Pain (CZECH DYLMAS FF)

All Rights Reserved ©

Summary

Zapřete-li největší bolest, jste největším lhářem a zároveň i velkým bojovníkem. Jakým způsobem vyzná Newt lásku Dylanovi? Chlapci se sebevražednými myšlenkami?

Genre:
Other / Romance
Author:
matejholcak
Status:
Ongoing
Chapters:
1
Rating:
n/a
Age Rating:
13+

Chapter 1

Dylanovo předloktí opouští první proud tmavě červené krve. On sám si není jistým tím, zda dělá správné věci, ale neřeší to. Myslí pouze na červenou tekutinu, která volné opouští jeho pravé předloktí. Jeho život už nemohl být horším. I jeho nevlastní rodiče, které jej vychovávali po smrti jeho pravých rodičů, jej naprosto nesnášeli. On nesnášel ani sám sebe. Miloval totiž jednoho chlapce. Newta. Naprosto odlišného chlapce se zdravým a úžasným životem.

Kapuce, kterou doposud nosil na hlavě, udržovala jeho hladinu klidnosti na správné měře. Od doby, kdy jej jeho nevlastní otec zneužil, se bojí lidí. Při jejich blízkosti se mu stáhne žaludek, začne jej píchat u žeber a má problém popadnout dech. Byl naprosto odlišný. A i přes to to neřešil a nedával to najevo. Snažil se projevovat to dobré. To špatné zamknul do své hloubky a klíč od jeho vchodu zahodil daleko do řeky.

Poté, kdy jeho rána konečně přestala krvácet, se odvážil vrátit do svého pokoje. Modré, již chladící zdi upřesňovaly jeho chladnost v těle. Nedával najevo žádné city. Nemělo to ani cenu. Po všech jeho nehodách se bál jít do školy. Každým dnem se zamykal do svého pokoje, kde si psal do svého deníčku všechny jeho trable a nezdary. I přes to, že deníček nebyl žádný člověk, věděl, že Dylanovi alespoň někdo naslouchá. Ale jeho spisy nikdo nemohl vidět. Ani Newt. Ten chlapec, kterého Dylan miloval.

Teprve poté se ve dveřích Dylanova pokoje objevil jeho nevlastní otec. Byl zase v podnapilém stavu a měl v plánu ZNOVU zneužít svého nevlastního syna. Ten který už se nemohl bránit. Neměl ani žádnou sílu, natož na někoho, kdo by jej mohl kdykoliv zabít. Proto se snažil bránit, i přes to, že neměl sílu. Byl tak moc statečný Avšak ne na dlouho.

,,Jsi tak úžasnej,” zamumlá Dylanův nevlastní otec mezi vzdychy a hladí malého zlomeného chlapce po vlasech. Ten však pomalu upadá do bezvědomí a nesnaží se udělat nic proto, aby se to nestalo. Prostě to všechno chtěl jednou ukončit. A možná právě teď nadešel jeho čas.

Continue Reading
Further Recommendations

debra lokia: Sjdhfhdhdhdgdgdgdgdhsgdgdgdgdhdgdgshshzhshshdufgf

Benitha Seasar: Please update the rest of the story it's really amazing story please please continue the story ❤️

Toni: Amazing book and Author.Can't wait to read more!!

Bernie: Thank u so much for both book. I am enjoying it so much I dont want to put the books down . Cant stop reading. U have done a good job

Mousey: Short and sweet story. Loved it so much I read it twice and was late to work 😂😂 Thank you author 🥰

iaguo: eabaker!!! i don't think that it is the genres that u choose, that makes your books a smashing hit. It is you! your thinking, your believes. in your mind, people's beauty, intelligence, toughness, indurance, kindness and decency isn't because of their colors & ethnicity, sex, age or sexual pre...

Stardust: I loved your book and the way you have written it. The characters are amazing... amount of gore to balance out the normal life is amazing

Kelli: I'm loving the fast pace of this story! It's definitely a page turner and can't wait to see what happens next...

Rachel: This is very addictive and really good read!

More Recommendations

Melissa: Story was good but ending could have been a little bit better. Is there going to be more to the story? Never got her test results?????

About Us

Inkitt is the world’s first reader-powered publisher, providing a platform to discover hidden talents and turn them into globally successful authors. Write captivating stories, read enchanting novels, and we’ll publish the books our readers love most on our sister app, GALATEA and other formats.