Kadın savaşçıydı. Kadın tarihteki erkek soyuna meydan okumuş kazanmış ve savaşmak için daha çok erkek doğurmuştu. Ve kadın, Tanrı'ya meydan okuyup daha önce yaratılanlardan çok büyük bir işe kalkıştı. Kadın boyutlara ve zamana karşı kendi efsanesini yaşama kazıdı.

Genre:
Mystery / Scifi
Author:
pelatrius
Status:
Ongoing
Chapters:
4
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Başlangıç

|

Kaleminden damlayan mürekkebi kağıtla buluşturan her insan yazar olamaz. Yazılan her satırın bir kitabın cümlesi olmadığı gibi..

Yılların eskittiği benliğimde aklımın en derin köşesindeki tozlu bir sandığın içerisinde kilitli duran bir hikayem var. Yazmayı perçinleyecek gücü kendimde bulamayan bir korkaktım.

Hala öyleyim..

Tek bir farkla..

Artık kalemimden dökülmek isteyen karakterlerin çığlıklarını bastıramıyorum..

Biliyorum...

Ruhların ateşle dövüldüğü, çığlıklarla beslenip acıyla yoğrulduğu bu yolculuk oldukça sancılı olacak. Zehirli cümlelerim buraya hapsolduğunda onu okuyan insanı da zehirleyecek. Söylemek istediğim ve bu kelimeleri sarf etmemin yegane gerçeği şu, okumak üzere olduğunuz kitap saf acı ve nefretin 13 ruhu nasıl çürüttüğünü gösterecek tertemiz yüreğinize. Bir ruhun da ölebileceğini...

|

Seneler önce bu satırları yazdığımda daha hayatın ne demek olduğunu yavaş yavaş öğrenen bir kadındım. Ben büyüdükçe kalemim de gelişti. Her gün üzerine düşündüğüm kurgum büyük kabuslara gebe olacak şekilde kağıda dökülmek istedi.

Her detayını düşündüğüm düşündükçe üzerine yeni şeyler eklediğim haliyle tekrar paylaşmaya karar verdim. Yazma zamanlarım, yazma isteğim zaman ilerledikçe ne şekilde ilerler bilmiyorum ancak kurgunun ana hatları belirlendiği için paylaşmak daha doğru ifade etmek gerekirse burada saklamak istiyorum.

Bu satırları okuyan bir olursa eğer, umarım yazılanlarda kendinden bir parça bulabilirsin. Uğradığında selam vermeyi sakın unutma.

Çok güzel günlerin olması dileğiyle,

Mutlu günler, mutlu akşamlar ve mutlu rüyalar...

Pelatrius...

Continue Reading Next Chapter
Further Recommendations

Bethel: This book is mind reawakening, the picture ls are well painted. The grammar is on point it has really helped me with my communication skills. I will read this book again. I bet

sexeymomma84692008: So hooked on this story couldn’t put it down can’t wait to find out what happens next

Hamida Abdulrazaq: It's a very nice and interesting story but it takes too long to update please can the writer help and update frequent?

Lex88: Wish there was a sequel to knox and poppy

Ellis: I love it all except that the Novel is a short one. I was engrossed in the plots that I couldn't recognize the ending of the story. The characters are well chosen and befitting. I would have given a 5Star but I chose 4star because of the few grammatical errors, which in way affected my understand...

Sarah J: Another amazing book. Loved the ups and downs as well as humour and heart ache. Certainly a brilliant all rounder.

Leticia: The book is so captivating and nice to read

Chanderika: I will give 100/ 100 points to this story .it is too good to read . You guys must try this book" The Devil's Trap". I am mesmerised by reading only few chapters then what the whole book will hold for us ?? I am sure that it will be very amazing . I just want to lost in the aroma of this story . ...

More Recommendations

Crystal: I could have seen Helena being more aggressive; yet following your reasoning that she was not due to Stockholm Syndrome, she fell in love with him.The plot was beast, thankful he eased his ways to accommodate her, became loving of

Hobishi Jung: It's still hard to deal with things going on.... The way evrything turned out so soomthly.... Everybody has their own definition and way of LOVE.... Im in love with author's brain rn😭💜

pattymeador225: Great book

Ray Ane: Very intressting can't wait for the update

Rachael: Okay so I've read about 150 stories here on this app, and many more on others. But I honestly had trouble putting this one down. It has a nice mystery twist to the romance and the whole story was unique. The characters were easy to understand and not too many. The whole story I was able to fly th...

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.